Emotionell intelligens för din vardag

Emotionell intelligens för din vardag

Senaste uppdateringen: 21 september, 2022

Vad är emotionell intelligens? Hur kan man beskriva det på ett sätt som alla förstår och hur kan man tillämpa det i sitt vardagliga liv?

Emotionell intelligens är förmågan att förstå våra egna och andras känslor på ett balanserat sätt för att kunna lösa våra vardagliga problem. Emotionell intelligens är också förmågan att handla emotionellt.

Vi behöver ha mer emotionell intelligens

“Jag oroar mig för allt. För jobbet, stressen… Jag oroar mig för att inte ha en partner, jag känner mig ensam. Om jag inte går ut med vänner så känner jag mig deprimerad och uttråkad och om jag går ut så känner jag mig inte till freds.

Jag klagar alltid på allt som inte går bra. Jag är aldrig riktigt glad och jag tror det är för att jag inte vill vara det; för att jag blir uppjagad för minsta problem, för att jag inte kan se glaset som halvfullt och för att jag överdimensionerar små problem som andra tar med humor. Hur kan jag ändra min attityd?”

Hår i vinden

Varför bör vi ha mer emotionell intelligens? Vilken mening har livet om vi inte är lyckliga? Detta kommer säkerligen föra med sig problem, men vi har kraften att vända detta och bli gladare.

Och hur gör man detta? Man utvecklar en emotionell intelligens. Man lär sig att hantera sina känslor. Vidare tar man ansvar för sig själv och inser att man kan styra sitt liv mot det bättre.

8 idéer för att förbättra din emotionella intelligens

  • Försök att förbättra dig själv emotionellt. Du kommer nämligen inte förbättra dig själv om du inte verkligen vill. Ingen kan hjälpa dig att sluta röka, gå ner i vikt etc. om du inte själv drar ditt strå till stacken. Detsamma gäller för emotionell intelligens. Den som vill han kan.
  • Försök att hitta det positiva med allt som sker under dagen. Har du förlorat kärleken, ett jobb eller en vän? Tänk inte på detta för mycket; tänk på att det är ledsna stunder men att livet ger dig nya möjligheter.
  • Tortera inte dig själv med negativa känslor. Att gå in i en spiral med negativa känslor kommer inte att hjälpa dig. Vad kommer negativa känslor att lösa? Lär dig att tänka att nu är det nog. Sätt på musik, dansa, träna, pratar med andra och distrahera ditt sinne.
  • Då du mår dåligt ska du tänka på sådant som ger dig frid och en tillflykt. Du känner säkert något som kan få dig att må bättre och se saker på ett mer positivt sätt.
  • Ha ett öppet sinne för andra. Försök alltså att förstå andra och varför de gör som de gör. Ta därefter fram det positiva hos dem. Alla har vi defekter.
Huvud med träd
  • Lyssna på din kropp; detta kommer nämligen att hjälpa dig att identifiera många av dina känslor. Om du känt en knut i magen har du kanske hört en dålig nyhet? Känner du dig svimfärdig framför en ny situation? Upptäck alltså hur din kropp identifierar situationer och lär dig att förstå dem. Lär dig att andas.
  • Ta inte allt för allvarligt. Om du stannar upp och tänker till lite så kommer du nämligen förstå att det är bättre om du tar det lite lugnare. Om chefen är ohövlig idag är det hans problem; låt därför inte detta påverka dig.
  • Försök att lösa konflikter på ett positivt sätt. Då du har ett problem med någon så försök att lösa detta på ett så bra sätt som möjligt. Om du märker att personen har en negativ attityd bör du således hålla en viss distans.

Se livet på ett annat sätt

Så om du vill vara lycklig bör du försöka se livet på ett annat sätt. Träna därför din emotionella intelligens och upptäck dess dagliga fördelar, både för dig själv och andra. Vad väntar du på?

Bilder av Lunático Khoa Le.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.