Hur man försvarar sig mot passiv aggressivitet

Hur man försvarar sig mot passiv aggressivitet
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

Passiv aggressivitet är ett beteende som karaktäriseras av beroende och manipulation. Det är en ondsint konst som kombinerar negativa attityder och genomträngande pessimism, som är så stark att den drar ned andra till en punkt av djup mental och emotionell utmattning.

På samma sätt utgör dessa karaktärsdrag en trotsig personlighet som dessvärre är alltför vanlig. Denna typ av beteende gör alla typer av relationer mer komplicerade, oavsett om de är kärleksrelaterade, platoniska eller familjemässiga. Hur kan man försvara sig mot passiv aggressivitet?

Något som de flesta av oss kan känna igen nästan omedelbart är aggressivt beteende. Generellt är vi alla observanta nog att lägga märke till denna typ av beteende. Oavsett om det är på grund av våldsamma attityder eller kommunikationsstilar eller ett överlägsenhetskomplex och mer eller mindre uttryckt aggressivitet, känner vi igen aggressiva personer.

“Rädsla manifesterar sig vanligtvis på två sätt: genom aggression eller genom undergivenhet.”

Paulo Coelho

Med det sagt kan vi inte alltid känna igen passiv aggressivitet. Det är inte alltid lätt att översätta vissa attityder eller reaktioner som fluktuerar mellan karismatiskt och reaktionärt. Vad som dock står ut är hotfullhet som döljs av ironi, sarkasm och “etikett”.

Det är en personlighetstyp som är förvirrande och leder till misstag. Sakta men säkert blir vi medvetna om den konkreta skada som denna person åsamkar oss.

Det är å andra sidan värt att notera att passiv aggressivitet fram tills för några år sedan identifierades som en personlighetsstörning. Denna kliniska stämpel försvann dock med den fjärde upplagan av DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Nu kategoriseras det istället som ett beteende – en “icke-patologisk” personlighetstyp.

På 90-talet överdiagnostiserades denna påstådda åkomma. Kontroversen var så påtaglig att experter kom överens om att det inte var logiskt att sjukdomsförklara envishet, pessimism eller dold aggression. Det skulle bara vara korrekt om en person permanent hade denna dominanta, pessimistiska och upphävande attityd.

Dold aggression

Karaktärsdrag för passiv aggressivitet

Alla kan vi vara passivt aggressiva vid ett eller annat tillfälle. Utan att ens inse det finns det vissa utlösare som kan generera undertryckt hotfullhet samt irritabla och negativa reaktioner. Därför är det viktigt att alltid förstå vad som ligger bakom vissa typer av passivt aggressivt beteende.

Låt oss ta en titt på några av de vanligaste kännetecknen:

Passivt aggressivt språk

Passivt aggressivt beteende döljer alltid ilska. Den är heller inte särskilt väl gömd, och visar sig framförallt genom språket. Insinuationer är vanliga, sådana som sårar och överraskar lyssnaren. Bruket av förvirrande och till och med motsägande budskap är också vanligt, precis som följande fraser:

 • “Jag förstår inte vad du försöker säga”, trots att personen är fullt medveten om vad som förmedlas.
 • “Som du vill”, bekräftelser som avslutar diskussionen så snart som möjligt för att undvika uppriktig och direkt emotionell kommunikation.
 • “Varför beter du dig så här?”, den passivt aggressiva personen använder dessa typer av fraser för att förödmjuka lyssnaren och knuffa denne till bristningsgränsen.

Beteendemässig hotfullhet och förhalning

Passivt aggressiva personer kan verka snälla och öppensinnade, men den bilden smulas sönder så snart man lär känna dem bättre. Då ser vi deras sanna, passivt aggressiva sida.

 • De tenderar att vara blyga och väldigt kritiska mot allt omkring sig.
 • De kan vara vanvördiga, vilket gör dem stolta eftersom de ser sig själva som rebelliska…
 • De är beroende av att beskylla andra för allt.
 • Förbittring och vresighet är två djupa rötter i hjärtat hos den passivt aggressiva personen.
 • De gillar inte auktoriteter eller förslag från andra människor.

Tillsammans med denna hotfullhet skjuter de även upp nästan allt till morgondagen. De gör inte vad de lovat, de påbörjar saker och lämnar dem halvfärdiga. De är glömska och tar inte hand om vad de har, oavsett om det är föremål eller personliga förhållanden.

Hotfulla personer

Känslomässigt beroende

Det är intressant hur deras beteendemässiga hotfullhet och envisa, hotfulla attityd leder till ett starkt emotionellt beroende av andra.

“Jag ser ned på dig men behöver dig” är utan tvivel deras mest karaktäristiska motto. Det är ett drag som döljer en väldigt svag person, vars osäkerheter får honom att känna sig liten. Detta är en person som behöver allt från andra, men samtidigt lever i sitt bittra, hårda skal.

Hur man hanterar en person som uppvisar passiv aggressivitet

Bakom det passivt aggressiva beteendet finns det flera och ibland komplexa verkligheter. Depression, ångestsyndrom, ADHD, låg självkänsla, en dålig barndom eller till och med vissa biologiska och miljömässiga faktorer.

“De som trasslar in sig i en tävling i aggressivitet förlorar sitt sinne, och än viktigare sin styrka.”

-Julián Mariás-

Om du är medveten om att ditt dagliga beteende och attityd utlöser passiv aggressivitet, är det bäst att finna en bra terapeut som kan hjälpa dig att förstå och kanalisera din ilska såväl som frustration. Vidare är det aldrig en dålig idé att ha följande grundläggande strategier i åtanke:

 • Försök att förstå varför du agerar och svarar på detta sätt.
 • Tänk och reflektera innan du talar eller agerar.
 • Identifiera vad som påverkar dig mest, vad som oroar dig, och försök att konfrontera det.
 • Besegra din negativitet.
 • Utöva medveten närvaro.
 • Vårda din emotionella intelligens.
Kvinna med bläckfisk som uppvisar passiv aggressivitet

Om vi å andra sidan måste hantera passiv aggressivitet hos andra människor, är ett av de bästa sätten att minska deras påverkan på oss att ignorera dem. Generellt har en passivt aggressiv person väldigt låg självkänsla och saknar emotionell bestämdhet. Det är någon som inte vet hur man agerar när dennes beteende inte får effekt.

Ju mer dessa individer känner att vi blir påverkade av deras ord och attityd, desto mer kraft har de. Om de å andra sidan ser att vi inte bryr oss, kommer de inte fortsätta och deras psykologiska påverkan kommer minskas.

Som vi redan påpekat är det dock alltid en god idé att veta vad som ligger bakom detta beteende. Om den passivt aggressiva personen är en släkting kan vi uppmuntra denne att söka professionell hjälp.

Vi lämnar dig med en intressant fakta om denna terms ursprung och när man använde den för första gången. Det var under andra världskriget när en grupp militära psykiatriker märkte att många soldater uppvisade ett visst trotsigt beteende. De uppvisade passivitet och negativt motstånd mot att utföra order. Den sanna anledningen bakom dessa soldaters beteende var posttraumatisk stress…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.