Behovet av erkännande – självkänslans hörnsten

Behovet av erkännande – självkänslans hörnsten

Senaste uppdateringen: 23 april, 2024

Vi behöver alla erkännande. Det handlar inte om stolthet, egoism eller omogenhet. Människor har från stunden de föds absolut ett behov av respekt och affektion från alla omkring dem, vilket är varifrån vi underförstått finner det uppriktiga erkännandet av oss som människor.

Vårt värde som en älskad och omvårdad människa erkänns. Våra dygder och vår förmåga att gå framåt erkänns. Vår förmåga att vara lyckliga, med mognad och integritet. Styrkan hos dessa nära band ger oss självsäkerhet och hjälper oss växa. Våra föräldrar och vår familj är den första sociala cirkel att vara ansvarig för att ge oss erkännande, respekt och affektion.

Om vi blir erkända och respekterade kan vår självkänsla blomstra. Men var uppmärksam! Precis som att vi accepterar det så är det även vitalt att veta hur man erbjuder erkännande åt andra: “Jag värderar dig som person, jag uppskattar dig och tror på dig. Jag vet vad du är kapabel till och jag respekterar dig för detta. Du är en del av mitt liv.”

Idag ska vi tala om detta. Låt oss gräva djupare i konceptet erkännande.

Pelarna hos din självkänsla

Inledningsvis ska vi påminna dig om pelarna som utgör grunden för din självkänsla:

1. Respekt för dig själv: Oersättligt. Om du inte ens värderar dig själv och erkänner dig som en kapabel och viktig person så har du inget. Kärlek börjar alltid hos dig själv. Om du värderar dig själv och kan se alla dina dygder och din rätt att vara lycklig kommer du kunna göra nästan allt.

2. Självkänsla: Du är medveten om dina förmågor och begränsningar. Du litar på att du kan gå framåt med balans och säkerhet längs ditt livs väg. Om du inte har förtroende för dig själv tappar du kontrollen över ditt liv. Eller ännu värre; du lägger det i andras händer.

3. Ansvaret att ha kontroll över ditt eget liv: Du är kapten på ditt skepp. Du är inte en skeppspojke och definitivt inte en fripassagerare. Det är nödvändigt att du från början vet hur man tar egna beslut, hur man värderar sig själv mer som människa och hur man är modig.

4. Tron att du är uppskattad: Se aldrig på ditt liv från förlustens perspektiv, utan alltid från möjlighetens. Förmågans perspektiv. Erkänn dina dygder och styrkor; aldrig dina svagheter. Vi är alla tillåtna att vara lyckliga i detta komplexa liv. Allt som krävs är säkerhet i oss själva och mod. Tänk aldrig att andra förtjänar mer än du, för det är ögonblicket när du börjar bygga murar runt ditt liv. Begå inte detta misstag.

Som du kan se behöver vi alla erkännande, och framförallt själverkännande. Vi måste alla känna oss säkra på att vi förtjänar framgång, balans och lycka. Kanske åtnjöt du inte respekt och erkännande från din familj under de första åren av ditt liv. Kanske var det så att dessa nära band inte var de lämpligaste i ditt specifika fall.

Måhända var så fallet, men håll dig aldrig fjättrad vid detta olyckliga förflutna. Reflektera inombords, sök efter styrkorna du besitter och hitta en flytväst i detta själverkännande; en som berättar att du är en modig person, att du förtjänar det bästa och att kärlek alltid börjar med en själv.

Behovet av hälsosamt erkännande

Som du kan se har vi talat om essentiellt erkännande som stödjer självkänslans koncept, även om vi också måste påpeka en liten skillnad. Säkerligen känner du en eller flera personer som alltid söker erkännande från andra.

När vårt behov av bekräftelse för våra egna handlingar, ord, beteenden, attityder och till och med fysiska utseende blir nästintill en besatthet; när vi går över gränsen till ohälsosam längtan efter erkännande. Vi söker i världen utanför efter vad vi inte kan finna i vår egen inre värld.

Det är helt sant att vi alla behöver vänner, familj och en partner som erbjuder oss erkännande, men inte på ett besatt och kontinuerligt sätt, för det man uppvisar då är en tydlig osäkerhet; då visar man att en hörnsten av självförtroendet håller på att falla isär.

Erkännande är nödvändigt för människor. Det hjälper oss att växa med säkerhet. Det är dock även nödvändigt att vi utövar det inom oss själva och får det att resa sig som ett inre lokomotiv som kan ge oss självsäkerhet, styrka och stabilitet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.