Hur man lindrar besvikelsens smärta

Hur man lindrar besvikelsens smärta

Senaste uppdateringen: 21 september, 2022

Alla har vi åtminstone en gång sårats av någon vi litade på och upplevt besvikelsens smärta. Efter denna händelse har vi säkerligen sagt att vi aldrig “kommer falla för det igen”. Och när vi säger det så talar vi inte bara om kärleksrelaterade besvikelser, utan om alla typer av besvikelser.

Hur det än ligger till så är det normalt att en djup besvikelse lämnar ett djupt sår som tar lång tid att läka. Ett sår som vanligtvis påverkar den tillit vi har för andra, vilket är en av de svåraste sakerna att återställa.

Skydda dig själv mot besvikelsens smärta: vindbrytareffekten

Efter att ha drabbats av besvikelsens smärta stänger vi vanligtvis dörren för nya upplevelser av rädsla för att såras igen. Det är därför många väljer att inte skapa nya band, i tron att de minimerar risken för att såras igen.

Psykologer kallar detta val för “vindbrytareffekten”. Detta kan ske när vi har gett det bästa av oss själva till vår partner, som senare är otrogen. Det kan också handla om att vi är helt ärliga mot en vän som hugger oss i ryggen. Dessvärre har du säkerligen drabbats av en liknande känsla, även om du inte upplevt ovan nämnda situationer.

Person går i regnet

Så vad är då denna “vindbrytareffekt”? När vi interagerar med någon så skapas och ökas förväntningar. Vi börjar göra förutsägelser om beteenden, tankar och känslor som denna person kan ha i framtiden.

Våra förväntningar kan delvis vara baserade på vad vi redan vet, på information personen delat med oss. Och en annan del kan vara baserad på vad vi hört om den andra personen. Ytterligare en kan helt enkelt baseras på vår idealisering och våra önskningar. Faktum är att vi blandar våra önskningar med verkligheten.

När våra förväntningar är för höga eller när personen inte möter sina “införstådda förpliktelser”, känner vi oss desillusionerade, frustrerade, ledsna och till och med arga. Detta är helt normalt. Vi får dock inte låta dessa förväntningar såra oss. Det bästa är att vi försöker anpassa oss till vad personen ifråga faktiskt erbjuder.

Men besvikelserna vi upplever är inte alltid grundade i vår idé om den “perfekta” partnern, vännen eller kollegan. Besvikelser inträffar även när den andra personen behandlar oss illa och gör saker som åsamkar oss smärta. Om så är fallet kan andra känslor visa sig, såsom förbittring och vrede, utöver de vi redan nämnt.

Och vad händer då?

Även i frånvaron av storm sätter vi oss bakom en vindbrytare. När en ny partner träder in i vårt liv är vi rädda för lidande. Vi öppnar inte upp oss tillräckligt för att personen ska kunna komma in.

Vissa personer kan säga att de snarare än att använda en vindbrytare sätter på sig en rustning, likt medeltidens riddare. Allt beror på hur mycket vi lidit och hur jobbigt det har varit för oss att övervinna situationen.

Farorna med vindbrytareffekten

Vi känner oss säkra bakom dessa skydd, som om inget dåligt kan drabba oss. Men vi kan missa möjligheter att uppleva andra känslor. Om vi sätter oss bakom en vindbrytare och det inte blåser så kan vi till exempel inte njuta av solens strålar mot vår hud.

Genom att överbeskydda oss själva kan vi inte växa som personer. Det är sant att vi inledningsvis inte vill lära känna nya människor eller gå ut i världen eftersom vi drabbats av besvikelsens smärta, men det är mycket viktigt att vi gradvis kommer över detta skede.

Vi kommer inte uppnå något positivt om vi låser in oss i våra inre världar och inte låter någon komma in i denna “tillflyktsort”.

Flicka i bur

Ett annat resultat är att personerna omkring oss kommer börja dra sig undan. Vi kommer tro att de övergivit oss eller att de är dåliga människor. I verkligheten är det dock vår barriär som stöter bort folk som älskar och bryr sig om oss.

Ingen säger att det är lätt att övervinna besvikelser. Detta gäller i synnerhet de kärleksrelaterade. Det är dock nödvändigt att vi kliver bort från vindbrytaren när det inte finns någon storm i sikte, så att vi kan njuta av brisen och solljuset under soliga dagar.

Vi uppmuntrar dig att sjunga i regnet och hoppa i pölarna!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.