Fördelarna med psykologi inom affärsvärlden

20 oktober, 2019
Företagspsykologin studerar det individuella och kollektiva beteendet på arbetsplatsen. Lär dig allt om detta i den här artikeln!

Vilka är fördelarna med psykologi inom affärsvärlden och hur kan man nyttja dem?

Inom affärsvärlden är det viktigt att man lär känna arbetsmiljön ordentligt, och även de faktorer som spelar en viktig roll inom den.

Det är därför av största vikt att man är medveten om både skickligheten hos arbetslaget och de möjliga problem som kan uppstå. Dessa teman diskuteras inom företagspsykologin.

Detta är en förgrening av psykologin som fokuserar sig på att studera det mänskliga beteendet på arbetsplatsen och psykologi inom affärsvärlden.

Detta område av psykologin specialiserar sig på alla de faktorer som har en influens på utvecklingen av arbetsuppgifter.

Detta kan göras på individnivå eller gruppnivå, och målet är att korrekt definiera alla möjliga utgångar för att förbättra arbetarens prestationsförmåga. Låt oss ta en närmre titt.

Kollegor i möte.

Psykologi inom affärsvärlden och dess ursprung

Den första definitionen av företagspsykologin uppstod under namnet ”industripsykologi”. Detta område hanterade främst vetenskapligt arbete i Europa på slutet av 1500-talet.

Faktum är att man hittar alla detaljer rörande hur detta studieområde började i boken The Examination of the Ingenuities for the Sciences, som publicerades av Juan Huarte San Juan 1575.

Experterna anser att detta verk hanterar företagspsykologin på ett effektivt sätt.

Flera århundraden senare gav andra världskriget och den resulterade finanskrisen upphov till ett nytt intresse för företagspsykologin.

Den främsta anledningen var det uppenbara behöver för många företag att återhämta sig efter världsförändrande händelser. Detta berodde på konsekvenser som upplevdes på både en ekonomisk nivå samt organisationsnivå.

Under kriget fanns ett stort behov av nya rekryter för att axla avancerade uppgifter på en teknologisk nivå. Alla dessa personer fick specifika positioner i krigsmakten.

Efter kriget

Då kriget avslutades så fick dessa soldater återvända till andra typer av jobb. De rehabiliteringsrelaterade problemen gav dock upphov till en växande psykologisk oro och en hög arbetslöshet.

För att man skulle kunna lösa arbetslöshetskrisen använde man den forskning som utfördes under dessa år för  att utveckla konceptet industriell psykologi, och har därefter vidareutvecklats till den företagspsykologi som vi känner idag.

Detta berodde på faktumet att forskningen och den praktiska appliceringen omfattade alla delar av arbetsmiljön, och inte bara själva industrin.

En speciell förändring hade att göra med hur appliceringen av den industriella psykologin gick från att analysera arbetarnas beteende på individnivå till att studera deras beteende i grupp.

Det är inom själva företagsmiljön som man effektivt kan utför dessa typer av gruppstudier.

Skillnaden mellan psykologi inom affärsvärlden och HR

Ämnet företagspsykologi bör inte förväxlas med HR (human resources/personalavdelningen).

Den förstnämnda är en bransch inom psykologin, och för att man ska kunna utöva den behöver man lämplig träning.

Det stämmer att företagspsykologin kan inkludera aspekter som har att göra med HR, men den inkluderar även faktorer som motivation, stress och kultur.

Det är inte strikt nödvändigt att ha en psykologiutbildning för att arbeta inom HR. Då man ska arbeta inom detta så kommer man främst att hantera budgetanalys, personalkostnader, kontrakt och juridiska aspekter.

Den kunskap som krävs är därför mer relaterad till ekonomi och juridik snarare än själva psykologin.

Kvinna som presenterar.

Företagspsykologins funktioner

Med det sagt så kan företagspsykologin uppfylla många funktioner inom ett företags organisation. För att illustrera dessa uppgifter i större detalj så kommer vi dela upp dem i följande områden:

  • Personalorientering. Detta är antagligen det viktigaste området inom denna del av psykologin. Dess främsta syfte är att planera arbetslagens uppgifter och att tydligt definiera de utsatta målen.
  • Personalutveckling. Ett annat mål inom företagspsykologin är att lära känna de anställdas behov när det gäller deras träning och utbildning. Man måste dessutom implementera lämpliga metoder för att företagets personal ska kunna ta till sig den nödvändiga kunskapen och utföra sina arbeten på bästa sätt. Detta kommer även hjälpa dem att utvecklas inom sina roller och utveckla nya förmågor.
  • Marknadsföring. Inom detta område utför man undersökningar och arbetar med gruppdynamik. Man utför även forskning gällande produkten eller företagets image samt hur kunderna ser på företaget.
  • Ledning. Företagspsykologin hanterar också ledning och administrativa uppgifter som berör företages policyer. Detta inkluderar personalhantering och att man definierar de ansvarsområden som gäller för varje post. Denna del av psykologin har som mål att hjälpa företagen att arbeta med de olika arbetslagen på ett effektivt sätt.
  • Robbina, S.P. (1996): Comportamiento Organizacional. Teoría y Práctica. Editorial Prentice – Hall, Hispanoamericana. S.A. 7ma Edición, México.
  • Rodriguez Fernández, A. (1995): Los Recursos Humanos en las Administraciones Públicas. Editorial Tecnos, Madrid.