Vet du hur man ger psykologisk första hjälpen?

Vet du hur man ger psykologisk första hjälpen?

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Psykologisk första hjälpen är nödvändigt i olika situationer. Det krävs till exempel när katastrofala saker inträffar, när en person faller offer för något hemskt eller när en okontrollerbar kris bryter ut. Precis som med fysisk första hjälpen är det bra att känna till de grundläggande principerna hos psykologisk första hjälpen.

Givetvis är experter inom mental hälsa de som är mest kvalificerade att tillhandahålla psykologisk första hjälpen, men ibland kräver situationen att vi agerar snabbt. Därför är det viktigt att alla känner till hur man gör.

“Känn till för att förutse, förutse för att skydda.”

-Alfredo Perez Rubalcaba-

Målet med psykologisk första hjälpen är att minska det känslomässiga lidande som orsakas av traumatiska händelser och ta hand om människor så att de kan återfå förmågan att konfrontera sina problem. Att tillhandahålla inledande vård är vitalt för att upplevelserna inte förgör dem.

Grundläggande principer i psykologisk första hjälpen

När man ger denna typ av vård till någon som behöver det bör man känna till de fem grundprinciperna. Givetvis bör denna typ av ingripande endast göras om det inte finns en kompetent expert till handa. Det är dock vitalt att begränsa effekterna av något traumatiskt. De fem grundprinciperna är:

De fem grundprinciperna
  • Tillåt yttrandefrihet: försök inte fokusera konversationen på vad som hände; låt personen uttrycka sig som denne vill. Det behöver inte vara en konversation och du behöver inte ens förstå vad personen säger. Vad offret behöver är att känna att du finns nära.
  • Ansvarsfullt lyssnande: offret behöver inte råd, och än mindre läxas upp. Om du inte är en expert inom mental hälsa är det bäst att begränsa dig till att lyssna och endast ingripa för att uppmuntra personen att uttrycka sig. Det är inte tillfälle att bli bossig, utan att bara vara där.
  • Visa acceptans: du bör vara redo att acceptera allt offret har att säga. Det är till och med möjligt att han kommer fälla märkliga kommenterar som inte har med situationen att göra. Säg till honom att han inte är galen som inte känner någon rädsla när något katastrofalt har hänt eller sorg när en närstående dött.
  • Fostra förtroende och empati: låt offret veta att det kan lita på dig, att du finns där för att ge stöd och hjälp. Påpeka framförallt att du har har som syfte att döma personen eller det som hände, utan endast ge stöd.
  • Tillhandahåll information: Det är viktigt att du har all information du behöver tillgänglig. Oavsett om det är en lista över de som skadats eller att veta vem deras läkare är. Fram tills att en expert anländer är det bäst om du bara är dig själv, eller personen som tillhandahåller första hjälpen eller upprätthåller kommunikationslinjer mellan personen och resten av världen.

Protokoll för psykologisk första hjälpen

Precis som att det finns protokoll att följa vid fysisk första hjälpen finns det även sådana rutter att följa i fall med psykologiska nödsituationer. Stegen som bör tas har inte etablerats arbiträrt. De är resultatet av erfarenhet från experter som har hängett tid åt att studera effekterna av olika typer av ingripanden i nödsituationer. Nedan ska vi lista protokollen:

Stöd vid personliga stormar
  • Etablera kontakt och närhet: detta inkluderar att presentera dig själv (om du inte känner offret), berätta varför du är där, bjuda in personen att sätta sig ned och försäkra denne om att du kommer att respektera dennes integritet.
  • Erbjud säkerhet och lindring: innan allt annat bör du säkerställa den fysiska säkerheten. Se först till att personen befinner sig bortom hotets räckvidd, varpå du berättar vad du tänker göra. Se därefter till att personen känner sig bekväm och att denne inte har några fysiska skador som kräver omedelbar uppmärksamhet. Om personen har skador ska du försöka ta hand om dem.
  • Stabilisera: vårt mål är att försäkra att offret inte stänger ned alla sina kommunikationslinjer, utan lämnar en öppen, även om den är liten. Om hon är väldigt upprörd ska du be henne att titta och lyssna på dig. Visa henne att du vill hjälpa. Uppmuntra henne att andas djupt tills hon lugnat ned sig.
  • Sammanställ information: detta inkluderar att be offret att berätta hur han känner sig, vad han vill ha och vad han behöver. Ge honom tid om han inte vill prata; låt honom bara veta att du finns där. Kolla hans medicinska tillstånd och kom ihåg att många offer befinner sig i chocktillstånd som inte bara kopplar bort dem från omgivningen, utan även gör dem oförmögna att känna fysisk smärta som vi annars skulle uppleva starkt. Det är även vanligt att någon som varit med om en tragedi och är medveten om behovet av medicinsk vård inte är villig att söka upp denna vård själv.
  • Erbjud praktisk assistans: baserat på den sammanställda informationen ska du skissa fram en grundläggande handlingsplan och sedan agera efter den. Du bör kontakta de tjänster offret behöver, notera dennes behov och uppfylla de du kan.
Kvinna som behöver psykologisk första hjälpen

Din huvudsakliga roll

Psykologisk första hjälpen bidrar till att minimera effekterna av en kris. Din huvudsakliga roll är utan tvekan att se till att offret får den vård denne behöver från en expert. Ditt arbete är begränsat till “den nuvarande stunden” och bör tillhandahållas och förstås på det sättet. Nyckeln är att vara en förbindelse.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.