Ångest är ett tecken på intelligens

Ångest är ett tecken på intelligens

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

I våra dagliga liv är det ganska vanligt att vi känner oss stressade eller ångestladdade. Vi utför sysslor alltför snabbt, samtidigt som vi inte vill stanna upp för att förstå våra omgivningar. Vi måste komma till punkten vi har i åtanke utan större dröjsmål. Men vi lämnar lösa trådar på vägen på grund av detta, och oroar oss för mycket… Men kan ångest faktiskt vara ett tecken på intelligens? Det ska vi kika närmare på nedan.

I dessa stunder stannar personerna omkring dig säkerligen inte upp för att uppmana dig att stanna och lukta på rosorna. De kanske till och med hävdar att du har ångestproblem eftersom du inte slutför saker och att du behöver stöd för att övervinna detta.

För att uppnå en hälsosam och balanserad livskvalitet måste vi stanna upp och låta oss njuta av livet. Idag vill jag dock berätta för dig att stunder av ångest även kan vara tecken på intelligens. Trots det måste vi givetvis hantera dem hälsosamt.

“Ångest med rädsla och rädsla med ångest bidrar till en människa som blir berövad på sina essentiella egenskaper. En av dessa är reflektion.”

-Konrad Lorenz-

Fjärilar framför ansikte

Ångest antyder högre lingvistisk intelligens

En studie som publicerats i Science Direct tittar på förhållandet mellan generaliserat ångestsyndrom, depression, oro, känslomässig hantering och nivåerna av lingvistisk såväl som icke-lingvistisk intelligens, med 126 personer som basis.

Resultaten indikerade att verbal intelligens är relaterad till ångestsjukdom och symptomen från depression på ett positivt sätt. Så personer som lider av ångestsjukdomar och som demonstrerar symptom på depression uppvisar höga nivåer av lingvistisk intelligens.

Ångest som ett tecken på intelligens

Denna studie kommer publiceras nästa februari. Den utförs av Alexander Penney, Victoria Miedema och Dwight Mazmanian på Department of Psychology vid University of Lakehead i Kanada. Dessa forskare visar oss existensen av ett förhållande mellan ångest, intelligens och tillståndet av personligt grubblande eller oro.

Existensen av ett förhållande mellan ångest och intelligens är redan bevisad i flertalet andra studier och forskningsprojekt. Den här gången utförde psykologerna från Lakehead dock en mycket bredare studie av ämnet. De nådde slutsatsen att höga nivåer av oro är ett tecken på intelligens hos personerna som lider av dem.

“Det finns stunder när all ångest och allt uppgivet slit lugnas i naturens oändliga fritid och vila.”

-Henry David Thoreau-

Blommor i håret

Verbal intelligens är i detta fall en perfekt indikator på nivåerna av oro och intensiteten hos känslomässig oro. Med detta kan vi säga att personer med högre nivåer av lingvistisk intelligens lider av högre orosnivåer. De utvecklar oftare ångestsyndrom och depression.

Generaliserat ångestsyndrom och IQ

Jeremy Coplan utförde en studie i ämnet under 2011. Där bekräftades att höga nivåer av oro hos patienter med generaliserat ångestsyndrom på ett positivt sätt är relaterat till IQ-nivåerna. Å andra sidan finns även en positiv relation med intelligensnivåerna hos personer med låga orosnivåer som inte lider av syndromet.

Som avslutning kan vi hålla med om att båda studierna bekräftar ett intensivt förhållande mellan intelligens och ångest. Detta bekräftar att vissa personer som lyckats utveckla stora talanger och färdigheter löper högre risk att drabbas av psykologiska åkommor.

“En gång fick jag ångest, men jag knuffade undan rädslan genom att betrakta skyn och slå fast när månen skulle komma fram och var solen skulle dyka upp på morgonen.”

-Louise Bourgeois-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.