Självkänsla

Självkänsla är som en muskel som måste tränas varje dag. Få reda på hur du stärker den, vad som kan försvaga den och vilka strategier som kan hjälpa dig att ta hand om denna fundamentala psykologiska vävnad.

Echoism: om splittrad självkänsla

Echoism har namngetts efter den grekiska myten om Narkissos och Echo. Echo var en bergsnymf som straffades av Hera och var tvungen att upprepa de sista orden i varje konversation hon hörde. Idag symboliserar den här mytologiska figuren alla människor som kämpar…