Kan sinnet kontrollera fysisk smärta?

Kan sinnet kontrollera fysisk smärta?

Senaste uppdateringen: 24 november, 2022

Fysisk smärta är en individuell och subjektiv indikator på att något inte står rätt till i våra kroppar. Den kan ha en stor påverkan på vårt välmående och påverka våra dagliga liv. Sinnet ansvarar för att identifiera och bearbeta fysisk smärta, så det är viktigt att förstå hur hjärnan uppfattar och analyserar den.

I hjärnan finns det väldefinierade regioner som ansvarar för vår uppfattning av smärta. Många åkommor i kroppen har faktiskt sina rötter i hjärnan, och kan influeras av den mentala attityden samt känslor. Det betyder att mentala aktiviteter kan motverka smärta, inklusive avslappnings- och andningsövningar, musikterapi och biorespons.

“De botas inte från sina sjukdomar; det är deras sjukdomar som kommer bota dem.”

-Carl Jung-

Kännetecken hos känslomässig smärta

Studier indikerar att personer med större acceptans av smärta är mindre oroade och uppvisar färre symptom på ångest och depression. Den viktigaste delen av dessa studier är att nivån av smärtacceptans inte beror på intensiteten hos smärtan. Personer har alltså inte mer acceptans för att de upplever mindre smärta.

Acceptans involverar kontakt med oangenäma eller smärtsamma upplevelser utan att det har en stor påverkan på beteendet.

Lidande är en del av oss. Vi måste därför acceptera lidande som något normalt i vissa sammanhang. Det betyder dock inte att vi bör ge vika för tron att smärta kommer vara kronisk.

“När du är sjuk ska du istället för att hata sjukdomen se den som din lärare.”

-Alejandro Jodorowsky-

Smärta i sinnet

Sinnet är, enligt forskaren Patricia Churchland vid University of California, vad hjärnan producerar, och har gigantisk påverkan på hälsan. Sinnet, uppfattningar och känslor påverkar vår fysiska hälsa eftersom det alltid finns en psykologisk aspekt hos alla sjukdomar.

Dr. Sarno, professor i rehabilitering vid New York University School of Medicine, bekräftar att hjärnan genererar smärtor som inte har någon organisk orsak. Den gör detta så att vi ska bli uppmärksamma på våra kroppar och därigenom skifta uppmärksamheten från “undertryckta, emotionella spänningar”. När vi inser att vi har undertryckta emotionella spänningar, kommer symptomen på den fysiska åkomman minska.

Ledsen kvinna

En studie från Stanford University föreslår att hjärnträning kan minska smärta utan läkemedel. Även om det inte fungerar för alla individer, kan tekniken leda till nya medicinska behandlingar. I denna process betraktar patienten området av hjärnan som associeras med smärta via magnetisk resonanstomografi i realtid.

Studien visar att det under vissa omständigheter är möjligt att “dominera” vår hjärnaktivitet. Vi kan även kontrollera intensiteten hos åkommorna vi känner utan att använda läkemedel. Denna teknik öppnar upp nya vägar mot medicinska behandlingar som saknar motstycke, även om det bör noteras att de kanske inte kommer fungera i lika stor utsträckning för alla.

Fysisk smärta och mental träning

Kombinationen av villighet att acceptera fysisk smärta och rätt mental träning är nyckelfaktorer för att minska den påverkan som smärta har på våra liv. Kanske kan vi inte få den att försvinna, men med våra sinnen kan vi övervinna den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.