Thumb Author Laura Reguera

Laura Reguera

Psykolog


Klinisk psykolog specialiserad på emotionell intelligens och intervention i känslor. Hon har deltagit vid nationella och internationella kongresser, liksom i volontärprogram vid Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Hon arbetar som klinisk psykolog på en privat praktik och som lärare och handledare vid UNED.

Om författaren

Examen i psykologi från Universidad Complutense de Madrid (2014). Hon har en masterexamen i Emotionell intelligens, Intervention i känslor och hälsa från sin alma mater (2017) och en masterexamen i Metodik för beteende- och hälsovetenskap från Universidad Nacional de Educación a Distancia (2020).

Klinisk psykolog auktoriserad att utöva hälsopsykologi. Hon har deltagit i flera forskningsprojekt, hon har även utvecklat interventionsprogram kring ångest, stress och sociala färdigheter. Hon har varit föredragshållare vid flera nationella och internationella kongresser, samt volontär för olika föreningar och organisationer.

Hon jobbar för närvarande på en privat praktik. Hon kombinerar detta arbete med undervisning vid UNED. Hon har erfarenhet av insatser riktade till barn, ungdomar och familjer.


Senaste artiklar