4 idiotsäkra metoder för att övervinna ångest omedelbart

4 idiotsäkra metoder för att övervinna ångest omedelbart

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Tro det eller ej, men det finns faktiskt sätt att övervinna ångest omedelbart. I den här artikeln kikar vi på fyra idiotsäkra alternativ.

Vi kan falla offer för ångest av många anledningar. En dramatisk händelse, stress innan en viktig händelse eller till och med en storslagen fantasi som får oss att se in i framtiden och förutse katastrofer.

Men vad anledningen än är har de alla två saker gemensamt. Det första är att du alltid måste lugna ned dig för att kunna gå framåt; det andra är det fysiska symptom som orsakar en kortslutning som resulterar i ångest och som vi kan kontrollera.

1. Kontrollera din andning för att övervinna ångest

Det spelar ingen roll vad som orsakade din ångest. I alla fall orsakar andfåddhet en typ av kortslutning i din kropp och ditt sinne. Andningen blir snabb och grund, vilket utlöser andra ångestsyndrom.

Med andra ord kan du kontrollera andra symptom och övervinna ångest om du kan kontrollera din andning. Men hur kan man kontrollera sin andning under dessa omständigheter? Sanningen är att det är enklare än du tror.

7/11-regeln

För att kontrollera din andning behöver du bara följa dessa enkla steg för att tillämpa vad som kallas 7/11-regeln:

  • Stanna upp
  • Koncentrera dig på din andning utan att tänka på något annat
  • Inhalera så djupt du kan medan du mentalt räknar till sju
  • Andas långsamt ut medan du mentalt räknar till elva

Gör detta under en minut. Om du inledningsvis inte lyckas ska du inte oroa dig. Upprepa igen tills du lyckas. Nyckeln är att göra utandningen längre än inhaleringen.

Fridfull kvinna

2. Var förberedd på situationer som kan orsaka ångest

I många fall är vi medvetna om händelser som kan resultera i ångest, antingen för att vi redan upplevt dem eller för att blotta tanken på dem gör oss upprörda. I dessa fall är det nödvändigt att förbereda oss så att vi inte faller offer för ångest.

När du börjar uppleva de första fysiska reaktionerna på ångest så måste du börja med botemedlet. Du måste övervinna ångest och inte låta den överväldiga dig.

Dessa första tecken inkluderar snabbare andning, vilket blir till kallsvettningar, fuktiga händer, irritation, okoordinerade rörelser och andra symptom som gör ditt sinne svagare i sanningens ögonblick. Din fantasi kommer sköta resten.

Om du finner dig i denna situation ska du använda dig av 7/11-regeln. Försök inte rättfärdiga eller förstå situationen, och ge dig inte heller i kast med att rationalisera vad som drabbar dig förrän du lyckats kontrollera din andning. Och för att göra det måste du tömma sinnet. Du ska förbereda dig på det slutgiltiga ögonblicket, och när du återigen måste övervinna ångest kommer det vara enklare att lugna ned dig.

3. Bemästra din fantasi för att övervinna ångest

Fantasi har en roll att spela, och den ansvarar för att vi har mål, kan planera våra liv och drömma. Men ibland spelar vår fantasi spratt.

Ängslig kvinna

När vi upplever något eller när nya omständigheter uppstår, är det naturligt att tänka på vad som kommer hända. Vi är vanligtvis kapabla att föreställa oss scenarion som vi kan klassificera på en skala från minst till högst önskvärt. Men det finns personer som bara kan tänka sig den lägre delen av skalan, och därför överskattar de risken för negativa scenarion.

Detta är vanligt när en person ser på världen som en hotfull plats, full av fallgropar som designats för att lura dig. Därför kontrollerar vi ångest som får oss att ha dessa tankar genom att bruka 7/11-tekniken. Den kommer låta oss komma till en plats där vi kan utvärdera risken för olika scenarion på ett realistiskt sätt.

4. Rationalisera dina känslor

I ett tillstånd av ångest är det väldigt svårt att tänka klart. Minnet är grumligt. Känslor dominerar oss. Det är när känslor späds ut som vi börjar lugna ned oss. Att rationalisera känslor är som att trycka på en knapp i hjärnan för att få den att gå från känslomässig till tänkande, och det kan vara till stor hjälp för att övervinna ångest.

För att göra detta ska du föreställa dig en skala från ett till tio, och ge dina rädslor ett värde. Genom att göra det kommer din hjärna börja tänka och bekämpa den emotionella kontrollen. När du satt ett värde på din rädsla ska du visa upp detta värde som om det vore på en termometer, och se hur värdet minskar sakta men säkert.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.