Sju sätt att bilda nya nervceller livet ut

Hjärnan kan bilda nya nervceller under hela livet. Läs nedanstående artikel och lär dig hur du kan hålla din hjärna ung medan du åldras!
Sju sätt att bilda nya nervceller livet ut

Senaste uppdateringen: 25 oktober, 2019

Många människor tror att vi förlorar neuroner, eller nervceller, när vi åldras och att vi inte kan göra något för att hindra detta eller för att få tillbaka dem. Men det stämmer inte riktigt, för vi kan faktiskt bilda nya nervceller.

Neurogenes (bildandet av nya hjärnceller) är något som fortsätter in i ålderdomen. Ett av de områden där detta äger rum är i hippocampus, som är viktig för minne och inlärning.

När dessa nervceller har bildats knyts de samman med det neurala nätverket, precis som alla andra hjärnceller.

Nybildningen av nervceller har en positiv effekt på koncentration, minne, inlärning, motivation, känslohantering och rädslobetingning.

Och vad som bättre är finns det flera vetenskapliga studier som pekar på att vissa aktiviteter kan stimulera tillväxten av nervceller och föryngra hjärnan.

I denna artikel ska berätta om en del sätt att bilda nya nervceller. Så gå inte miste om dessa fantastiska möjligheter!

Sju sätt att bilda nya nervceller oavsett ålder

1. Spela ett instrument

Genom att spela ett musikinstrument kan man verkligen öka sin mentala skärpa och sin inlärningsförmåga. Och man behöver inte vara en virtuos för att det ska fungera.

Det som är viktigt är en kombination av auditiv, taktil, sensorisk, logisk och analytisk stimulans. Och så det att följa en rytm. Allt detta gör att hjärnan samtidigt aktiverar flera områden.

Vi kan bilda nya nervceller genom att spela musikinstrument

När du lär dig spela ett instrument får detta samma effekt på din hjärna som motion får på din kropp.

Om du ihärdigt övar dig under en längre tid, kommer du att förbättra din förmåga att lösa problem genom att kombinera din praktiska sida med din kreativa sida.

Vidare kan det hjälpa dig att bättre lagra information och lära dig nya saker.

Faktum är att ett barn som spelar ett musikinstrument till och med kan få en förhöjd IQ!

Man företog en undersökning på förskolebarn som lärde sig spela piano, som visade att de hade mycket högre IQ än barn som aldrig hade fått några pianolektioner.

Så för att bilda nya nervceller, se alltså till att göra musiken till en del av ditt liv, oavsett hur gammal du är!

2. När din hjärna med syre

Power walking (gågging), jogging, dans, simning och cykling är exempel på aerobisk träning (konditionsträning). Dessa former av träning kan hjälpa dig att bilda nya nervceller och särskilt öka din hjärnkapacitet.

De bidrar också till att förbättra blodflödet, som är viktigt för hjärnan. Men i tillägg till detta kan träningen även leda till att nya blodkärl bildas och att de befintliga kärlen stärks.

Och när blodflödet förbättras förses också hjärnan med mer näring och syre, vilket även detta främjar tillväxten av nervceller.

En ny vetenskaplig studie av människor som regelbundet utövade aerobisk träning under tre månaders tid, visade att de hade en ökad syretillförsel i vissa delar av hjärnan som ofta försämras med åldern.

Försökspersonerna hade också fler nervceller i dessa hjärndelar och uppvisade bättre resultat i minnestester. Detta tyder på att de hade yngre hjärnor.

3. Sätt fart på dina ben

En del studier som utförts på djur som springer i motionshjul har visat att även det att röra på benen kan höja produktionen av nervceller i de områden som ansvarar för minne och inlärning.

Ju mer du rör dina ben, desto fler nervceller producerar du. Med andra ord: ju mer du går, desto mer främjar du neurogenes i din hjärnas centra för inlärning och minne.

Detta är logiskt, för när du går runt stimulerar du hjärnan genom att utforska nya omgivningar, vilket betyder att du måste lära dig och minnas nya saker för att hålla dig orienterad.

