3 typer av inlärningsstrategier som hjälper vid studier

3 typer av inlärningsstrategier som hjälper vid studier
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En meningsfull inlärning beror lika mycket på inlärningsprocessen som det beror på hur studenten hanterar inlärningen. Utbildningspsykologer har spenderat mycket tid på att tänka på båda dessa aspekter och har kommit fram till teorier som gör dem bättre. I den här artikeln kommer vi prata om typer av inlärningsstrategier.

Det främsta målet med dess typer av inlärningsstrategier är att få studenterna att bli bättre på att lära sig. Den forskning som har gjorts rörande ämnet har visat oss många olika sätt att göra detta. Men de tre mest berömda inlärningsstrategierna är mnemoteknisk, strukturell och generativ.

Typer av inlärningsstrategier: mnemotekniska strategier

Mnemotekniska inlärningsstrategier hjälper studenten att memorera innehåll, som fakta eller termer. De är exempelvis användbara för att man ska kunna komma ihåg huvudstäder, viktiga datum, vokabulär, etc. Då du måste memorera “meningslös” information så är mnemotekniska strategier ett bra sätt att ge den en viss mening.

Användbarheten med mnemotekniska enheter är något som forskningsvärlden har varit överens om har använts sedan en lång tid tillbaka. Psykologen Allan Paivio förklarade att dessa enheter fungerar p.g.a. tre anledningar:

  • Dual kodning: många involverar icke-verbala koder (bilder) tillsammans med verbala (ord). Det innebär att samma innehåll får två olika koder. Enligt konnektionismens principer innebär detta att det blir lättare för studenten att nå informationen.
  • Organisation: dessa strategier skapar också en konsekvent låda att placera informationen i. Det hjälper studenterna att hålla samman all den relaterade informationen istället för att dela upp den. Det blir exempelvis lättare för dig att komma ihåg en lista med ord om du gör meningar med dem.
  • Association: Att skapa starka anslutningar mellan olika element är också en strategi som skapar en meningsfull inlärning. Starka associeringar är viktiga för då man ser en av de två sakerna så kommer det bli lättare att komma ihåg den andra.
Kvinna som tänker.

Ett exempel på en mnemoteknisk strategi är nyckelordsmetoden. Denna metod är speciellt användbar för att lära sig ett förvirrande ordförråd på ett annat språk. Det involverar fonetiska och bildbaserade anslutningar, tillsammans med en detaljerad förklaring.

Strukturella strategier

Strukturella strategier stimulerar en aktiv inlärning genom att uppmuntra studenterna till att mentalt snappa upp viktig information och använda den för att skapa en struktur. Det är här du kommer se tekniker som konceptuella kartor, flödesdiagram, etc.

Det är såklart inte tillräckligt att läraren bara säger till studenterna att de måste göra exempelvis dessa konceptuella kartor. De kommer bara vara användbara om studenten vet hur man ska göra dem. Den svåraste delen med att lära dem hur man gör det är att visa dem hur man väljer ut det viktiga i en text eller presentation.

Det kommer inte ta lång tid innan du ser den effekt som dessa tekniker har på inlärningen. Då du organiserar kursmaterial i små , relaterade idéer så är det enklare att komma åt denna information senare. Och då man gör starka associationer mellan dessa idéer så är det alltid enklare att nå resten av informationen i minnet.

Forskningen har visat att studenter som använder dessa tekniker också lyckas bättre. De hjälper studenten att verkligen förstå innehållet. Man kan se värdet av att använda sig av dessa strategier i klassrummet!

Generativa strategier

Med de andra två strategierna så tittade vi på hur de hjälper studenter att komma ihåg specifika fakta och organisera dem i strukturer. Det är tekniker som används då man behöver lära sig ny information. Men en annan viktig del av inlärningen är att integrera ny kunskap i den redan existerande kunskapen. Det är där de generativa strategierna kommer in.

E.Z. Rothkpof kallas dessa aktiviteter där studenter får kunskap för “matemageniska aktiviteter”. Vissa exempel på detta är att föra anteckningar, stryka under och svara på frågor eller att säga saker ut högt. De hjälper studenten att nå en djupare förståelse eftersom de tvingar personen att ta in ny kunskap.

Person som skriver utomhus.

Många psykologer ser aktiv inlärning som studenter som associerar olika idéer. Det är därför som de generativa strategierna är ett så bra redskap för att få studenterna att använda en sådan typ av inlärning. Att visa studenterna hur man för anteckningar eller att ställa dem frågor kommer hjälpa dem att förstå och ta till sig ny information.

I den här artikeln har vi utforskat olika inlärningsstrategier som kan vara extremt användbara i klassrummet. Vetenskaplig forskning rörande inlärning och utbildning kan hjälpa dig att uppnå den typ av inlärning som du vill att dina studenter ska ha. Det hade varit ett stort misstag att inte följa de riktlinjer och de bevis som utbildningspsykologin har gett oss.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.