Så kan du tackla negativa känslor

Så kan du tackla negativa känslor
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 04 april, 2023

Har du någon gång stannat upp för att tänka på hur du reagerar när du mår dåligt? Eller om ditt beteende verkligen får dig att må bättre? Sanningen är att vi ibland inte vet hur vi ska tackla negativa känslor på ett effektivt sätt. Och om vi gör det så finns det oftast gott om utrymme för förbättringar.

Här är ett exempel: vi känner ju alla den där personen som går ut och festar för att komma över en smärtsam separation. Hon kanske kan avleda sin uppmärksamhet från situationen inledningsvis, men har hon långsiktigt lyckats lösa sitt problem? Skulle hon lyckas bättre med att tackla negativa känslor med hjälp av andra strategier?

Tröstar en vän

Typer av strategier

Känslomässig reglering innefattar många olika processer. Vi påverkar våra känslor genom att använda dessa processer. De hjälper oss att styra över hur vi upplever dem och hur vi uttrycker våra känslor. Med andra ord så talar vi om strategier för att reglera våra känslor – på olika skalor. Den här regleringen kan vara av anpassad (fördelaktig och funktionell) eller missanpassad (dysfunktionell) typ. Men hur vet vi vilka strategier som hjälper oss och inte?

Innan vi besvarar den frågan ska vi titta på olika sätt som man kan utöva emotionell reglering på. Antingen kan vi försöka tackla negativa känslor genom att använda aktiva strategier. Exempel på detta kan vara positiv omvärdering av situationen, eller att planera vad som behöver göras för att komma vidare. Man kan även ta hjälp av personlig utveckling; man kan försöka lösa problemet eller helt enkelt uttrycka vad man känner.

Eller så kan vi använda oss av mer passiva strategier. Man kan finna sig i situationen, bli deprimerad eller bara låta saker och ting vara utan att försöka lösa situationen.

Slutligen finns det även undvikande strategier. Med dessa förnekar vi vad som har hänt och tar avstånd från själva problemet. Vi kopplar bort oss själva mentalt. Ibland kanske vi till och med tar till tillfälliga lösningar (som att äta eller dricka) som dämpar negativa känslor och oro, men inte tar bort dess grundorsaker.

Vad fungerar inte för att tackla negativa känslor?

Dysfunktionella strategier för känslomässig reglering gör att vi känner oss mindre känslomässigt stabila. De lägger eventuellt också för stor vikt vid negativa känslor och gör det svårt att bli av med dem. Resultaten av att använda sig av fel strategier för reglering är väldigt olika, men de är aldrig positiva. Det kan till exempel skapa problem med att hantera ilska, oro och depression.

Som nämnts tidigare så är de dåliga strategierna av typen undvikande eller passiva. Om man mår dåligt är det kontraproduktivt att försöka förneka något som hänt.

Det finns ett undantag till den här regeln. Det är när vi får nyheter som påverkar oss väldigt starkt negativt. I de fallen kan förnekelse fungera lite som en krockkudde för den känslomässiga reaktionen. Men även i den här typen av situationer behöver man till slut överge denna strategi och ta till sig andra.

Att gå och ruva på något hjälper inte heller. Det tjänar ingenting till att fokusera på hur dåligt allt är och tycka synd om oss själva. Självinsikt är viktigt eftersom det ger oss information om att vi behöver agera. Det är farligt för oss om vi ger efter för ingivelsen att vältra oss i självömkan och inte agera.

Samma sak händer om vi försöker att glömma det som händer genom att dricka, ta droger eller hetsäta. Alla dessa strategier lättar på våra negativa känslor för stunden. Dock så är detta bara ett plåster på såren som strax ramlar av, och då behöver vi ännu större sådana.

I realiteten kommer ingen av dessa strategier att hjälpa oss att hantera negativa känslor på ett effektivt sätt. De gör istället att känslorna stannar kvar hos oss längre och blir värre.

Vad fungerar för att tackla negativa känslor?

Om strategierna som listas ovan inte hjälper oss att tackla negativa känslor, vilka är då rätt strategier? Det är de som innebär att du aktivt bemöter det som hänt dig. En av dem är att omvärdera situationen på ett positivt sätt. Detta är en av de viktigaste strategierna. Att söka en lösning på problemet och se till att förverkliga den är en annan viktig sådan. Att bara sluta tänka och börja göra något aktivt.

Fängslad kvinna

Utöver detta är det också till hjälp att plocka fram positiva känslor för att komma i balans igen. Det är viktigt att även få uttrycka vad man känner och se sig om efter stöd i det sociala livet. Detta under förutsättning att vi är medvetna om att det yttersta ansvaret för att ta beslut ligger i våra egna händer.

Det är faktiskt så att det kan innebära lite extra arbete för oss själva att tillämpa de här känslomässiga regleringsstrategierna. De kräver ju faktiskt att vi agerar. Men de utgör också en nödvändig komponent för att se till att inte negativa känslor blir kroniska. Vi behöver lära oss hantera våra negativa känslor effektivt!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.