Hur du bör hantera kontrollerande människor i ditt liv

Kontrollerande människor styr, tvingar och manipulerar och uppnår ofta sitt yttersta mål. Ta reda på hur du kan bli av med deras inflytande i ditt dagliga liv.
Hur du bör hantera kontrollerande människor i ditt liv
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

En chef som behöver övervaka varje detalj i ditt arbete, en partner som fattar alla beslut för er båda, en vän som pressar dig att göra vad denne vill…. Kontrollerande människor kan finnas på många områden i ditt liv. Dessutom är det ofta känslomässigt utmattande att hantera dem. Om du tror att du har några sådana här i din omgivning, visar vi dig vad du ska göra för att bli fri från deras inflytande.

För det första är det nödvändigt att veta att behovet av kontroll är gemensamt för oss alla. Men när det stör andra människors frihet och prestation blir det patologiskt och skadligt.

Faktum är att kontrollerande personer är osäkra personer. Trots fasaden av självförtroende och beslutsamhet är de i verkligheten extremt rädda. De är rädda för avslag, för att inte vara behövda och för att förlora andras kärlek och uppmärksamhet.

Därför uppstår kontroll hos dem som en mekanism. De använder den för att dirigera andra för att försöka försäkra sig om deras fortsatta tillgivenhet och närvaro i sina liv. Men hur hanterar du relationer med den här typen av människor?

Identifiera kontrollerande människor

Ett av de viktigaste problemen när det kommer till kontrollerande människor är svårigheten att identifiera vilka de är. Faktum är att även om detta kan låta som en enkel uppgift, är dessa människor vanligtvis socialt skickliga, attraktiva och övertygande. Dessutom är deras kontroll- och manipulationstekniker ofta subtila och förklädda till goda avsikter.

Några av karaktärsdragen att vara uppmärksam på är följande:

  • De respekterar inte andras behov och önskningar. Faktum är att de bara försöker tillgodose sina egna behov. På grund av detta mål kan de inte se, höra eller förstå oss andra.
  • De tenderar att ta kommandot och åta sig alla beslut och ansvar, även om de visar sig överskrida deras kapacitet.
  • De är hårdnackade och har en låg tolerans för frustration. De kan inte förhandla eller vara flexibla i sina planer. Faktum är att om de måste ändra sig känner de sig extremt obekväma och kan till och med reagera med ilska.
  • De visar paternalistiska attityder och använder ofta känslomässig manipulation i sina relationer. På detta sätt får de den andra personen att tro att de vet exakt vad denne behöver och denne måste därför lyssna på dem.
  • De försöker skapa en lojalitetskänsla som får den andra personen att ständigt behöva ge efter för deras önskemål. För att göra detta vädjar de till det känslomässiga bandet eller får den andra parten att känna sig skyldig i syfte att kontrollera dennes liv.
  • De försöker isolera motparten socialt. Detta för att de ska bli de enda som har inflytande över denne.

Slit inte ut dig själv genom att försöka resonera med dem

Om du upptäcker att en annan person försöker manipulera eller tvinga dig, eller tar sitt behov av kontroll till det yttersta, kan du bli frestad att ta upp det med personen i syfte att få denne att ta reson. Dessa välmenande försök har dock sällan någon effekt.

Den kontrollerande personen erkänner inte vad som händer. Dessutom kommer han eller hon inte att vara öppen för att lyssna på din synvinkel eller vara villig att omsätta den i praktiken.

Kom ihåg att kontroll är en nödvändighet för dessa människor. De känner att om de förlorar den är de i fara. Följaktligen vill de inte resonera, utan helt enkelt att du anpassar dig efter deras krav. De hittar otaliga ursäkter och argument för att stödja sitt beteende och få dig att känna dig malplacerad. Välj därför dina strider väl och slösa inte din energi på en meningslös diskussion.

Var bestämd

Det är osannolikt att du kan få en kontrollerande person att ändra åsikt. Av detta skäl kommer ditt bästa verktyg att vara bestämdhet. Det är verkligen viktigt att du är tydlig med din synvinkel, dina argument och dina beslut och att du håller dig till dem. Du behöver inte ursäkta eller motivera dig själv. Uttryck helt enkelt vad du tycker, känner och vill med respekt och tydlighet och agera därefter.

Dessa människor är vanligtvis extremt envisa. De kommer att hålla ut för att få dig att uppfylla deras önskemål och blir ofta irriterade om du inte gör det, särskilt om du brukade ge efter för dem tidigare. Se dock till att du står på dig tills dynamiken i relationen förändras.

Sätt gränser

Kontrollerande människor kanske inte agerar på samma sätt i alla sina relationer. Faktum är att ju närmare och mer intim relationen är, desto mer ökar deras behov av kontroll. Därför kan det vara nödvändigt att sätta gränser och hålla avstånd.

På samma sätt kommer kontrollerande människor att agera på olika sätt beroende på om de är din vän eller din partner. Tänk därför i varje fall på vilken del av deras kontroll du är villig att acceptera och inte.

I vissa fall måste du avsluta relationen. Men om detta inte är möjligt, försök att upprätthålla en nivå av närhet eller känslomässigt avstånd som du känner dig bekväm med.

Par som har ett seriöst samtal

Ta reda på vad som drar dig till kontrollerande människor

Om du tar dig bort från kontrollerande människor är det troligt att de kommer att sluta blanda sig i dina angelägenheter och berätta vad du ska göra och hur du ska bete dig, helt enkelt för att de inte längre kommer att vara en del av ditt liv. Det är dock viktigt att du utvärderar situationen som fick dig att knyta an till och stanna i en relation med någon sådan.

Låg självkänsla, behov att behaga andra eller rädsla för konflikter kanske är några av anledningarna. Faktum är att om du upptäcker något av dessa mönster hos dig själv, bör du se till att jobba med det så att du inte upprepar denna dynamik med en annan person i framtiden. Dessutom är det inte tillräckligt att bara komma bort från den kontrollerande personen. Du måste också ta avstånd från den del av dig själv som ledde till att det hände.

I slutändan kan det vara farligt för din känslomässiga hälsa att upprätthålla ett nära band med en kontrollerande person. Av denna anledning är ibland det bästa beslutet att lämna. När detta inte är möjligt (antingen för att individen är en del av din familj eller din arbetsmiljö) måste du kontrollera ditt humör, förstå vad som händer och vara tydlig. På så sätt undviker du att hamna i fällan av konstant konflikt. Dessutom kommer du, genom att upptäcka framtida försök av människor att kontrollera dig, att kunna agera med total medvetenhet och kunskap om vad som händer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Evans, P. (2003). Controlling people: How to recognize, understand, and deal with people who try to control you. Simon and Schuster.
  • Molino, D. P. (2004). Necesidad de control: análisis conceptual y propuesta experimental. Revista Profesional Española de Terapia Cognitivo-Conductual2, 70-91.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.