Kan man göra barn smartare med musik?

Kan man göra barn smartare med musik?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Har du hört talas om “Mozart-effekten”? Kan musik göra barn smartare? Vet du var alla rön rörande musik och intelligens har kommit ifrån? Har du tänkt på huruvida detta har en sann vetenskaplig grund?

Det finns många omständigheter och aktiviteter som antagligen bidrar till att göra barn smartare. Musik är ett av dessa sätt, men endast ett. Många studier har försökt etablera en koppling mellan att lära sig spela ett musikinstrument och intelligens. Innebär det att de personer som inte lär sig att spela ett instrument kommer “fortsätta vara dumma”?

Projektet Baby Mozart, den tecknade serien Little Einsteins och många andra tidiga stimulansprogram har fått oss att tro att musik kan göra barn smartare. Klassisk musik har sagts vara speciellt bra, som exempelvis Mozarts verk.

Kan man göra barn smartare med musik?

Vi har även sett hur föräldrar och lärare, till och med gravida mödrar, spelar klassisk musik för sina barn och tar med dem till musiklektioner så snart som möjligt, som om de hade upptäckt intelligensens hemliga ingrediens. Den stora frågan är då om detta verkligen har fungerat? Kan verkligen musik göra barn smartare?

Faktiskt inte, i alla fall inte tillräckligt för att man ska kunna se en stor skillnad. Idén att musik gör barn smartare är fortfarande kontroversiell, och det har gjorts studier med motsägelsefulla resultat.

En studie som gjordes 1993 visade att musik gör barn smartare, men den kunde inte upprepas och man kunde inte heller göra en förlängning av studien. Med andra ord fick vi en vetenskaplig studie som egentligen inte var så vetenskaplig. Idén att musik gör barn smartare har dock utan tvekan använts som marknadsföringsmaterial.

Musik har många fördelar för barnets hjärna

Vi säger inte att musik inte hjälper alls. Faktum är att musik har många fördelar för både barnens och de vuxnas hjärnor. Många studier har fokuserat på att undersöka den effekt som musik har på hjärnan.

Det verkar som att musik förbereder våra hjärnor för vissa typer av tänkande. Olika studier har exempelvis funnit att vuxna kan utföra spatiala uppgifter betydligt snabbare efter att ha lyssnat på klassisk musik.

Men varför händer detta? Det verkar som att den “väg” som den klassiska musiken tar i vår hjärna påminner om den “väg” som vi använder för det spatiala tänkandet. När vi lyssnar på klassisk musik kommer det spatiala tänkandet alltid vara “på” och vara redo för att användas.

Att först lyssna på klassisk musik kommer underlätta utförandet av spatiala uppgifter. Men effekten varar bara en kort stund. Våra förbättrade spatiala förmågor försvinner runt en timme efter att vi har slutat lyssna på musiken.

Far och dotter som övar.

Hur man verkligen kan göra barn smartare…

Vi kan slå fast att musik är fördelaktigt för både barn och vuxna på många sätt, men man blir antagligen inte “smart” eller bättre i skolan. Ja, musiken hjälper, men inte lika mycket som många tror.

Man har gjort flera studier som visar att barn som går på musikundervisning också är bättre på intellektuella aktiviteter. Men det är troligt att familjer och skolor som investerar i musikundervisning för barnen skiljer sig på många sätt från familjer och skolor som inte gör det. Det är antagligen orsaken till att vi kan se dessa skillnader.

Flera forskare har försökt att återskapa de studier som gjordes där man fann tecken på viss förbättrad intelligens, intellektuella förmågor och bättre resultat i skolan. Resultaten fann dock inte att musik gör barn smartare.

Kvinna med barn i naturen.

Det som verkligen har betydelse är att man leker och pratar med barnen. Att man kramar dem, pussar dem, sjunger för dem, dansar med dem och läser med dem. Man bör stimulera deras kreativitet och nyfikenhet.

Det är kärleken som gör barnen smarta. Det är kärleken som kommer få våra barn att utvecklas.

Gör musik barn smartare? Vad spelar det för roll?! Om du verkligen vill att dina barn ska bli smartare så bör du spendera mycket kvalitetstid med dem. Detta är betydligt viktigare. Låt dig inte luras.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.