Tall man syndrome är en form av narcissism

Vissa människor känner sig överlägsna andra på grund av sin sociala ställning, sina fysiska egenskaper eller sin utbildningsnivå. Detta beteende definierar en typ av narcissism som kallas tall man syndrome. I denna artikel berättar vi mer om det!
Tall man syndrome är en form av narcissism
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Tall man syndrome (sv. den långe mannens syndrom) har inget att göra med längd, och det är inte heller könsspecifikt. Denna beteckning beskriver de människor som börjar visa arroganta och tydligt narcissistiska beteenden när de når en viss status inom en viss sfär.

Betyder detta att framgång oundvikligen leder en individ till att bli självisk och högmodig? Svaret är: naturligtvis inte. Detta händer inte hos alla människor, särskilt inte hos dem med en naturligt vänlig, empatisk eller medkännande personlighet. Denna typ av egenskaper förekommer vanligtvis bara hos vissa människor. De utvecklar en arrogant attityd efter att ha uppnått en position av större relevans.

Därför kan man säga att det redan fanns en baskomponent; en trend. Det finns också en annan betydelsefull aspekt som du kanske har iakttagit ibland: vissa människor klarar inte av framgång. Detta är vad de klassiska grekerna definierade som hybris. Det är ett slags beteende där en person inte kan kontrollera sina egna impulser och visar överdriven arrogans. De är hjälten som i slutändan kuvar de oskyldiga. Fortsätt läsa för att få reda på mer angående detta koncept!

Jag älskar att vara överlägsen mig själv mer än mina jämlika.

-Samuel Taylor-

ett nätverk med människor

Vad innebär egentligen tall man syndrome?

Tall man syndrome beskriver inte en psykologisk störning. Det är sant att det finns många syndrom där ute, begrepp som försöker sätta etikett på vissa beteenden. Detta är inte ett försök att patologisera någonting bland detta överflöd av definitioner. Det är snarare bara fråga om att lyfta fram en typ av beteende som är vanligt och att sätta etikett på det hjälper till med att placera dem i ett slags bibliotek.

Första gången denna beteckning användes var 2011. En artikel av Dr Susan Heitlem, professor vid Harvard University och författare till flera böcker inom klinisk psykologi, beskrev en typ av profil som hon ofta stött på. Det var the tall man, en typ av narcissism som uppstod i korrelation med framgång.

Också andra författare som Jim Collins, en ledarskapsguru, berättar om denna idé i en av sina böcker med titeln How The Mighty Fall: And Why Some Companies Never Give In (Good to Great). I den uppmärksammas det ofta förekommande fenomenet att de organisationer som lyckas positionera sig på en viss marknad havererar av sig själva på grund av dålig ledning, dåliga ledare och det narcissistiska beteendet som förekommer hos många av dem. Nedan beskriver vi några av anledningarna, tillsammans med de egenskaper som definierar dem.

Jag har uppnått framgång tack vare mina överlägsna kvaliteter

Många människor uppnår framgång genom sina egna meriter och de gör det genom ansträngning, talang, uthållighet och i grunden sina egna förmågor. Många andra uppnår framgång med hjälp av tur, omständigheter eller med hjälp från sina vänner och sin familj. Tall man syndrome är ofta knutet till den senare faktorn. Den här typen av människor har redan en tendens till rangordnad arrogans. Men de uppnår en ännu mer skadlig form av narcissism efter att ha fått en maktposition.

Här börjar de verbalisera idéer som att deras position beror på överlägsna egenskaper och inte på tur. Endast de är värda en position inom den maktsfären, detta då de innehar unika särdrag för framgång. På lång sikt upphör de med att ta hand om behoven i sin närmiljö. Snarare börjar de att tillämpa ett oflexibelt tillvägagångssätt där de, långt ifrån att lära sig, eller förnya eller återuppliva företagets maskineri, istället får det att stagnera.

Tall man syndrom – ”Jag är den rikaste, mest attraktiva och mest maktfulla”

Tall man syndrome visar sig både hos män och hos kvinnor som anser sig vara överlägsna alla andra på grund av sina speciella egenskaper. Med andra ord handlar det inte bara om de affärsmän eller de organisationsledare som skryter om sina framgångsrika karriärer. Denna psykologiska verklighet definierar också de som känner sig överlägsna andra genom att de upplever sig själva som mer attraktiva, som bättre idrottsmän, som rikare, som socialt framgångsrika osv.

Men allt kostar. Den typ av beteende där en person känner sig överlägsen för att denne har en kvalitet som andra saknar (enligt dennes åsikt) resulterar i ett tydligt narcissistiskt sätt att relatera och kommunicera. Det är just då personen börjar tillämpa vissa beteenden. Han eller hon livnär dessa beteenden genom ett favoritmantra: ”Jag är bättre än du, så jag har rätt”.

Det finns även andra: ”Vad du gör är inte lika mycket värt som vad jag gör”, ”det du säger eller bestämmer har ingen betydelse för det jag säger eller gör” osv. Kostnaden för denna dynamik är tydlig. Den skapar konflikter och leder till dåliga sociala och emotionella relationer, skadliga miljöer, känslomässig utmattning, stress hos människorna omkring dem och så vidare.

En kvinna med hybris anklagar en man

Ursprunget till tall man syndrome

Många människor klarar helt enkelt inte av framgång. Män och kvinnor som uppnår en position av makt under ett givet ögonblick finns i överflöd. De faller dock snart ner på jorden igen på grund av excesser, dålig förvaltning och narcissistiska beteenden som förgiftar deras miljö, relationer och affärsprojekt. En verkligt bra ledare för sin organisation till toppen tack vare sina anmärkningsvärda sociala och affärsmässiga färdigheter.

Det är omöjligt att samexistera med vissa människor på grund av den förstorade visionen de har av sig själva. Om du undrar över ursprunget till denna typ av beteende beror det ofta på deras barndom och den uppfostran de fått. Det är vanligt att barn som skämts bort under uppväxten utvecklar tall man syndrome i vuxenlivet.

De är de små vars föräldrar sätter dem på piedestal och skämmer bort dem till det yttersta. Dessa unga tyranner har liten eller ingen empati när de verkar från en tron ​​av makt. De får uppmärksamhet och positiva gensvar på alla sina infall. När vuxna uppfostrar barn utan att markera några tydliga gränser tar det inte lång tid innan de blir högmodiga. De är trots allt narcissister.

Tänk på detta och följ riktlinjerna för ett ansvarstagande föräldraskap för att göra samhället mer uthärdligt och respektfullt för alla.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.