4 misstag som skapar en barntyrann i hemmet

4 misstag som skapar en barntyrann i hemmet

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Även om det kan vara svårt för oss att tro det så har det blivit allt vanligare att man stöter på barntyranner. Det finns alltfler föräldrar som är förtvivlade över sina barns beteenden, och som behöver professionell hjälp. Med barntyrann menar vi ett barn som styr sina föräldrar och vars humör är utmattande för alla runt omkring.

Vad är en barntyrann?

En barntyrann tror att han eller hon har rätten att hantera sin familj enligt sin egen vilja. Barnet visar intensiv ilska om förväntningarna inte möts. Det kan inte klara av dagliga frustrationer och kan inte sätta sig i sina föräldrars skor. Därför beter det sig så illa mot dem, och skadar dem bara för att de ska ge efter för kraven.

Föräldrarna känner sig tvingade att ge efter för krav för att undvika en explosion av ilska som kommer att uppkomma om barnet känner att det han eller hon vill inte blir uppfyllt på direkten. I extremfall kommer barnet att fysiskt attackera sina föräldrar.

Enligt vissa studier så verkar det som att genetik kan ha en påverkan och göra att vissa barn har större benägenhet att vara aggressiva än andra. Det har även visat sig att barntyranner är vanliga inom medelklassen och de övre klasserna. Förekomsten är också större bland pojkar än flickor, men denna könsskillnad håller på att bli mindre.

Det verkar som att uppfostran är en nyckelfaktor när det kommer till denna utveckling. Det har visat sig att överbeskyddande föräldrar har en större benägenhet att få barn med de egenskaper som har beskrivits ovan.

Uppfostringsmisstagen som skapar en barntyrann

Om uppfostran har en stark påverkan på hur ett barn beter sig, är det nödvändigt att föräldrar lär sig det bästa sättet att uppfostra sina barn på. De måste försöka undvika vissa mönster. Mönster som tenderar att följas med bra intentioner, men som kan vara kontraproduktiva på längre sikt.

Att göra allt som barnen vill

Om barnen får allt som de vill så kommer de sakta att börja tro att de har rätt att få allt som de ber om direkt, oavsett vad det handlar om.

Barn

Om de sedan växer upp med denna idé och det kommer en dag när de inte får det som de vill ha så kommer de att visa upp en stor ilska eftersom deras önskan inte har blivit tillfredsställd. De kommer sedan med sin ilska att kontrollera sin föräldrar som kommer att känna sig rädda.

Att inte låta barnen bli frustrerade

Frustration är normalt och det är en hälsosam känsla; det är en del av livet. Det är inte allt som vi vill som vi får. Ibland vänder livet sin rygg mot oss och vi måste lära oss att tolerera detta.

Att inte veta hur man tolererar frustration kan leda till många emotionella problem hos både barn och vuxna. Oavsett om vi vill det eller inte så är livet inte upplagt för oss och vi kommer att stöta på hinder flera gånger.

Om vi inte lär ett barn att acceptera frustration eller om vi gör allt arbete åt honom eller henne när ett problem uppkommer så kommer vi att skapa en barntyrann som inte kan internalisera idén att världen inte bara handlar om honom eller henne.

Att lösa problem åt våra barn

Det är viktigt att barn börjar lösa sina problem själva med lätt hjälp från en väldigt tidig ålder. När vi pratar om problem refererar vi till saker som är lämpliga för deras ålder.

Exempelvis om barnen ber oss knyta skorna åt dem när de redan kan göra detta själva så bör vi inte ge efter för frestelsen att hjälpa till. Det kanske är obekvämt för dem att ta på sig skorna. Det kanske är lättare att vända sig till mamma och pappa. Men detta är inte rätt väg.

Barnen måste lära sig att livet inte alltid är bekvämt och enkelt. De behöver förstå att vi måste lära oss att göra saker själva.

Barn

Om de inte lär sig detta så kommer de nämligen inte ha de nödvändiga resurserna för att lösa problem som de stöter på.

Att lära dem att problem kan lösas med aggressivitet

Vi kan inte förvänta oss att barnen inte ska reagera på ett aggressivt sätt om vi själva blir arga så fort något går emot oss.

Vi måste vara medvetna om att barn imiterar allt som vuxna gör, speciellt det som deras föräldrar gör. Därför måste vi tänka på hur vi beter oss.

Även om vi ibland kan känna oss trötta eller att vi håller på att explodera och att vi inte orkar mer så kommer inte aggressivitet att hjälpa. Att därför bete sig lugnt när man bemöts av motgångar är något som är bra för både dig och dina barn.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.