Självkänsla

Självkänsla är som en muskel som måste tränas varje dag. Få reda på hur du stärker den, vad som kan försvaga den och vilka strategier som kan hjälpa dig att ta hand om denna fundamentala psykologiska vävnad.

Var inte där du inte kan vara dig själv

Var inte där du inte kan vara dig själv. Att vara lojal mot din egen identitet och dina egna värderingar och ha självrespekt är det viktigaste. Livet är redan komplicerat nog, så du borde inte låta andra påverka din självkänsla för…