Tre teorier för arbetsmotivation att använda sig av

Teorier för arbetsmotivation kan förbättra produktiviteten då man applicerar den på rätt sätt på arbetsplatsen. Fortsätt läsa för att upptäcka tre av dem!
Tre teorier för arbetsmotivation att använda sig av
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Arbetet är en viktig del av livet. Om du räknar ihop alla de timmar du spenderar med att sova och att njuta av din fritid så kommer du inse att arbetet representerar en stor del av ditt liv. Det är därför väldigt viktigt att du håller dig motiverad på jobbet, och det är där våra teorier för arbetsmotivation kan vara till hjälp.

Du kanske redan vet att arbetet inte bara handlar om att skaffa finansiell stabilitet, utan att det även har att göra med hur man mår. Det är anledningen till att det är viktigt att du tycker om att utföra ditt arbete eftersom detta till slut kommer resultera i ökad motivation.

Arbetsmotivation garanterar inte bara de anställdas välmående; det är också bra för företaget. Om du vill öka din motivation på arbetsplatsen så kommer dessa teorier för arbetsmotivation vara till stor hjälp.

Var är teorier för arbetsmotivation?

Arbetsmotivation är en impuls eller en inre kraft som leder dig till att göra arbetsuppgifter frivilligt, genom att använda dina mentala och fysiska resurser för att uppnå ett mål. Ju mer motiverad en anställd är, desto bättre kommer personen att göra ifrån sig. I många fall kommer detta också leda till en förbättrad produktivitet, självkänsla och självförtroende.

Kvinna på jobbet.

Teorier för arbetsmotivation: J. Stacy Adams rättviseteori

Den främsta hypotesen hos J. Stacy Adams teori är att arbetsmotivationen är baserad på det sätt som den anställde uppskattar den uppgift som vederbörande utför, de belöningar som personen får och hur denne lyckas jämfört med sina medarbetare.

Denna jämförelse kommer leda till högre eller lägre motivation, vilket kommer påverka deras handlingar. Bättre belöningar innebär att personen engagerar sig mer, men om belöningarna inte är så bra så kommer personen känna sig mindre uppskattad och motiverad, vilket kan resultera i att en person säger upp sig.

Detta innebär att motivationen kommer från att bli behandlad bra och att man känner sig fulländad med det som jobbet ger en.

“Välj ett jobb som du älskar, och du kommer aldrig behöva jobba en dag i ditt liv.”
-Konfucius-

Herzbergs teori med motivationshygien

Denna teori tar upp hur viktigt det är för folk att uppskatta det som de anser vara tillfredsställande med deras jobb och deras mål. Genom att göra detta så kan de identifiera det som var positivt och negativt med jobbet. Frederick Herzberg definierade hygienfaktorerna som aspekter som gör arbetet tillfredsställande, men inte motiverande. Dessa inkluderar lön, relation mellan medarbetarna, stabilitet, uppsikt och motivation.

Kolleger i möte.

McClellands behovsteori

Detta är en av de mest populära av våra teorier för arbetsmotivation. McClelland kom på denna teori då han jämförde handlingarna hos chefer som arbeta inom olika typer av företag. Han slog fast att en anställd behöver uppfylla vissa behov för att arbetet ska kännas motiverande.

Dessa behov är: behovet att lyckas, genom att förbättra effektivitet och prestanda, balansen mellan makt och erkännande och utmaningar och framsteg, och även behovet att tillhöra en grupp och ha ett samspel med andra medarbetare.

Dessa är de tre viktigaste motivationsteorierna. Om du lär dig mer om dem och applicerar dem så kommer det att bli enklare att förbättra både din och företagets effektivitet och produktivitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Huilcapi-Masacon, M.R., Castro-López, G.A. y Jácome-Lara, G.A. (2017). Motivación: las teorías y su relación en el ámbito empresarial. Revista Científica Dominio de las Ciencias, 3 (2): pp. 311 – 333.
  • Rivas, M.E. y López, M. (2012). Psicología Social y de las Organizaciones. Manual CEDE de Preparación PIR, 11. CEDE: Madrid.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.