Utbildningspsykologi

Få reda på hur vi mognar på en kognitiv och emotionell nivå, såväl som de viktiga faktorerna för inlärning, både som barn och vuxen. Du kommer även hitta den bästa forskningen och teorierna för att ta tag i beteendemässiga eller emotionella problem med dina småttingar.

Ensamhets- och tomhetskänslor hos barn

Ensamhets- och tomhetskänslor hos barn är relativt vanliga. Du kanske själv upplevde dem som liten. Men kan du identifiera dem hos andra? Även barn kan känna sig missmodiga, ensamma och oroliga, trots att det inte finns något uppenbart skäl till…

Vad är divergent tänkande hos barn?

Divergent tänkande hos barn är en fantastisk gåva. Deras öppna sinnen är fulla av möjligheter och ovanliga såväl som originella resonemang. Den där kreativa potentialen försvinner dock ibland då barnen växer upp i ett utbildningssystem som standardiserar alla barnens sinnestillstånd…

Specifik språkstörning hos barn

En typ av språksvårigheter som barn drabbas av kallas specifik språkstörning eller primär språkstörning (Specific  Language Impairment, SLI, på engelska). Oavsett ålder och samhällsgrupp är det vanligt att människor har språkproblem. Det kan röra sig om allt från komplexa svårigheter…

Klottrandet är barnens hemliga språk

Att klottra är barnens hemliga språk och innebär mer än bara slumpartade avtryck – det kan vara en form av kommunikation. Barnen förvånar oss ständigt med sin kreativitet. Eftersom de inte har någon kommunikationsstandard kan de vara väldigt påhittiga med…

Hur man hanterar en problematisk elev

Om en problematisk elev utmanar din auktoritet så kanske du inte vet hur du ska reagera. Du kanske tappar kontrollen och börjar göra olämpliga gester, vilket kan göra att andra elever börjar bete sig likadant, vilket gör det svårt för…

Vad innebär inkluderande undervisning?

Ur ett utbildningspsykologiskt perspektiv har vi rört oss från att använda ordet ”integrerande” till ”inkluderande”. Är inkluderande undervisning bara en modernisering av termen, eller antyder den en förändring i värdering och utövanden? Du kanske tror att en ändring av ett…

Spencer Kagan och kooperativ inlärning

Kooperativ inlärning har visat sig vara ett effektivt alternativ till traditionell inlärning. Upptäck vad det är och hur man implementerar det här! Spencer Kagan är en hyllad författare som har utfört en mängd studier på kooperativ inlärning. Den här typen…

Självreglerad inlärning: varför är det viktigt?

Självreglerad inlärning är nära relaterat till sättet människor reglerar sina känslor, tankar, beteenden och miljömässiga aspekter under inlärningsprocessen. Dessutom vet vi att det är viktigt att vara kapabel att kontrollera ditt sinne när det gäller inlärningsprocessen. Ju förr du lär dig…

Inflytandet Montessori-metoden har idag

Maria Montessori är skaparen av en undervisningsmetod som revolutionerande fältet. Vad Montessori-metoden föreslog var så omfattande att själva namnet har höjt sig bortom fältet. Metoden hon föreslog lade fokus vid lek, vilket gjorde den till ett perfekt medium för att utveckla…

Vad är egentligen experimentell psykologi?

För att komma fram till ett säkert och exakt resultat använder forskare ofta olika vetenskapliga metoder. Detta är vad experimentell psykologi fokuserar på i huvudsak. Experimentell psykologi utforskar grundkoncept såsom minne och motivation inom områden som barn-, social och utbildningspsykologi. Nästan…