Om egot inte försvinner, be det att köpa lite ödmjukhet

Om egot inte försvinner, be det att köpa lite ödmjukhet

Senaste uppdateringen: 11 december, 2022

Det finns en typ av ego som inte erbjuder någon vila. Det är egot som lider eftersom det inte tycker om världen, och det klarar inte av att inte alltid ha rätt. Det finns inget värre slaveri än att leva anslutet till ett förstorat ego. Den som ödmjukt kan släppa taget kan anslutas till världen igen från hjärtat.

Det är intressant att se hur egot tenderar att jämföra sig självt med andra personer. Om vi har turen att anpassa oss till detta mönster kommer det att tycka om oss, men om vi går framåt så kommer vi säkerligen att bli utsatta för attacker.

Om ditt ego inte vill försvinna, skicka iväg det för att köpa lite ödmjukhet. Det är bara då du kommer att upptäcka gudomligheten inom dig.

Vi är säkra på att du känner någon med denna typ av beteende, och även om du kanske inte är medveten om det så har du också ibland en dos av egoism. Som det kinesiska ordspråket säger: “Det är svårare att ändra en flods ström än en persons karaktär”.

Moln som täcker egot

Egot och ego-sinnet

Eckhart Tolle är en författare som är känd för att uppmuntra personer till att leva “här och nu”. I hans verk identifierar han de viktigaste orsakerna till inre lidande, som förhindrar att vi är lyckliga. I böcker som A New World Now pratar han om ego-sinnet som en av de mest komplexa källorna för mänskligt lidande.

Enligt Tolle är personer med denna typ av sinne “ägda av sina egna sinnen”. Det finns en besatthet hos deras egna tankar, värderingar och känslor till en nivå där de lever totalt “fästa” vid sin egen historia. Det finns inget bortom denna personliga horisont.

Detta sinne är konsekvent och repetitivt, och orsakar därför en typ av väldigt destruktiv energi. Vi bör inte glömma att denna personlighet också försöker att särskilja sig från andra egon och dominera dem. Detta blir till en typ av kamp som är både lönlös och frustrerande eftersom en “kamp” mellan egon bara resulterar i psykiskt lidande.

Flicka bland spelkort

Hur man uppmuntrar resten av egot

Den som är dominerad av egot kommer alltid försöka ändra på andra utan att ändra på sig själv. Allt detta leder till frustration. Faktum är att du säkert har träffat på dessa personer. De klagar på att “relationer är väldigt svåra” utan att se att roten till problemet är dem själva och inte andra.

“Du klipper och stylar ditt hår, men du tänker aldrig på att forma ditt ego.”

-Albert Einstein-

Eckhart Tolle berättar för oss att han också var tvungen att göra samma omvandling: att bryta med egot och allt det där inre surret som förhindrade honom att leva livet på ett ödmjukt sätt.

Detta är inte enkelt, men det går att uppnå.

Vinden i håret

Tips för att frigöra oss själva från vårt ego

  • För att försvara oss själva från de egon som finns i vår miljö är det bäst att inte reagera på sådant beteende. Att ignorera är att svara med visdom och det är även frustrerande för dem som vill ha uppmärksamhet.
  • En teknik för att “släcka det inre egot” är att hitta sitt inre lugn, och stänga av det mentala ljudet. Egot letar alltid efter något: att lägga till lite mer av det ena eller det andra för att bli fulländat.
  • Lidandets källa som är associerat med egot kommer att stängas när vi fokuserar på nuet och försöker vara ödmjuka. Det sägs att “ingen lär sig livets mening förrän de lägger undan sina egon för att tjäna sina nära”.
  • När vi ansluter till andra med empati och förstår att “vara inte är att äga” eller att “den som har mest inte är rikast” så blir vi omedelbart fria från eviga bördor.
Fjärilar

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.