Laozi-citat som hjälper dig att utvecklas

Dessa Laozi-citat har att göra med "livets flöde". Den bästa vägen är den som leder till inre frid, och för att kunna gå denna väg måste vi kultivera vissa värderingar och uppnå balans.
Laozi-citat som hjälper dig att utvecklas
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

De flesta Laozi-citat är menade att visa oss principer för hur vi ska kunna leva ett bra liv. Det är anledningen till att de som följer dem och Tao lever fulländade liv, vilket dessutom är fördelaktigt för andra personer i deras närhet. Detta är vad Tao representerar: ett förråd av lärdomar som gör det värt besväret att sträva framåt i livet.

Ordet “Tao” kan översättas som “sätt”, “doktrin” eller “metod”. Det förekommer i flera österländska tankefilosofier, som konfucianism, buddhism och zen. Det illustrerar även “den naturliga ordningen” och universums harmoniska funktion.

Många Laozi-citat kan vara svåra att förstå. De är dock å andra sidan ganska direkta. Det är fulla av visdom och nedan kommer vi ta upp några av de bästa!

Ackumulering

Detta Laozi-citat menar att man inte ska vara beroende av materiella saker. “Mästaren har inte några ägodelar. Ju mer han gör för andra, desto lyckligare kommer han att bli. Ju mer han ger andra, desto rikare är han.”

Detta citat säger att den tendens som vissa har att ackumulera saker bara kommer leda till att de blir fattiga. Man kan ha många saker, men det som verkligen gör en person rik är förmågan att kunna dela med sig av dessa saker med andra och använda dem för att stödja andras utveckling.

Sten formad som hjärta.

Ett av våra mest populära Laozi-citat

Följande Laozi-citat är ett av de mest populära. “Ge en man en fisk och du ger honom mat för en dag. Lär en man att fiska och du ger honom mat för en livstid.” Detta innebär att det viktigaste inte är att fylla andras tomrum. Det viktiga är att lära dem hur de kan uppnå det de behöver för att kunna överleva.

Vatten och naturen

Det finns många Laozi-citat som gör liknelser mellan livets värderingar och det som naturen lär oss. Taoisterna är övertygade om att naturen har en perfekt balans som vi alla kan lära oss från.

Följande utsaga illustrerar detta: “Vatten är flytande, mjukt och fogligt. Men vatten kommer slita på varje sten som är för stel och inte kan foga sig. Det som är flytande, mjukt och fogligt kommer vinna över det som är stelt och hårt”.

De saker som verkar vara ömtåliga är många gånger starkare än andra saker.

Vattendroppe och ringar.

De tre skatterna

Ett Laozi-citat säger att “Jag har bara tre saker att lära ut: enkelhet, tålamod och medkänsla. Detta är dina tre största skatter.” I detta citat använder Laozi ordet “medkänsla” för att prata om nåd. Detta innebär att de tre största dygderna är medkänsla, generositet och förmågan att vara ödmjuk.

Ett Laozi-citat om måttfullhet

Balans går hand i hand med måttfullhet. Det handlar inte om att undvika saker, utan om att ge dem den uppskattning som de förtjänar och även deras rättmätiga plats. Att inte ha tillräckligt eller att ha för mycket av något bryter nämligen balansen, och det är balansen som gör att man får en harmonisk tillvaro.

Laozi menade att “Man kan vara generös med måtta”. Detta citat menar att överflödet gör att man mister den inre friden. Det visar oss även att vi inte måste ha för mycket av något för att ge till andra i vår närhet.

Laozi-citat inspirerar oss på vår väg genom livet

Oanvändbar hängivenhet

Detta är en av Laozis största lärdomar: “Om du inser att allt förändras så kommer det inte finnas något du håller fast vid”. Taoismen poängterar att människan bör undvika att bli beroende av materiella saker för att kunna leva ett behagligt liv.

Detta citat refererar till det sätt som människor blir beroende av saker, oavsett om dessa “saker” är föremål, personer eller omständigheter. Vi styrs så mycket av det vi är beroende av att det slutar med att vi utvecklar en konstant rädsla för att mista denna del av vårt liv.

Person som mediterar.

Ett Laozi-citat om att övervinna sig själv

Nästa citat är väldigt populärt: “Att övervinna sig själv är att ha kraft. Att övervinna sig själv är att känna till vägen.”

Det innebär att huvudproblemet som vi måste fokusera på är det som vi bär med oss inombords. Att vara stark innebär nämligen inte att vi besegrar andra, utan det innebär att vi löser de svårigheter och hinder som begränsar oss i livet.

Laozis lärdomar har influerat filosofier och religioner runt om i världen. Hans lärdomar kommer fortsätta att guida oss mot visdom och balans.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chun-Tao Cheng, S. (2004). El tao de la voz. La vía de la experiencia verbal, Guía Ediciones.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.