Omvänt klassrum – vad betyder det?

Ett omvänt klassrum är en form av blandat lärande där eleverna lär sig hemifrån, via pedagogiska onlinevideor.
Omvänt klassrum – vad betyder det?
Laura Gómez Domínguez

Skriven och verifierad av pedagogen Laura Gómez Domínguez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ett omvänt klassrum är en pedagogisk modell som flyttar arbetet med vissa inlärningsprocesser utanför klassrummet. Samtidigt använder lärarna själva klassrummet för att arbeta med de frågor eleverna behöver hjälp med.

Eleverna förbereder sig för lektionen utanför lektionstid. Det kan de göra genom att de har tillgång till ämnesinnehållet hemma. Sedan gör de sina ”läxor” när de är tillbaka i klassrummet, tillsammans med aktiviteter som kräver deltagande närvaro. Dessutom analyserar de olika idéer och debatterar med sina kamrater. Allt är baserat på ny teknik, och där lärarens huvudsakliga roll är som guide.

En kvinna som pratar med en grupp barn i ett klassrum

Ursprunget till konceptet för omvänt klassrum

Jonathan Bergmann och Aaron Sams, två kemiprofessorer vid Woodland Park High School i Colorado, var de som myntade termen ”omvänt klassrum”. Bergmann och Sams noterade att elever ofta missade en del av sina lektioner av olika skäl. Till exempel för att de var sjuka.

I ett försök att hjälpa dem började de uppmuntra inspelning och distribution av videor. Samtidigt insåg de att denna modell gör det möjligt för läraren att ägna mer uppmärksamhet åt varje elevs individuella behov.

Många kämpande elever som verkligen vill lära sig faller i stället bort. Andra är så upptagna att de missar viktiga ämnen. Ytterligare andra lär sig att ’leka skola’, men uppnår aldrig riktigt några viktiga mål under sina lektioner.

-Aaron Sams-

Ett alternativ till den traditionella klassrumsmetodiken

Den största fördelen med ett omvänt klassrum är att läraren kan anpassa sig till de olika inlärningsrytmerna. Ingen elev blir åsidosatt eller bortglömd.

I ett traditionellt klassrum lär läraren ut sådant som kan vara lätt för vissa, men svårare för andra. Det finns både fördelar och nackdelar med att göra läxor hemma. Tyvärr är det generellt de vars föräldrar är kunniga nog att förklara ämnen de inte förstår, som tenderar att lyckas bäst. Så här är det tydligt att denna innovativa metod gör det möjligt för alla elever att få precis det de behöver från lektionerna.

Nymodigheten i denna pedagogiska modell innebär många utbildningsfördelar vad gäller undervisnings- och inlärningsprocessen. I denna modell får alla elever vara huvudperson. De utför gemensamma aktiviteter under dynamiska och interaktiva inlärningssessioner medan läraren endast agerar som en användbar observatör.

På detta sätt kan lärarna lägga mer tid på att ge individuell uppmärksamhet till eleverna. Detta skapar en samarbetsvänlig inlärningsmiljö i klassrummet. Således blir hela utbildningsgemenskapen (familjer, lärare, sociala samhällen och administrativ personal, för att nämna några) deltagare i inlärningsprocessen.

Detta gynnar eleverna eftersom det ger dem tillgång till den kunskap de håller på att bygga upp samt utöka den efter deras önskemål. På samma sätt underlättar det också elevernas möjligheter att när som helst få tillgång till innehållet de skapat tillsammans och/eller det material som deras lärare tillhandahåller.

IKT för att möjliggöra omvänt klassrum

Ny teknik skapar nya inlärningsmodeller och mer interaktiva lektioner. I ett omvänt klassrum kan man lättare använda sig av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i klassrummet, ur en pedagogisk synvinkel. Här handlar det inte så mycket om mängden tekniska resurser, utan att i stället använda dem optimalt, där eleverna lär sig att skapa och dela innehåll.

Dessutom erbjuder IKT, tillsammans med denna innovativa metod, en underbar möjlighet att skapa och dela undervisnings- och inlärningsprocessen med elever och lärare var som helst i världen. Detta gör det ännu mer berikande, och är väldigt stort steg från de traditionella undervisningsmetoderna.

En kvinna som tittar över två barns axlar

Modeller som liknar omvänt klassrum

Det finns många olika modeller där ute, alla utvecklade under olika omständigheter. Till exempel Peer Instruction (PI) som skapats av Eric Mazur, en professor vid Harvard University. Den innebär en teknik som kallas just-in-time teaching vilket är ett bra komplement till modellen med omvänt klassrum.

Just-in-time teaching gör det möjligt för läraren att få feedback från eleverna dagen före lektionen. Detta gör att de kan förbereda strategier och aktiviteter för att förklara alla ämnen eleverna kanske inte förstår.

Mazurs modell är till stor del fokuserad på konceptuell förståelse. Och även om detta element inte är en nödvändig komponent i ett omvänt klassrum, är de två modellerna ganska lika i andan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.