Musik kan förändra strukturen i hjärnan

Musik kan förändra strukturen i hjärnan
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vi har under lång tid vetat att musik spelar en viktig roll i inlärning. Musikalisk utbildning stimulerar faktiskt olika delar av hjärnan. Diverse studier har visat att man genom att spela upp vissa sånger och melodier kan förbättra minnet hos patienter med Alzheimers och demens. Musik kan förändra strukturen i hjärnan.

Den hjälper dig att kvarhålla information bättre och optimerar inlärning. Detta eftersom den hjälper dig att förbli uppmärksam, väcker dina känslor och stimulerar visuella bilder. Elever av alla åldrar kan använda den för att koncentrera sig bättre och stärka minnet av materialet de försöker lära sig.

En av de största fördelarna med att använda musik för att underlätta inlärning är att det finns olika stilar för varje undervisningsmetod. Nedan ska vi lista några tips för hur man enligt experter använder musik för att tillgodogöra sig specifik kunskap.

Vilken typ av musik är bäst att studera till?

Nu är det läge att göra en väldigt viktig differentiering: att studera är inte samma sak som att lära sig. Målet med att studera må vara att lära sig, men all inlärning görs inte genom studier. Vi må veta att musik spelar en viktig roll för inlärning, men många experter påpekar att det är bäst att studera i tystnad.

Musik kan dock vara ett bra sätt att skapa en viss omgivning. Forskare har upptäckt att vissa melodier kan förbättra specifika kognitiva förmågor, såsom spatial intelligens. De har även upptäckt att musik kan hjälpa dig att försätta dig själv i ett perfekt sinnesstånd för att studera.

Studerar med horlurar

Du kan till exempel använda en optimistisk melodi för att motivera dig själv till inlärning, speciellt med sånger som främjar positivt tänkande. Du kan även använda musik för att höja dina energinivåer, fokusera din uppmärksamhet på materialet eller slappna av när du tar en paus.

Stimulera dina minnen

Ett annat sätt att använda musik är att stimulera och öka styrkan hos dina minnenså att inlärningen blir mer sensorisk och interaktiv. Vissa melodier och texter kan vara väldigt hjälpsamma för föräldrar och lärare när de försöker undervisa eleverna.

Musik kan dessutom användas för att bibehålla koncentrationen i situationer där tystnad inte är möjligt, eller om det är svårt att isolera dig från ljud som är störande. Många personer kämpar med att vara uppmärksamma när det finns mycket oljud i bakgrunden.

Forskare från Rensselaer Polytechninc Institute i Troy, New York, upptäckte nyligen att naturljud kan förbättra humöret och fokus. De kan täcka diverse oljud i bakgrunden samtidigt som de förbättrar den kognitiva funktionen och optimerar koncentrationen. Studien må vara fokuserad på att öka arbetares produktivitet, men dess resultat baseras även på koncentrationsproblem medan man studerar.

Musik kan förändra hjärnan när man lär sig tekniska färdigheter

Utöver ovan nämnda fördelar med att lyssna på musik, är det även värt att nämna hur den kan hjälpa dig att lära dig fysiska färdigheter.

I en nyligen utförd studie av forskare från University of Edinburgh som publicerades i tidskriften Brain and Cognition, fann man att musik för inlärning eller övning av fysiska färdigheter (implicit eller procedurinlärning) främjar utveckling av en väldigt viktig del av hjärnan. Med andra ord: musik kan förändra hjärnan vid sådan inlärning.

Forskarna fann att personer som övade på grundläggande rörelser medan de lyssnade på musik uppvisade högre strukturell sammankoppling i hjärnområdena som associeras med att bearbeta ljud och kontrollera rörelser.

Musikens effekt på hjärnan

Detta är utmärkta nyheter, speciellt för personer som har förlorat en viss mån av rörlighet. Studien kan få positiva implikationer för framtida forskning inom rehabilitering av tillstånd som stör motoriken.

Studien pekar på musik som en nyckelfaktor. Forskarna sade att musik uppmuntrar folk att röra sig. Denna studie tillhandahåller de förta experimentella bevisen på att musik för inlärning av nya motoriska färdigheter kan leda till strukturella förändringar i hjärnans vita massa.

Hur studien genomfördes

För studien delade forskarna upp högerhänta frivilliga i två grupper, och bad dem att lära sig en ny färdighet som involverade sekvenser av fingerrörelser med den icke-dominanta handen. En grupp lärde sig uppgiften med musik och den andra utan.

Efter fyra veckor utförde båda grupperna sekvenserna väl. Men efter att ha analyserat magnettomografibilder från volontärernas hjärnor, fann man att gruppen som lärt sig med musik uppvisade avsevärt mer strukturell sammankoppling på den högra sidan av hjärnan. Samtidigt uppvisade gruppen som lärt sig utan musik ingen förändring.

Forskarlaget hoppas på att framtida forskning kommer slå fast huruvida musik kan hjälpa vissa typer av rehabiliteringsprogram för motorik.

En sak står dock klart: musik kan förändra hjärnan, vår inlärning och vår återhämtning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.