Negativa människor: 5 klassiska kännetecken

Negativa människor: 5 klassiska kännetecken
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Det skulle vara orättvist att hävda att en person är medfött negativ. Alla människor har ett värde och vi kan inte stämpla någon som negativ per se. När vi säger “negativa människor” så talar vi om deras fokus, inte personerna själva.

Det är även bra att klargöra att det inte finns något som är helt konsekvent med människor, speciellt på en emotionell nivå. Därför är ingen person 100% negativ eller 100% positiv. Båda dessa aspekter finns inom oss alla. Vad som sker är att varje person beslutar sig för huruvida denne vill betona det positiva eller negativa perspektivet.

“Alla är vi vår egen djävul, och vi gör denna värld till vårt helvete.”

Oscar Wilde

Idag ska vi försöka blotta några av de huvudsakliga kännetecknen hos negativa människor. Det huvudsakliga offret för denna attityd är faktiskt personen som uppvisar den. Det är därför det är värt att ägna en minut åt att ta reda på huruvida vi håller på att falla in i den.

Vi kan tjäna mycket på att förändra vår attityd, så låt oss ta en titt på fem vanliga attityder hos negativa människor.

1. Att försöka sig på det omöjliga, ett väldigt negativt perspektiv

Livet är fullt av omöjliga saker, men vissa personer är inte villiga att acceptera det. Frustration är en del av livet: vi får inte alltid vad vi vill ha.

Kanske skulle vi föredragit att ha fötts som miljonärer eller haft förstående föräldrar. Men det finns inget vi kan göra åt det. Och om vi längtar efter saker som inte skedde som vi ville, kommer det bara ge oss bitterhet och smärta.

Har satt omöjliga mål

Samma sak sker när vi sätter omöjliga mål för oss själva. Om vi till exempel försöker se unga ut när vi inte är det eller om vi försöker få någon att agera som vi vill.

Omöjliga mål för bara med sig frustration, missnöje och lidande. Dessa är känslor som föder en negativ attityd.

2. Att ge upp när man kommer till ett hinder är ett vanligt drag hos negativa människor

Precis som det inte är logiskt att sätta omöjliga mål, är det heller inte logiskt att ge upp när vi försöker något men stöter på hinder. Glöm inte att allt som är värt att uppnås kräver ansträngning. Prestationer kräver allt som oftast ihärdighet.

Ibland lockas vi att ge upp i livet. Men att ge upp är inte ett alternativ när vi står inför mål som vi KAN nå, även om det är svårt. Psykologen Hillary White noterar att en person som ger upp kommer känna sig besegrad. Oavsett hur det slutar kommer självsäkerheten öka om vi tacklar svårigheter.

3. Att ta saker på för stort allvar

När vi inte har tillräckligt stor egenkärlek och mognad blir vårt ego känsligt. Vi kommer inte kunna tolerera pinsamhet och vara livrädda för att göra bort oss. Vi kommer heller inte ta kritik bra, även om den är sann och verkligen kan hjälpa oss.

Var inte så allvarlig

Att ta saker och ting på för stort allvar ökar bara vår negativitet, både mot andra och oss själva. Det krävs ödmjukhet för att inte ta dessa sociala snedsteg så allvarligt. Att göra bort sig eller begå ett misstag är enbart ett problem om vi ger situationen mer vikt än den förtjänar.

4. Att klaga är ett levnadssätt för negativa människor

Alla klagar vi ibland. Problemet uppstår när klagandet blir till ett levnadssätt. Här grumlas vår syn och vi ser allt i ett negativt ljus. Det finns inga andra möjligheter. Vi fokuserar på våra problem och saker som vi inte har eller inte kan göra.

Då anammar vi en helt negativ existentiell position i livet. Detta är faktiskt en strategi negativa personer använder för att rättfärdiga sin brist på framsteg.

Att klaga blir en check utan täckning för att undvika att växa, för att undvika att hänge sig till mål och självförbättring.

5. Att jämföra och vara fientlig mot andra

Att alltid jämföra sig själv med andra är väldigt negativt. Det antyder brist på självgående och personlig identitet. Genom att göra jämförelser dömer en person sig själv genom att titta på vad andra kan göra.

Det är en orättvis och frustrerande upplevelse som bara leder till konstanta konfrontationer och missnöje.

Frustrerad man

Det värsta är att en person som gör jämförelser vanligtvis är en person som försöker trycka ned andra för att höja upp sig själv. Med andra ord är sådana personer nöjda när dåliga saker drabbar andra eftersom det försätter dem i ett tillstånd av behov eller fel, och dem själva i en överlägsen position.

Som du kan se leder en negativ syn på livet bara till oändligt missnöje, vilken hindrar framgång och positiva relationer. Det är en ond cirkel som inte leder någonstans.

Om du ser dessa negativa attityder hos dig själv ska du inte vänta: börja jobba på att ändra dem redan nu. Att ha ett negativt synsätt gagnar dig inte på något sätt. Förr eller senare kommer du förlora dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.