Utbildningspsykologi

Få reda på hur vi mognar på en kognitiv och emotionell nivå, såväl som de viktiga faktorerna för inlärning, både som barn och vuxen. Du kommer även hitta den bästa forskningen och teorierna för att ta tag i beteendemässiga eller emotionella problem med dina småttingar.

Att lära ut kan ha en evig påverkan

Att lära ut är ett jobb som för med sig ett stort ansvar. Anledningen till detta är att denna uppgift är extremt värdefull för samhället. Lärarna måste därför ha en god inledande träning. De måste också hålla sig själva uppdaterade…

Ensamhets- och tomhetskänslor hos barn

Ensamhets- och tomhetskänslor hos barn är relativt vanliga. Du kanske själv upplevde dem som liten. Men kan du identifiera dem hos andra? Även barn kan känna sig missmodiga, ensamma och oroliga, trots att det inte finns något uppenbart skäl till…

Vad är divergent tänkande hos barn?

Divergent tänkande hos barn är en fantastisk gåva. Deras öppna sinnen är fulla av möjligheter och ovanliga såväl som originella resonemang. Den där kreativa potentialen försvinner dock ibland då barnen växer upp i ett utbildningssystem som standardiserar alla barnens sinnestillstånd…

Specifik språkstörning hos barn

En typ av språksvårigheter som barn drabbas av kallas specifik språkstörning eller primär språkstörning (Specific  Language Impairment, SLI, på engelska). Oavsett ålder och samhällsgrupp är det vanligt att människor har språkproblem. Det kan röra sig om allt från komplexa svårigheter…

Klottrandet är barnens hemliga språk

Att klottra är barnens hemliga språk och innebär mer än bara slumpartade avtryck – det kan vara en form av kommunikation. Barnen förvånar oss ständigt med sin kreativitet. Eftersom de inte har någon kommunikationsstandard kan de vara väldigt påhittiga med…

Hur man hanterar en problematisk elev

Om en problematisk elev utmanar din auktoritet så kanske du inte vet hur du ska reagera. Du kanske tappar kontrollen och börjar göra olämpliga gester, vilket kan göra att andra elever börjar bete sig likadant, vilket gör det svårt för…

Vad innebär inkluderande undervisning?

Ur ett utbildningspsykologiskt perspektiv har vi rört oss från att använda ordet ”integrerande” till ”inkluderande”. Är inkluderande undervisning bara en modernisering av termen, eller antyder den en förändring i värdering och utövanden? Du kanske tror att en ändring av ett…

Spencer Kagan och kooperativ inlärning

Kooperativ inlärning har visat sig vara ett effektivt alternativ till traditionell inlärning. Upptäck vad det är och hur man implementerar det här! Spencer Kagan är en hyllad författare som har utfört en mängd studier på kooperativ inlärning. Den här typen…