Fem nycklar till att bli mer bestämd i livet

Fem nycklar till att bli mer bestämd i livet
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 20 augusti, 2018

Nycklarna till att bli mer bestämd är faktiskt ganska enkla. De kommer från respekt, ödmjukhet och en önskan att leva ett bättre liv. Givetvis kommer det kräva lite ansträngning, men du kommer få så mycket tillbaka. En sak du definitivt kommer få ut av det är ett mindre komplicerat, mer belönande liv.

Bestämdhet definieras som förmågan att kommunicera på ett öppet, direkt och vänligt sätt. Det betyder inte att man ska pressa eller såra andra människor, men heller inte att man ska utelämna eller inte säga vad man tycker.

Det är ett karaktärsdrag som faller mellan kommunikativ passivitet och aggressivitet. Det finns en känsla av tillbakahållning i passivitet, och inom aggressivitet finner vi en tystande eller ogiltigförklarande attityd mot den andra personen. Bestämdhet ligger rakt i mitten.

“Sättet vi kommunicerar med andra och oss själva slår i slutänden fast kvaliteten hos våra liv.”

Att känna till nycklarna till att bli mer bestämd och givetvis även använda dem kommer hjälpa dig att uttrycka vad du vill uttrycka. Det kommer dessutom underlätta för dig att säga “nej” och komma överens utan att förolämpa någon.

Det är en nödvändig färdighet om du vill ha god kommunikation med andra människor – det kommer leda till bättre mänskliga relationer rent generellt. Dessa är de fem nycklarna till bestämdhet.

1. Flexibilitet hjälper dig att bli mer bestämd

Under våra liv lär vi oss vanligtvis att kommunicera antingen passivt eller aggressivt. Det är aldrig riktigt så enkelt, men de flesta ligger i en av de två extrema ändarna. I takt med att tiden går kommer du inse att båda leder till problem.

Bli mer flexibel

Det är just här som flexibilitet kommer in i bilden. Det är en av de viktigaste nycklarna för att bli mer bestämd. Att vara flexibel är att inse att vi må ha lärt oss ett dåligt kommunikationssätt, men att vi kan lära oss att vara mer bestämda. Men man kan bara förändras när man väl förstått att man besitter förmågan att förändra sitt beteende och bli en bättre, lyckligare person.

2. Rätt mentalt svarsramverk

Alla har vi mentala ramverk. Men de viktigaste är de som har att göra med dig själv. Vissa av dessa ramverk har att göra med sättet du ser och behandlar dig själv på, och huruvida det finns förväntningar på dina prestationer.

När ditt mentala ramverk om dig själv är negativt är det väldigt svårt att kommunicera ordentligt. Du kommer antingen förvänta dig att personer kommer tvinga sig på dig eller förvänta dig att du ska tvinga dig på dem. En av nycklarna till bestämdhet är att ha en bra uppfattning om vem man är och vad man gör. Det kommer hjälpa dig att svara på externa krav mycket mer intelligent.

3. Att veta hur man definierar problem

Att tänka på problem är inte alltid behagligt, men det är något vi måste göra. Många personer ser det som meningslöst; de tror att dessa tankar bara kommer göra dem deprimerade. Men undvik inte att tänka på dina motgångar; se dem istället på ett generellt sätt.

Abstrakt målning

En av nycklarna till att bli mer bestämd är förmågan att komma underfund med just vad problemet är. Alltså att kunna identifiera det. Det innebär att veta när det sker, runt vem och hur.

När du tänker på saker på detta vis kommer dina problem bli mycket mer hanterbara. Att försöka definiera dem är hjälpsamt i sig självt, och givetvis kommer det hjälpa dig att vara mer bestämd när det blir dags att lösa dem.

4. Att känna till dina och andras rättigheter

Respekt är grunden för bra kommunikation, så det är även en bra grund för goda relationer. Respekt innebär att man erkänner andras värdighet, men även sin egen. I slutänden kommer det visa sig i form av respekt för dina och andras behov. Det kommer även visa sig i form av acceptans av personer som de är.

Ett sätt att främja respekt för dig själv och andra är att känna till rättigheterna vi alla har.  Våra rättigheter inkluderar hänsyn, acceptans och värdighet.

5. Förändra eller gör dig av med defensiva beteenden

Defensiva beteenden kommer från fördomar och rädsla. Det är så vi ibland hanterar rädslan för att attackeras, ifrågasättas eller konfronteras. Det är en produkt av osäkerhet. Personer som känner sig självsäkra har inga problem med andras åsikter eller levnadssätt.

Kvinna bland klockor

Problemet är att defensivt beteende ofta får dig att verka väldigt hänsynslös eller till och med aggressiv mot andra. Du tar meningsskiljaktigheter som personliga förolämpningar. Istället för att se dem som en chans att berika dig själv ser du dem som hot mot vem du är. Att känna igen defensiva beteenden och tänka om är en av nycklarna till bestämdhet.

När du lär dig att vara mer bestämd i livet kommer det bli enklare. Bestämdhet är en extremt viktig färdighet för att hantera konflikter, och konflikter är omöjliga att undvika 100% av gångerna. Så vad sägs om att lära dig att få ut det mesta av konflikter och göra dem till en möjlighet att växa?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.