7 fantastiska fraser att reflektera över

7 fantastiska fraser att reflektera över
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2024

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord, men ibland behöver det inte vara så… Det finns ord som träffar hjärtat som starka pilar; som gör oss glada, som för oss till det förflutna, som visar upp framtiden i fantastiska bilder. Idag ska vi att dela med oss av 7 fantastiska fraser att reflektera över. Är du redo?

1. Reflektera och skapa gynnsamma omständigheter

“De personer som lyckas bra i denna värld är de som kan stiga upp på morgonen för att söka de omständigheter som de vill ha, och om de inte hittar dem så kan de reflektera över dem och skapa dem själva.”

-George Bernard Shaw

Om vi varje dag går upp med klara idéer, med attityden att vi hanterar våra egna omständigheter, kommer vi att känna att saker och ting går lättare.

Om omständigheterna inte är som vi vill, måste vi konstruera dem, hitta på dem eller förändra dem. Det är vi som är i kontroll när det kommer till våra möjligheter.

reflektera

2. Vad vi tror på

“Människor tror på det de vill tro på, det de tycker om att tro på, det som stärker deras åsikter och det som väcker deras passioner.”

-Sydney J. Harris

Var och en av oss är en värld i sig och vi skapar alla vår egen verklighet. Alla har sina egna uppfattningar, åsikter och detta gör oss utan tvekan unika och annorlunda.

Det är omöjligt att forma sig efter andras uppfattningar vid varje tillfälle och vara i linje med deras tankar och handlingar.

Visa vad du tycker samtidigt som du respekterar vad andra tycker.

3. Människor och händelser

“Människans hemlighet ligger i banden mellan människor och händelser. Människor orsakar händelser och händelser formar människor.”

-Ralph W. Emerson

Det är utan tvekan så att våra relationer med andra styr våra liv.

När vi är med andra kommer vi att gå igenom både bra och dåliga ögonblick, som inte upprepas… och i dessa ögonblick föds nästintill eviga relationer, även om vissa försvagas för att skapa nya.

Människan vill bli kompletterad, av det bra och det dåliga. Sådant är livet; en relation av relationer.

Luftballong

4. Reflektera över dina egna ansträngningar

“Du var uthållig. Det var vad som gav dig tur, sade pianoläraren till flickan när han gav henne lyckans gröna medalj. Från den dagen bar hon alltid den gröna medaljen runt halsen som en påminnelse om att hennes egna ansträngningar var vad som gav henne tur.”

-Elizabeth Koda-Callan

Denna fras belyser verkligen värdet av ansträngning.

Att vara konsekvent, ha tålamod och inte ge upp. Detta kommer följaktligen att skapa den styrka vi behöver för att uppfylla våra drömmar.

Även om vi många gånger kan bli irriterade och tänka att andra personer har haft mer tur än oss bör vi tänka på att det bakom framgångsrika personer ligger stora ansträngningar.

5. Tolerera det värsta

“Smärtan, oavsett hur stor den är, kommer att kännas mer uthärdlig om man vet att den kommer att minska med tiden. Den värsta katastrofen kommer att kunna tolereras om man vet att den kommer att gå över. Den värsta ångesten kan lindras om man vet att lugnet är nära.”

-Bruno Bettelheim

Det är svårt att klara av en smärtsam situation om vi inte direkt tänker att den kommer att försvinna, att tiden kommer att läka våra sår.

De dåliga stunderna är endast detta, stunder. De är tankarna som vi har i våra sinnen när dessa dåliga stunder inträffar.

Därför säger man ofta att när en dörr stängs så öppnar sig ett fönster. Försök att vara positiv, även i dåliga situationer. Det kommer att hjälpa mycket.

6. Att läkas

“Viljan att läkas är hälften av hälsan.”

– Séneca

Sinnet är kraftfullt…

Om man har blivit sjuk och tänker på att man kommer att bli frisk så kommer detta att hjälpa jättemycket. Det har visat sig att pessimister behöver mycket längre tid för att bli friska jämfört med optimister.

Träna ditt sinne till att bli din allierade.

Flicka på strand

7. Reflektera över ljuset och mörkret

“Det är bättre att tända ett ljus än att svära över mörkret.”

-Konfusius

En annan vis fras om värdet av att vara positiv.

Vad hjälper det att vi klagar? Vi kommer bara att må dåligt av detta.

Om vi ständigt klagar kommer vi fokusera vårt sinne på det negativa. Varför inte leta efter det positiva i varje situation eller en lärdom så att vi kan förbättra oss?

Även om detta kan verka komplicerat så kan vi faktiskt se varje sak på ett annorlunda sätt om vi arbetar med vår emotionella intelligens.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.