Dessutom avslöjade en ny studie att när vi utforskar nya platser och upptäcker nya saker, så förbättrar vi minnet och minskar risken att drabbas av Alzheimers sjukdom.

Så om vi vill försöka gynna tillväxten av nya hjärnceller, är måttligt långa till långa gångturer i okända miljöer ett utmärkt tillvägagångssätt. Bryt dina rutiner och överraska din hjärna med nya saker!

När man inte rör mycket på benen kan detta också leda till minskad nervcellsproduktion.

Exempelvis har det visat sig att astronauter som tillbringar månader i tyngdlöshet, liksom människor med begränsad rörlighet, kan ha upp till 70% mindre neurogenes. I sådana fall kan meditation vara ett bra alternativ.

4. Kropp-själ-övningar

Meditation, yoga, tai-chi, mindfulness (medveten närvaro) och andra kropp-själ-aktiviteter hjälper dig att få insikt i det naturliga flödet av dina tankar och i dina beteendemönster, utan att dina emotioner nödvändigtvis är inblandade.

Kropp-själ-övningar kan förbättra ditt uppgiftsinriktade minne och din beslutsförmåga och de stimulerar flera olika delar i hjärnan.

Faktiskt kan daglig praktik av bl.a. zen-meditation, mindfulness eller yoga under några månaders tid göra att hjärnans nervbanor förändras.

Man har påvisat att dessa övningar ökar den grå hjärnsubstansen i de områden av hjärnan som är kopplade till minnet och bearbetningen av känslor.

Övningarna kan även hjälpa dig att hitta ett mönster för djupandning, som är mycket bra för hjärnan. Som vi tidigare nämnde kommer din hjärna att uppta så mycket syre den kan!

5. Ät för dina tre hjärnor

Det har visat sig att fettsyror, som omega-3, är essentiella för hjärnan. Omega-3 lagras normalt i hjärnans centra för minne och inlärning (hjärnbarken och hippocampus).

Men hjärnan kan inte själv framställa omega-3 och därför måste vi försöka tillföra den via födan.

Många vetenskapliga studier har visat att ett lämpligt intag av omega-3 inte bara bromsar nervcellsdöden, utan att det även stimulerar produktionen av nervceller. Det har liknande effekt på människors sinnesstämning.

När dina omega-3-nivåer är låga löper du större risk att drabbas av depression.

Det är också viktigt att du ser till att äta kost som är rik på fiber och mjölksyrabakterier, förutom frukt och grönsaker.

På så vis håller du dina tarmar friska och de mikroorganismer som lever där kan frodas i en sund miljö. Dessa är vad man ibland kallar “andra och tredje hjärnan”.

Alla uppgifter tyder på att friska tarmar kan aktivera de molekyler som är nödvändiga för att kunna producera nya hjärnceller. Därför ska du för din hjärnas skull vara noga med att få i dig dessa essentiella fettsyror och fibrer.

6. Skriv en bok

I en studie publicerad 2018 mätte forskare hjärnkapaciteten hos författare och fann att de hade mer grå hjärnsubstans (alltså fler nervceller), i de områden av hjärnan som styr vårt sätt att producera, organisera och analysera idéer.

Det vill säga, de färdigheter som behövs för att skriva en bok. Hjärnan hos en kreativ författare är också sysselsatt med uppgifter som involverar långtidsminnet.

Ett bra sätt att bilda nya nervceller är att vara kreativ

7. Utnyttja din kreativa sida!

Även om du inte har någon särskild fallenhet för att uttrycka dig i skrift, så kan bildkonst, teater eller praktiskt taget alla andra former av kreativ aktivitet hjälpa dig att bilda nya nervceller.

Kreativitet hör till de verksamheter som hjärnan använder mest energi åt och som ger den mest stimulans. Den kreativa förmågan är en oerhört viktig del i den mänskliga naturen.

Jag gläder mig åt tanken att jag bara genom att ha skrivit denna artikel kan ha lyckats bilda en eller annan ny nervcell!

Och om du har gått runt eller lyssnat på musik samtidigt som du läste den, är det mycket troligt att detsamma hände dig. Visst är det fantastiskt!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.