Perfektionen med att inte vara perfekt

Perfektionen med att inte vara perfekt
Álvaro Cabezuelo

Skriven och verifierad av psykologen Álvaro Cabezuelo.

Senaste uppdateringen: 22 april, 2024

Det sägs att man alltid bör sträva efter att vara perfekt inom allt som man kan. Men en person som inte är perfekt är en person som är kapabel att acceptera sina fel och förlåta sig själv för dem.

Att inte vara perfekt är att vara oss själva, med det som vi uppnått. Men det handlar även om att acceptera våra förluster och misstag. Att inte vara perfekt innebär att vi har en identitet, att vi har något som gör oss distinkta och autentiska som personer. Att inte vara perfekt gör oss till de vi är.

Perfektion existerar inte

Vi begår alla fel. Att göra fel är en av de saker som vi lär oss mest av, och vi lär oss hur vi fungerar, vilka våra värderingar, attityder och vanor är. Att begå fel är att lära oss om oss själva.

Allt blir mer komplicerat när andra säger saker till oss som får oss att må dåligt. Folk kritiserar oss då vi gör något fel. Det händer ibland att saker inte går som vi tänkt oss.

Flicka

Vi blir påverkade av andra till att må dåligt och blir förvirrade över vår identitet. Att inte vara perfekt är inte ett problem, men det är ett problem att straffa sig själv för det.

Därför är språket väldigt viktigt. Att analysera vårt sätt, hur vi pratar om oss själva och att vi ifrågasätter de röster som pratar om oss, är fundamentalt för att ha en vision och vara objektiva mot oss själva. Vi måste ta hand om vår självkänsla.

Man kan inte uppnå “perfektion” utan ha begått åtminstone ett fel.

Att inte vara perfekt är att vara sig själv

Tänk på alla de personer du har runt omkring dig och du kommer att se hur alla har begått fel. Detta innebär inte att vi alltid kommer att göra dessa fel i framtiden. Fel är något som vi alla kan begå. Fel innebär möjligheter att lära oss att göra saker annorlunda.

Vi bör inte låta andra döma oss, men ska ej heller döma oss själva. Tänk därför en extra gång nästa gång då du är på väg att säga att en person är en katastrof eller en egoist om du bara har sett en handling och inte lärt känna personen på djupet. Döm inte någon utan att verkligen har lärt känna personen.

Vi är oss själva då vi kan acceptera oss själva som vi är, då det är ok att inte vara perfekt. Då vi vet att vi alltid kan förbättra något och vi lär oss att förstå den andra personen. Döm inte andra för deras fel.

Då skadan är skedd är det viktigt att vi förklarar motiven till varför vi begick felen. Att visa en ärlig attityd för andra är mycket bättre än att försöka sminka verkligheten. Förlåt andra och dig själv.

Kärlek innebär inte att hitta perfektion, utan att förlåta defekter.

Ansikte

Att lära sig av sina fel

Då vi har begått och accepterat felet är det bästa vi kan göra att lära oss av det. Det bästa är att fråga oss vad som har fått oss att begå felet och de faktorer som spelar in. Genom att lära oss av våra fel blir vi starkare.

I detta fall är det viktigt att vi är lyhörda. Många gånger har vi plikter som vi är tvungna att utföra, men som ofta kan vara för mycket. Och såklart, när vi har så mycket att göra kan det hända att vi inte lyckas uppfylla allt.

Sedan måste vi tänka på att om saker går fel så beror inte alltid detta på oss själva eller andra, utan det finns även andra variabler som uppstår som vi inte kan kontrollera. Genom att försöka kontrollera dem kommer vi begå fler fel. Livet är till syvende och sist en ackumulering av fel. En osäker väg full med försök. Nyckeln är att försöka.

“Ett liv där man har begått fel är inte bara bättre, utan även mer användbart än ett liv där man inte har gjort något alls.”

-George Bernard Shaw-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.