Den läkande kraften hos affektiva ord

Den läkande kraften hos affektiva ord
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 25 april, 2024

Det emotionella språket är ett sätt att uttrycka känslor samtidigt som det skapar en kontakt med en annan person. I många fall, för att vi ska kunna fungera bra inom våra relationer, kan det vara tillräckligt med affektiva ord med känslor, eller med andra ord att vi visar oss själva som vi är.

Den affektiva världen

Affektioner är känslor som uttrycks med ord och även på icke-verbala sätt. Genom ord och gester kommer dessa affektiva handlingar alltid att medföljas av känslor; känslor som ger de affektiva orden deras mening.

Vi kan definiera “affektiv” som de känslor man visar en annan person rörande vad man verkligen känner.

Och det är just de affektiva känslorna som visar hur relationen mår; dess djup och hur viktig den är för de båda personerna.

Målning

Affektiva ord i våra relationer

Detta sätt att kommunicera på är utan tvekan inte något som vi har lärt oss från andra, och många gånger är det så att vi inte använder denna affektiva kommunikation eftersom vi inte anser detta vara viktigt. Det är dock något viktigt för människor.

Användandet av affektiva ord bidrar till att fylla våra relationer med känsla, själ, syfte, innehåll och mening.

Svårigheter med att visa affektion

När vi känner något för någon annan och uttrycker detta så gör vi denna relation annorlunda och speciell.

Det kan dock kännas svårt, konstigt, löjligt och även ovanligt att göra detta eftersom vi har blivit lärda att inte visa oss “från djupet” samt att dölja våra känslor. Vi har fått lära oss att detta är tecken på svaghet och lidande.

Det är således en svårighet som är baserad på en felaktig idé om “emotionell styrka” och “emotionell mognad“.

Smärtan av att inte uttrycka oss själva

Om vi inte har lärt oss att uttrycka oss själva kommer vi att visa upp oss själva som starka och okänsliga och ignorera våra känslor eftersom vi tror att detta gör mindre ont och orsakar mindre lidande.

Den mänskliga verkligheten är dock annorlunda eftersom smärta är precis det vi känner när vi inte uttrycker våra känslor.

Kraften hos affektiva ord

Om vi lär oss att använda affektiva ord kommer vi också att lära känna deras styrka. Vi kommer ha kraften att visa vårt inre och skapa kontakt med en annan person.

Om vi sluter ögonen och hör:

 • “Jag tycker om dig”
 • “Jag älskar dig”
 • “Jag känner mig speciell med dig”
 • “Jag känner mig glad vid din sida”
 • “Du är den mest speciella personen jag någonsin mött”
 • “Jag mår bra när du lyssnar på mig”
 • “Jag är glad att jag har fått lära känna dig”
 • “Jag känner frid i din närvaro”
 • “Jag vill fortsätta vara nära dig”
 • “Jag önskar dig det bästa”
 • “Jag vill krama dig”
 • Jag känner mig älskad av dig
Flicka och pojke

Så kommer vi må betydligt bättre…

Kanske några affektiva ord kan säga mer än andra, men i vilket fall som helst har du skapat ett band med den andra personen.

Den läkande kraften

Kraften hos affektiva ord ligger i deras stora emotionella innehåll som smittar av sig på och stimulerar den som får höra dem, samtidigt som den som uttalar dem känner samma stimulans. Häri ligger den läkande kraften.

Genom att uttrycka affektiva ord kommer vi att frigöra känslor.

Genom att uttrycka affektion kommer vi frigöra oss från den smärta och det lidande som instängda känslor orsakar.

Affektiva ord läker och förenar människor som använder dem samt frigör känslorna och smärtorna som orsakar tyst lidande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.