Självkänsla

Självkänsla är som en muskel som måste tränas varje dag. Få reda på hur du stärker den, vad som kan försvaga den och vilka strategier som kan hjälpa dig att ta hand om denna fundamentala psykologiska vävnad.

De psykologiska effekterna av alopeci hos kvinnor

Manlig skallighet är relativt vanligt och i grova drag socialt accepterat, men alopeci hos kvinnor kan vara väldigt svårt att leva med. Om du tänker på skönhetsstandarderna för kvinnor så är det lätt att förstå vilka problem detta medför. Alopeci…

Att skapa en falsk identitet på sociala nätverk

Vilka är konsekvenserna av att skapa en falsk identitet på sociala nätverk? Ökad risk för frustrationer och en förvirrande identitet, för att bara nämna två. Om du övervärderar din identitet på sociala nätverk kommer du att bygga en virtuell karaktär…

Problem med kroppsbilden hos unga människor

Problem med kroppsbilden kommer från attityder, känslor och beteenden rörande ens fysiska utseende. Då vi pratar om kroppsbild så menar vi mentala och subjektiva representationer av vårt utseende. Ibland ligger denna uppfattning nära verkligheten, men det finns gånger då den…

Tendensen att låtsas på sociala nätverk

Det finns för närvarande en tendens att låtsas på sociala nätverk. Men är vi verkligen lika glada som vi verkar vara på sociala medier? Varför har vi ett behov av att ständigt ”posera” (senare i texten beskriver vi vad detta…

Självkänsla och hyperhidros: överdriven svettning

En del människor har ett tillstånd som kallas för hyperhidros (eller överdriven svettning), som nästan alltid ger upphov till förlägenhet i sociala sammanhang. Därför är det inte konstigt att problem med överdriven svettning kan inverka negativt på människors självkänsla, framförallt…

Hälsoeffekter av mobbning under livets gång

Mobbning har en negativ påverkan på vår hälsa. Detta beteende sårar och förnedrar folk så att de drabbas av ångest och stress. Vem som helst som blivit mobbad kan utveckla depression, kronisk smärta, matsmältningsproblem och även insomni. Dessa hälsoeffekter av…

Var inte där du inte kan vara dig själv

Var inte där du inte kan vara dig själv. Att vara lojal mot din egen identitet och dina egna värderingar och ha självrespekt är det viktigaste. Livet är redan komplicerat nog, så du borde inte låta andra påverka din självkänsla för…

Freud om att utveckla en stark självkänsla

Sigmund Freud trodde att om du har stark självkänsla (ego) är du kapabel att förstå dina egna behov och också intuitivt förstå gränserna som samhället sätter för oss. Om du har en stark självkänsla kan du röra dig fritt genom…

Echoism: om splittrad självkänsla

Echoism har namngetts efter den grekiska myten om Narkissos och Echo. Echo var en bergsnymf som straffades av Hera och var tvungen att upprepa de sista orden i varje konversation hon hörde. Idag symboliserar den här mytologiska figuren alla människor som kämpar…

Förbättra din självkänsla genom mindfulness

Att definiera självkänsla är ingen lätt uppgift. Vi skulle kunna säga att självkänsla är den känslomässiga delen som härrör ur vår självuppfattning, känslorna som kommer ur hur vi ser oss själva. Dessa känslor skapar tankar, beteenden och känslor som förstärker…

Förbättra självkänslan genom att vara realistisk

Att förbättra självkänslan är ett av de främsta målen för många terapeutiska ingripanden – ett av de grundläggande elementen för att hjälpa oss att komma på rätt köl. Detta eftersom hög självkänsla stärker vår emotionella immunitet och bibehåller vår förmåga för…