Hur man hanterar osäkerhet och låg självaktning

Självaktning är inte statisk. Efter till exempel ett dåligt förhållande kan din självbild få sig en törn, tillsammans med din självkärlek och känsla av trygghet. I dagens artikel pratar vi om vad du kan göra i dessa situationer.
Hur man hanterar osäkerhet och låg självaktning
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Osäkerhet och låg självaktning är direkt relaterade. Många människor lever som att de går på en lina. De går försiktigt fram, rädda för att göra ett misstag, att falla och skrattas åt. När du känner dig som ett misslyckande är det omöjligt att uppnå lycka.

Nathaniel Branden, en kanadensisk psykoterapeut och författare till The Six Pillars of Self-Esteem, sa en gång att det är omöjligt att möta de mest grundläggande utmaningarna i livet om du saknar den inre säkerheten som ger dig självförtroende och hjälper dig att verkligen älska dig själv. Sociala relationer, arbete, förmågan att nå dina mål, personlig utveckling och till och med kärlek blir omöjligt.

Alla dessa aspekter av ditt liv blir skakiga när du saknar den solida grunden för självförtroende och självaktning. Det finns också ett annat obestridligt faktum att tänka på: världen är inte bra eller snäll mot människor som känner på det viset. Ett osäkert barn blir ofta ett offer för mobbning och övergrepp i skolan. Vuxna som inte försvarar sig riskerar att hamna i samberoendeförhållanden, vilket påverkar mycket mer än bara deras självaktning.

Kämpar du med låg självaktning? Här är några hanteringsstrategier.

En kvinna som lider av osäkerhet och låg självaktning

Osäkerhet och låg självaktning: att gå balansgång genom livet

Låg självaktning kommer alltid till en kostnad. Din emotionella balans beror på den psykologiska muskeln som är en av de viktigaste variablerna för ditt välbefinnande. Psykiatrikern Luis Rojas-Marcos säger i sin bok La autoestima (Självaktningen), att en av de faktorer som förklarar detta är hur människor pratar med varandra.

Utöver de faktorer som tenderar att ligga bakom länken mellan osäkerhet och låg självaktning är det lätt att glömma bort hur relevant din inre dialog är. Din inre monolog ska alltid vara snäll, tillgiven och fokuserad på det positiva. Annars kommer den långsamt att förtära din mentala hälsa.

Faktum är att låg självaktning kan leda till många psykologiska störningar, såsom ångest och depression.

Vad orsakar osäkerhet och låg självaktning?

Du vet att det sätt på vilket du pratar med dig själv kan påverka din självaktning, så varför gör du detta med negativa toner? Varför är vi ofta våra egna värsta fiender och ifrågasätter vårt eget värde och våra egna förmågor? Det första som är viktigt att notera är att självaktningen inte är statisk. Den fluktuerar och påverkas av våra erfarenheter.

 • Grundorsaken till låg självaktning ligger ofta i din barndom och hur du växte upp. Om du hade osäkra anknytningar, otillräckligt emotionellt stöd, extremt krävande föräldrar eller utsattes för övergrepp, kan det resultera i osäkerhet som vuxen. Vissa individer har dock låg självaktning utan att något har saknats dem.
 • Traumatiska händelser kan också påverka din självaktning. Till exempel kan en närståendes död, en olycka eller mobbning ha stor inverkan på hur du ser dig själv.
 • Giftiga förhållanden är också vanliga som orsak. Ett förhållande baserat på kritik, förnedring, emotionell utpressning och svartsjuka kan förstöra din självaktning och ditt självförtroende.
 • Ibland finns orsaken i dig själv och dina val.

Egenskaper hos människor med låg självaktning

De flesta tror att individer med låg självaktning är obeslutsamma, ödmjuka och blyga. Även om det ibland är sant kan låg självaktning också leda till aggressiva och till och med narcissistiska personligheter. När en individ är medveten om sina fel och svagheter utvecklar de ibland försvarsmekanismer för att skydda sig själva och försöka fylla dessa tomrum.

 • Det kan gälla någon som inte vill uppleva psykologisk frustration eller ångest och istället uttrycker sig på ett aggressivt sätt.
 • Motsatsen kan också inträffa. Istället för att vara angriparen hamnar du i den mottagande änden av beteendet. Du är offret som inte vet hur man ska försvara sig.
 • Låg självaktning kan påverka din potential, dina möjligheter och ditt liv. Brist på självförtroende gör att du stannar kvar i din komfortzon, där ingenting någonsin förändras.
 • Sist men inte minst, osäkerhet och låg självkänsla är kopplat till många olika psykiska och fysiska hälsoproblem.

Studier visar till exempel att det finns en nära koppling mellan låg självaktning och ätstörningar. Infanta Leonor University Hospital i Madrid, Spanien har genomfört en intressant studie som visar att låg självaktning är en riskfaktor för att utveckla någon av dessa allvarliga störningar.

En seriös kille med upprullade skjortärmar

Hur kan jag sluta vara min egen värsta fiende?

Du kan inte ”fixa” din självkänsla över en natt, särskilt om du bär på bördan av en traumatisk barndom, år som du har utsatts för mobbning på arbetsplatsen eller konsekvenserna av ett medberoendeförhållande. Men tappa inte hoppet, för det finns steg att ta för att må bättre med dig själv.

 • Psykoterapi är den bästa resursen för att arbeta med de grundläggande orsakerna till dessa osäkerheter. Att hantera dessa utlösare och skaffa verktyg för att förbättra din inre dialog är den bästa strategin.
 • Att föra en dagbok kan också vara ett bra verktyg. När du skriver ner dina tankar och känslor gör detta det lättare att identifiera ohälsosamma tankemönster, negativitet och irrationella tankar. Det kan också hjälpa dig att bli mer medveten om hur du pratar med dig själv och fokusera på att vara mer uppmuntrande istället för att trycka ner dig själv hela tiden.
 • Att sätta små, enkla mål för dagen kan också vara en intressant strategi. Dessa små vinster kan få dig att må bättre med dig själv.

Experter rekommenderar också att starta nya projekt, eftersom det kan hjälpa dig att upptäcka nya aspekter av dig själv som du kanske inte visste fanns där. Det är dags att uppmärksamma personen i dig som känner upphetsning över livet och tror på sig själv. Det är nyckeln till lycka och välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Abbate-Daga, G., Gramaglia, C., Federico, A., Marzola, E. y Secondo, F. (2010). La inseguridad del apego, la personalidad y la insatisfacción corporal en los trastornos alimentarios. El Diario de Enfermedades Nerviosas y Mentales, 198 (7), 520-524. doi: 10.1097 / NMD.0b013e3181e4c6f7
 • Mora, F., Fernandez Rojo, S., Banzo, C., & Quintero, J. (2017). The impact of self-esteem on eating disorders. European Psychiatry41(S1), S558–S558. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.802
 • Yuan, W., & Wang, L. (2016). Optimism and attributional style impact on the relationship between general insecurity and mental health. Personality and Individual Differences, 101312-317. doi:10.1016/j.paid.2016.06.005

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.