Tack vare neuroplasticitet upphör vi aldrig att lära oss

Tack vare neuroplasticitet upphör vi aldrig att lära oss

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

Din neuroplasticitet är som bäst under barndomen eftersom hjärnan då är mer flexibel och konstant mottar stimulans. Under denna period “föds” ett stort antal neuroner, som accelererar inlärningen och utvecklingen hos ett barn. Därför är barndomen en känslig period för utvecklingen, och framförallt de första fem åren.

Men bara för att hjärnan är mer formbar och flexibel under denna tid, betyder inte det att din neuroplasticitet kommer försvinna helt och hållet eller att det blir omöjligt att lära sig och skapa nya synaptiska kopplingar. Även vid hög ålder har hjärnan kapacitet att lära sig.

Neuroplasticitet och omorganisering av hjärnan

Hjärnan kan anpassa sig till omgivningen och genomgå förändringar i sin uppbyggnad som ett sätt att möta kraven från omgivningen. Bevis på hjärnans förmåga att anpassa sig kan ses hos människor som inte längre kan se eller höra.

Andra områden av hjärnan som är dedicerade till uppfattning genom andra sinnen kommer bli mer utvecklade samtidigt som deras hjärnfunktioner genomgår omorganisering.

Ritad hjärna

Den spanska forskaren Pascual Leone demonstrerade denna förmåga genom ett experiment där han gav fem friska personer ögonbindel i fem dagar. Under denna period läste de blindskrift och utförde hörselaktiviteter. Med en magnetröntgen observerade man att syncentrum aktiverades av ljud och beröring, vilket betydde att hjärnorna anpassade sig.

Detta experiment utfördes på vuxna, vilket betyder att den mänskliga hjärnan fortsätter att förändras under hela livet, i motsats till vad man trodde några år tidigare. Denna omorganisering har mycket att göra med behoven som krävs av omgivningen och resurserna hjärnan har för att hantera dessa.

Att lära sig under livet

Alla vet vi att barn har stor förmåga att lära sig. De är bättre än vuxna på att börja med nya saker, såsom att spela ett instrument, tala ett annat språk eller memorera en text. Uppkomsten av nya neuroner är fantastisk, men när vi blir äldre minskar denna förmåga.

Neurogenes fortsätter dock när vi blir äldre. Den gamla övertygelsen att vi föds med ett fastslaget antal neuroner och att vi under årens lopp bara förlorar dem är falskt. Ja, det sker en minskning av neuroplasticiteten, men hjärnan fortsätter att vara avsevärt formbar.

Äldre par

Man har identifierat diverse faktorer som kan influera ens neuroplasticitet. Först och främst är det bra att leva i en berikande omgivning som utmanar sinnet. Vidare är det känt att måttlig träning också främjar neuroplasticitet. Å andra sidan verkar hög ålder, kronisk stress och vissa beståndsdelar i blodet försämra den.

Uppkomsten av neuroner var en stor upptäckt. Det finns två områden i hjärnan där man har observerat detta fenomen: den subventrikulära zonen och hippocampus, det senare starkt kopplat till minnet. Neurogenes i hippocampus kan stimuleras när vi lär oss nya saker.

Vad sker i hjärnan när vi lär oss?

Neuroplasticitet är mekanismen som producerar inlärning. Men varje persons kapacitet för inlärning slås fast av både genetik och utbildning. Varje persons IQ kommer för det mesta fastslås av genetik, men den intellektuella ansträngningen kan även påverka plasticiteten hos hjärnan och ens förmågor.

Lärande barn med god neuroplasticitet

Även om du har en genetisk predisposition för inlärning, kommer det inte vara något annat än en potential om du inte lär dig att utveckla den. Om du håller den slumrande och inte använder den kommer du inte bara inte utveckla den, utan även förlora möjligheten att göra det. Med andra ord kommer du inte bara sluta höja din potential, utan även förlora viss potential för framtiden.

Kognitiv stimulans är vitalt för att hjärnan ska vara förberedd på att anpassa sig efter krav från omgivningen. Neuroplasticitet är en avgörande faktor när det kommer till att hantera hjärnskador. Man tror att personer som har utvecklat plasticitet genom inlärning kommer vara bättre förmögna att övervinna eller kompensera för hjärnskador.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.