Hur kan vi hjälpa barn lösa problem?

Hur kan vi hjälpa barn lösa problem?

Senaste uppdateringen: 24 november, 2022

Barn behöver lära sig att lösa sina problem själva. Att lösa problem är faktiskt en av de viktigaste färdigheterna för våra barns framtid. Så om vi hjälper dem att förbättra sig kommer vi göra dem en stor tjänst. Vänta inte tills de blir ungdomar; barn bör börja konfrontera sina problem före skolåldern.

Genom att agera åt våra barn och försöka lösa alla deras problem kommer vi uppfostra beroende, svaga och oansvariga barn. Detta överbeskydd är uppenbart i vardagliga sysslor såsom läxläsning eller vid hantering av konflikter de har med vänner.

Problemet är dock att många föräldrar inte känner till processen med problemlösning särskilt väl. De löser problemet enligt vad de kan och vet, och så är det med det, utan att egentligen känna till eller kunna förklara processen de använder. Det är inte dåligt; det betyder bara att de har assimilerat sig med processen utan att veta hur man förklarar den.

Varför barn behöver lösa sina egna problem

Barn ställs inför många problem varje dag. Problem som inkluderar allt från akademiska svårigheter, problem med kamrater, problem med sina lekar och sporter, svårigheter att slutföra en uppgift eller till och med att besluta vilka kläder som är bäst för ett specifikt tillfälle.

Genom att lösa problem kan barn även förbättra sin självkänsla och självsäkerhet. Något som otvivelaktigt kommer göra dem mer självständiga och säkra i sig själva.

Frustrerad pojke som borde lära sig att lösa problem

När barn å andra sidan inte har förmågan att lösa problem och känner sig underlägsna, sätts en process av undvikande igång. Om de till exempel blir retade av sina kamrater och inte vet hur de ska svara, kommer de istället för att konfrontera situationen säga att de inte gillar skolan, plugga mindre eller klaga på hälsoproblem för att undvika att utsätta sig själva för situationen.

Andra barn som saknar färdigheter för problemlösning kommer reagera impulsivt, utan att tänka, genom att göra något som någon säger åt dem att göra eller bruka våld.

Att hjälpa barn att lära sig söka och hitta de bästa alternativen betyder inte att man utför processen åt dem, utan att man följer dem igenom den.

Hur man lär barn att utvärdera och lösa sina problem

Barn måste börja med att identifiera att de har ett problem. Ibland är de inte medvetna om det eller vågar inte yttra det i ord. De måste inse att de har ett problem. Som Ludwig Wittgenstein sade: om ett problem kan uppstå så kan det även lösas. Han talade förmodligen om saker med koppling till transcendental filosofi. Men detta synsätt passar lika bra för problem i det vardagliga livet.

När barnen identifierat problemet kan de börja generera lösningar innan de väljer en. Ett sätt de älskar att göra detta på, och som även vuxna kan använda sig av, är brainstorming. Detta består av att säga eller skriva ned alla lösningar vi kan komma på, hur galna de än verkar. Detta sätt att tänka är fantastiskt. Det är nämligen just dessa galna idéer som genom en process av reflektion kan ge oss en riktigt bra lösning.

Att lösa problem som barn

När barnen uppmärksammat att det finns flera lösningar och att dessa har konsekvenser, är det dags att besluta vilket alternativ som är bäst. Här måste vi lära barnen att om de väljer en handling och denna inte löser problemet så kan de alltid prova något annat. På så sätt uppmuntrar vi dem att fortsätta försöka lösa ett problem tills det är löst.

Diskutera problem aktivt

När problem uppstår måste vi inte rusa iväg för att lösa dem, såvida det inte rör sig om en farlig situation. Om du ser att barnen kämpar med att övervinna en svårighet, ska du låta dem sköta det trots att det är oändligt mycket svårare för dem än för dig. Värdera det faktum att de lägger entusiasm och mod i något de kan misslyckas och lyckas med.

Endast när du ser att de inte alls vet vad som händer eller inte vet huruvida de har valt rätt väg ska du ge en hjälpande hand. Men lös inte problemet; hjälp dem istället att upptäcka problemet och fokusera på det för att finna alternativ.

Vi bör även undvika att bestraffa eller skälla ut barn när de inte kan lösa en konflikt eller när de visar tecken på att ha problem. Om de ofta grälar med sina syskon eller får dåliga betyg kan du till exempel hjälpa dem att tänka på problemet och finna lösningar; inte ge bränsle åt källan för konflikterna och svårigheterna.

Låt barnen uppleva de naturliga konsekvenserna av sina beslut

När barn tillåts uppleva de naturliga konsekvenserna av sina beslut kommer de verkligen lära sig färdigheter för problemlösning. Det innebär att vi låter dem göra ett val och sedan se konsekvenserna detta får. Detta oavsett om de är positiva eller negativa.

Gråtande flicka

När barn eller ungdomar upplever konsekvenserna av ett beslut de tagit fritt, kan du dra nytta av diskussionen om vad som skedde, varför det skedde och vilka de andra alternativen är.

Men om vi inte låter våra barn börja ta stegen ut i världen så kommer de inte lära sig att ta bra beslut och lösa problem. De kommer se ned på alla risker eftersom de känner att de är helt inkapabla. Så glöm inte att de bara kommer lära sig att ta beslut om vi låter dem uppleva hela processen. Från att definiera problemet till att hantera konsekvenserna av sina handlingar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.