Att tänka positivt och använda positiv bekräftelse

Att tänka positivt och använda positiv bekräftelse
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att tänka positivt kan göra oss starkare inför humörstörningar, så länge det hanteras väl. Depression har många orsaker, och tankar om låg självkänsla, ovärdighet eller att inte vara tillräckligt bra spelar en stor roll. Med positivt tänkande kan du förändra din tankeprocess. På så sätt kan du få tankarna att gagna dig, inte motarbeta dig.

Tänkande är i regel ett självsäkert uttalande om ens uppfattning av sanningen. Repetition av denna typ av sanning i form av att tänka positivt har hjälpt tusentals personer göra stora förändringar i deras liv. Men effekterna är inte desamma för alla.

Så varför kan en person gagnas av en inre dialog med positiv bekräftelse, men inte en annan?

Positivt tänkande kan fungera tack vare dess förmåga att motivera, uppmuntra och sätta vårt sinne i arbete med en specifik idé. Det spelar ingen roll om det inte finns något verklighet bakom denna idé. Det viktiga är att personen behandlar det som en naturlig verklighet.

Sinnet vet inte skillnaden på fantasi och verklighet. Det är vad som sker när du ser på en film och börjar skratta eller gråta. Sinnet identifierar sig med karaktärerna på skärmen och reagerar baserat på berättelsen.

“En bekräftelse är egentligen allt du säger eller tänker. Mycket av det vi säger och tänker är ganska negativt och skapar inte bra upplevelser för oss. Vi måste träna om vårt tänkande och tala i positiva mönster om vi vill förändra våra liv.”

-Louise Hay-

Leende ansikte

5 steg för att tänka positivt på ett mer effektivt sätt

Om en negativ övertygelse ligger djupt rotad i vårt undermedvetna har den förmågan att skjuta våra positiva tankar åt sidan, trots att vi inte är medvetna om det. Det är därför positiv bekräftelse inte tycks fungera för många.

Vad som sker är att deras negativa tankemönster är så starka att de motverkar de positiva. De sistnämnda skjuts åt sidan av emotionellt bagage.

Steg för att övervinna negativitet

De goda nyheterna är att vi kan få positivt tänkande att fungera och hjälpa oss att övervinna negativt tänkande. För detta föreslår psykoterapeuten Ronald Alexander följande steg:

  • Gör en lista över vad du ser som dina negativa egenskaper. Inkludera all kritik som andra uttryckt och som du ständigt bär med dig. Bedöm inte huruvida det är sant eller inte. Alla har v i brister, och det är vad som gör oss mänskliga. Notera allt du kan tänka på och leta efter en röd tråd: “Jag är ovärdig” eller hur det nu får dig att känna. När du skriver denna känsla, var känner du den i kroppen? I magen? I hjärtat?
  • Skriv ett påstående om den positiva sidan av din självbedömning. Du kan till och med använda starkare synonymer för att förstärka påståendet. Istället för att säga “jag är värdig” kan du till exempel skriva “jag är viktig och uppskattad.” Efter att du skrivit detta ska du be någon du litar på att läsa det för att se om personen kan ge förslag som gör det ännu mer kraftfullt.
  • Läs det positiva påståendet högt i fem minuter, tre gånger om dagen: på morgonen, mitt på dagen och på kvällen. Upprepa det positiva påståendet för dig själv framför spegeln; titta på dig själv. Ett annat sätt är att skriva ned det positiva påståendet flera gånger i en anteckningsbok. Observera förändringar i sättet du skriver över tid. Detta kan indikera att du förändrat ditt sinnesstånd.
  • Känn det positiva påståendet i kroppen. Gör det igen samtidigt som du placerar handen på platsen där du kände dig ledsen när du skrev den negativa övertygelsen i steg ett. “Andas in” det positiva påståendet medan du säger eller skriver ned det. Genom att omprogrammera sinnet kan du göra det till en verklighet.
  • Låt någon du litar på upprepa det positiva påståendet. Hitta någon du är bekväm med eller använd din spegelbild som någon som kan förstärka det positiva budskapet.
Självsäker kvinna

Identifiera ditt negativa tänkande med meditation

Att tänka positivt kan vara ett kraftfullt verktyg för att hjälpa dig förändra dina utsikter; det kan utgöra ett stöd för förändringen du vill göra. Kom även ihåg att det är mest effektivt när du först identifiera dina negativa tankar.

Meditation med självkännedom är en väldigt effektiv metod som hjälper dig att upptäcka undermedvetna tankemönster. Det låter dig kategorisera sakerna som är bra för dig. Självkännedom vill inte åstadkomma omedelbar förändring.

Den vill hitta kraften och kapaciteten att acceptera vilka vi är så att vi kan göra en förändring och röra oss mot vad som är uppnåbart.

Detta kanske intresserar dig
3 intressanta sätt att förbättra självkänslan
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
3 intressanta sätt att förbättra självkänslan

många människor frågar sig själva om det finns något sätt att förbättra självkänslan om den inte har etablerats på ett bra sätt. Svaret är ja.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arquiza, L. (2020). The Effect of Positive Affirmations on Self-Esteem and Well-Being in College Students.
  • Rana, M. Positive Affirmations and its Benefits on Psychological Well-Being. EDU WORLD, 5.

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.