Besegra rädslan som hindrar dig från att göra något nytt

Besegra rädslan som hindrar dig från att göra något nytt

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Förändringar kan ofta skrämma oss. Detta sker eftersom vi går från en situation av balans och kontroll till en som är helt ny och full av nya saker. Allt som är okänt och oförutsägbart orsakar mycket rädsla. Kommer allt bli bra? Vad kommer ske? Kommer jag vara framgångsrik? Rädslan som talar försöker få oss att hålla oss i våra komfortzoner. Den dyker upp och hindrar oss så fort vi ger oss i kast med något nytt.

Vi har en stor förmåga att vara flexibla och böja oss inför förändring. Men rädslan är alltid den första att tala till oss.

Många personer finner sig fast vid vissa punkter och platser i sina liv eftersom de låter sig påverkas av känslan av osäkerhet. Vad de inte vet är att denna känsla kommer gå över – den varar inte för alltid. Vi talar om en känsla av obehag som förbereder dig på en förändring, ett steg framåt och en chans att växa. För även om saker som är annorlunda skrämmer oss, frammanar de inom oss även en gnista av illusion och nyfikenhet om de nya sakerna som komma skall.

Förvandla din rädsla till motivation och våga prova något nytt

Varje gång något skrämmer oss så tar vi diverse steg bakåt, eller förblir åtminstone stillastående. Kanske är detta ett inlärt beteende. Men vi bör göra raka motsatsen. Låter inte det som sann galenskap? Det kanske det är. Vad vi är säkra på är att rädslan kommer vara den bästa motivationen för att pusha dig själv och ta gigantiska kliv framåt. Det är en känsla, och därför är det energi. Från och med nu beslutar du vad du investerar den i.

Jag uppmuntrar dig att mentalt resa till det förflutna, till en av de stunder när du inte hade något annat val än att göra något när du var rädd. Kanske var det gången när du var skräckslagen över att hålla ett föredrag framför dina kamrater. Du hade inget annat val. Vad gjorde du med rädslan då? Du accepterade den och samlade all skam, alla tvivel, all oro och all tvekan för att göra det som gjort dig så nervös. När du känner så mycket rädsla och inte har något annat val än att konfrontera den, börjar du använda den till din fördel.

Bruna skor

En vinnares attityd

Att ha denna attityd kommer även hjälpa dig att konfrontera svårigheter på ett annat sätt. För alla av oss finner det utmattande att behöva hantera problem och barriärer. Stenar i vår väg som producerar bakslag för våra syften och våra framsteg. Men du fokuserar alltför mycket på alla dessa bakslag och ger dem för mycket vikt, vilket gör att de hindrar dig.

De negativa sakerna i livet har alltid stor vikt. Så pass att de är kapabla att knuffa allt positivt du åstadkommit åt sidan.

Var lämnar det värdet av allt du uppnått fram till denna punkt? Vid vilken punkt slutar du visualisera ditt mål? Varje problem förblindar oss, orsakar frustrationer och tvivel, och gör i vissa fall att vi vänder oss om och går tillbaka i våra fotspår. Om du fokuserar på nuet och värderar allt det goda du presterat fram tills nu, kommer du kunna uppnå full medvetenhet. Detta kommer låta dig närma dig dina misstag som möjligheter.

Idag är första dagen i resten av ditt liv och ett perfekt tillfälle att testa något nytt

Lämna vad som redan drabbat dig bakom dig, överge dina tankar på framtiden – de hindrar dig bara i nuet. Idag är den första dagen i resten av ditt liv, och det är en dag som förtjänar en speciell vikt. Fokusera på nuet och dra nytta av det till fullo. Tänk att morgondagen inte existerar, att dagen är ditt enda alternativ för att ge allt. Om du fastnar i rädslan och tvivlen, kommer denna dag ha slösats bort.

Du ansvarar för livet du har, så utmåla inte dig själv som ett offer. Om du inte litar på processen kommer du inte anlända dit du vill komma. Att påbörja något nytt kan vara läskigt eftersom vi ofta vill springa i förväg. Vi är inte realistiska. Vi ser inte arbetet det kommer ta, ansträngningen vi kommer behöva göra. Våra förväntningar vänder sig mot oss när vi slår ut på stigen.

Ledsen kvinna som borde prova något nytt

Se till att dina mål är möjliga att uppnå

Innan du påbörjar något nytt måste du se till att det är möjligt att uppnå. På så sätt kommer du inte behöva handskas med smulningen av det hopp du kände i början. Efteråt ska du alltid hålla din motivation hög. Ibland kommer den vilja överge dig, och därför måste du fästa blicken vid målet. Det är det enda som kommer få motivationen att stanna.

“Kliv ut ur din komfortzon. Du kan endast växa om du är villig att känna dig obekväm när du provar något nytt.”

-Brian Tracy-

Kom ihåg att idag är den enda dagen som räknas. Du kommer inte få en annan chans eller möjlighet. Vad du gör idag kommer forma allt som komma skall. Den där komfortzonen, de där rädslorna, de där tvivlen, all denna skam kommer inte göra dig någon nytta om du inte konfronterar dem. De kommer bara bli användbara när du övervinner dem, för de existerar bara så att du kan påbörja något nytt direkt, och de hindrar dig bara om du tillåter dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.