Musikens effekt på den mänskliga hjärnan

Musikens effekt på den mänskliga hjärnan
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 29 september, 2023

Musik berör oss, den låter oss resa genom tiden, den ger oss styrka och ger oss frid. Den finns i varje hörn av världen – i varje ljud, varje rytm, varje röst. Men vad är egentligen musikens effekt på hjärnan? Den aktiverar till exempel båda halvorna av hjärnan och skapar nya kopplingar mellan dem.

Den mänskliga hjärnan består av två delar. Den vänstra ansvarar för logik, reson, siffror och språk. Den högra hanterar mer intuitiva, fantasimässiga och kreativa funktioner.

Ljud spelar en roll i hjärnutvecklingen innan vi ens har fötts. Bebisar kan känna igen ljudet av sin mammas röst innan något annat ljud. Hörsel är ett av de första sinnena som utvecklas hos bebisar.

Så vad sker i hjärnan när man lyssnar på musik? Den högra hjärnhalvan är var din fantasi och dina känslor får vingar, medan den vänstra analyserar noterna och fokuserar på element såsom toner, rytm och textens betydelse.

Varför det är bra för hjärnan att lära sig musik

Ett spädbarns hjärnplasticitet är enorm. Musik aktiverar båda sidorna av hjärnan och skapar nya kopplingar mellan dem. Men det är inte bara spädbarn som detta gäller – musikens effekt kan även gagna vuxna. Förändringarna må vara långsammare och mindre betonade hos den vuxna hjärnan, men kopplingarna kan fortfarande förbättras.

Musik är bra för unga hjärnor

Här kommer några färdigheter i den vänstra hjärnhalvan som kan förbättras när man lär sig musik:

  • Minne
  • Finmotorik, beroende på instrumentet du spelar
  • Rytm
  • Koordination

Och den högra:

  • Fantasi
  • Kreativitet
  • Harmoni

Att spela musik kan även influera dina känslor, beroende på vilken del av hjärnan som aktiveras. Men hur kan det hjälpa dig i ditt sociala liv? Om du aktiverar känslor som främjar empati kommer din hjärna skapa nya kopplingar och aktivera nya känslor med varje melodi du hör.

“Musik kan förändra den metaboliska hastigheten, höja eller sänka blodtrycket, påverka energinivåerna och matsmältningen antingen positivt eller negativt beroende på typen av musik som används. Musik kan öka utsöndringen av endorfin i hjärnan och därmed inducera njutning eller avslappning.”

-Julius Portnoy-

Musikens effekt på känslor

“Utan musik skulle livet vara ett misstag.”

-Friedrich Nietzsche-

Det är extraordinärt hur så många känslor kan aktiveras bara genom att lyssna på musik. Det kan göra dig avslappnad, exalterad, energisk eller glad. Så hur kan man dra full nytta av dessa möjligheter?

“Det är instrumental musik – skönheten hos den är ett storslaget språk. Det förbigår logik. Det producerar bara ett emotionellt svar inom dig.”

-Yanni-

Varje typ av musik kan aktivera känslor. Musikterapi är ett perfekt exempel på allt vi precis förklarat. Du kan följaktligen använda musik och allt det innefattar till din egen fördel, så länge du väljer en typ som är rätt för dig.

Kvinna som lyssnar på musik

Musikterapi är ett effektivt sätt att lära sig nya hanteringsstrategier, lära känna dig själv och utforska känslorna som spelar i bakgrunden i ditt sinne, men som vanligtvis är tysta.

Det kan också förbättra dina relationer, sättet din kropp rör sig och dina organiseringsförmågor. Det ger dig ett annorlunda sätt att kommunicera och uttrycka dig på (med eller utan språk) och hitta friheten att utforska en ny värld med ögonen stängda.

Allt detta innebär att musik har kraften att integrera de två halvorna av hjärnan, och framförallt göra dig lyckligare och friskare. Så sätt igång, tryck på play och låt dig själv känna vad det får dig att känna. Våga upptäcka dig själv och lära dig att flöda med musiken.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.