10 sätt att minska risken för Alzheimers

Alzheimers är en demensjukdom som dramatiskt förändrar ens liv till det sämre på många områden. Därför är det av största vikt att göra vad man kan för att minska risken att drabbas.
10 sätt att minska risken för Alzheimers

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

Trots all forskning om Alzheimers sjukdom är sanningen att det inte finns någon behandling som kan bota eller stoppa sjukdomen. De enda alternativen kan i bästa fall sakta ner sjukdomens framfart. Av denna anledning är nyckeln att minska risken för Alzheimers.

Men kan du verkligen undvika Alzheimers sjukdom?

Sanningen är att det inte finns några behandlingar eller vaccinationer som kan stoppa denna degenerativa sjukdom från att utvecklas, men vissa studier har upptäckt att man på vissa sätt potentiellt kan minska risken för att drabbas av denna sjukdom.

Man kan inte med säkerhet säga att dessa steg fungerar till 100% i alla fall, men de kan hjälpa. Om inte annat kan de hjälpa oss bli bättre förberedda och ge oss hopp om att kunna undvika eller senarelägga sjukdomen.

Steg som hjälper dig att minska risken för Alzheimers

1. Intellektuell träning

Precis som våra andra muskler är det nödvändigt att träna sinnet för att hålla det i form. Att ägna sig åt mentala aktiviteter har kopplats till ökad kognitiv reserv, vilket i sin tur kan minska risken för demens.

2. Kognitiv träning

Kognitiv träning tar intellektuell träning till en högre nivå. Det består av att spendera strukturerad tid som är avsatt till att träna sinnet. Forskning visar att kognitiv träning kan vara ett effektivt sätt att förbättra minne, tankegång och språkfärdigheter.

3. Rök inte

Rökning ökar risken för olika typer av cancer och kardiopulmonella sjukdomar. Detta är inget nytt, men forskare har upptäckt att tobak även allvarligt kan skada sinnet. Enligt Världshälsoorganisationen kan man tillskriva 14% av världens Alzheimersfall till tobak. Även passiv rökning kan öka risken för demens.

4. Minska risken för Alzheimers genom att studera

Enligt forskning har studier varit relaterade till minskad risk för kognitiv försämring. I detta fall kan studier handla om universitetsstudier, att lära sig ett nytt språk eller att lära sig spela ett musikinstrument.

Undvika Alzheimers

5. Kontrollera blodsockret

Enligt forskning finns det ett starkt samband mellan höga blodsockernivåer och risken för att utveckla demens eller Alzheimers. Så pass starkt att Alzheimers sjukdom är känd som “typ 3-diabetes”. Även om en person inte lider av diabetes kan höga blodsockernivåer öka risken för demens.

Att bibehålla kontroll över blodsockernivåerna, med eller utan diabetesdiagnos, kan fungera som en förebyggande åtgärd för hjärnan.

6. Kontrollera blodtrycket

Många studier antyder att upprätthållande av ett hälsosamt blodtryck genom träning och en hälsosam diet kan minska risken för att utveckla Alzheimers och demens. Även om diet och träning inte ensamma kan leda till resultat, kan användning av blodtrycksmedicin också minska risken för att drabbas av dessa hjärnsjukdomar.

7. Ät hälsosamt för att minska risken för Alzheimers

Enligt forskning är en hälsosam diet, som inkluderar bär, äpplen, nötter, vin (i måttlig mängd), koffein, choklad, fisk, olivolja och generella matvanor som följer Medelhavsdieten, kopplad till förbättrad hjärnfunktion.

8. Bibehåll en hälsosam vikt

Att bibehålla en hälsosam vikt är vitalt för att säkerställa god hälsa, inklusive cerebrala funktioner. Detta är inte bara sant när vi blir äldre, utan under hela våra liv. Att bibehålla en hälsosam vikt, speciellt i medelåldern, är kopplat till minskad risk för demens och Alzheimers.

9. Träna regelbundet

Fysisk träning är starkt kopplat till minskad risk för att utveckla denna sjukdom och andra typer av demens.

10. Minska risken för Alzheimers genom att ta vitamin B12, vitamin D och vitamin E

Brist på vitamin B12, D och E har kopplats till nedsättning av den kognitiva förmågan enligt vissa studier. Speciellt brist på vitamin B12 kan orsaka allvarlig minnesförlust och förvirring, vilket åtminstone delvis kan omvändas genom tillskott med vitamin B12. Vidare har man kopplat vitamin D och E till sänkt risk för att utveckla demens och Alzheimers.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.