Vad är divergent tänkande hos barn?

Divergent tänkande hos barn är en fantastisk potential för barn mellan 4 och 6 år. Vid 10 års ålder har det dock minskat med 60%.
Vad är divergent tänkande hos barn?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Divergent tänkande hos barn är en fantastisk gåva. Deras öppna sinnen är fulla av möjligheter och ovanliga såväl som originella resonemang.

Den där kreativa potentialen försvinner dock ibland då barnen växer upp i ett utbildningssystem som standardiserar alla barnens sinnestillstånd och förenar deras perspektiv.

Många av oss vet att det kan vara farligt att våga tänka annorlunda. Galileo upptäckte detta då han blev tvingad till att leva sina sista år inspärrad i ett hus i Florens p.g.a. sin ideologi.

Öppna sinnen trotsar världen, men de hjälper också folk att utvecklas.

Sir Kenneth Robinson

Tiderna har förändrats och vi behöver inte oroa oss lika mycket för våra öden som Galileo, eftersom denna typ av saker inte direkt händer längre.

Det händer dock andra dåliga saker. Som Sir Kenneth Robinson, en välkänd utbildningsexpert, tog upp så har dagens skolor ihjäl barnens kreativitet.

Enligt honom är skolplanerna baserade på ett system från en tid då samhällets industrialisering innebär att vissa förmågor var mer uppskattade än andra. Innovation, kreativitet och kritiskt tänkande sågs inte som något viktigt.

Vi glömmer bort att barnen kommer in i den här världen med fantastiska talanger.

Vi förbiser potentialen med divergent tänkande hos barn; den där fantastiska gåvan som vi har ihjäl genom att “utbilda” dem med konvergent tänkande.

“Det är inte det som du tittar på som spelar roll, utan vad du ser.”
-Henry David Thoreau-

Barn med blomma.

Divergent tänkande hos barn

Henry David Thoreau var utan tvekan en av de mest revolutionära filosoferna. Han var en person som verkligen uppvisade ett divergent tänkande. Detta visar sig i hans ovanliga idéer förande frihet och ansvar.

Man kan finna mycket inspiration genom att titta igenom hans texter då och då.

Han lärde oss att livet är en vit målarduk för fantasin. Han hjälpte oss även att inse att folk föds med musik inom sig och att vi måste låta andra personer vara sig själva eftersom frihet leder till självutveckling.

Detsamma gäller när det kommer till barnen. Och ändå kan vi inte alltid höra den där magiska melodin och den fantastiska potentialen som varje barn har.

Dr. Leonard Brzozowski

Dr. Leonard Brzozowsky är en expert inom ämnet som påpekade något väldigt intressant som han upptäckte då han utförde en studie tillsammans med psykologerna George Land och Beth Jarman.

Boken Breakpoint and Beyond: Mastering the Future Today innehåller dessa upptäckter.

  • Divergent tänkande hos 5-åringar får samma testresultat som hos vuxna med höga intellektuella förmågor. Då dessa barn blev tillfrågade hur många sätt som man kunde använda en kopp, en penna eller en sko så kom de fram med 100 giltiga svar. En vuxen ger oftast runt 10-12 svar.
  • Om vi låter en 10-åring ta ett test inom divergent tänkande så kommer vi inse att denna potential nu reducerats med ca 60%
Lek och divergent tänkande hos barn.

Barn på dagis är riktiga genier

Då barn mellan 4 och 6 år tar tester inom divergent tänkande så får de ofta väldigt höga resultat.

Álvaro Pascual-Leone, professor i Neurologi vid Harvard Medical School, påpekade att det är vanligt med synaptisk beskärning vid denna ålder.

Under detta stadie kan den programmerade neuronala beskärningen endast modifieras med hjälp av erfarenhet.

Om det inte finns något lämpligt stimuli så kommer beskärningen begränsa mycket av barnets inlärningspotential allt eftersom tiden går.

Man måste inte nödvändigtvis ha “Många neuronala anslutningar”. Det viktiga är att man optimerar denna beskärning med lämpliga inlärningsmetoder, speciellt mellan åldrarna 4 och 6, då barnens potential är intakt.

Hur man skyddar och förstärker divergent tänkande

  • Uppslukande inlärning: Barnen måste experimentera, känna, röra och bli intresserade.
  • Barnen bör utföra några av dessa experiment i grupp med sina kamrater. Man bör dock uppmana dem till att ofta arbeta själva för att förbättra sin kreativitet.
  • De behöver också lära sig att det inte finns ett svar på allt. Divergent tänkande innebär att det finns många lösningar på ett problem. Om man sanktionerar barnens idéer och kategoriserar dem som felaktiga så förhindrar man att de tänker annorlunda, eller så minskar man iallafall deras självförtroende så att de inte vågar säga vad de verkligen tänker.
  • Om man ska kunna förstärka det divergenta tänkandet hos barn så är det också viktigt att de känner sig emotionellt bekräftade. De behöver känna att de är respekterade, uppskattade och älskade för att kunna ha modet att utforska sin omgivning. De bör veta att de inte kommer bli kritiserade för att de ska kunna hitta nya intressen, svar och idéer.
Fisk som hoppar till en ny skål.

Slutsatser

Man bör också vara medveten om att man helt bör undvika konvergent tänkande bara för att man uppmanar till ett divergent tänkande.

Det handlar om att balansera analytiskt och kreativt tänkande. Ibland finns det problem som kräver en specifik lösning. Det är anledningen till varför barn bör förstå när det är lämpligt att applicera dem.

Vi bör också optimera divergent tänkande hos barn. Som Albert Einstein sade: “Alla är genin. Men om du dömer en fisk för dess förmåga att klättra i träd så kommer den gå igenom hela livet och tro att den är dum.”


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.