Övergrepp i hemmet hos unga par

Övergrepp i hemmet hos unga par
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag kommer vi prata om övergrepp i hemmet hos unga. Tonåren och det unga vuxenlivet är unika perioder på många sätt. Inte bara för att man bara går igenom det en gång, utan även p.g.a. vad det innefattar. Vi förbered oss för vuxenlivet och många typer av nya, spännande världar öppnar upp sig för oss.

Det mest intressanta med dessa världar är antagligen kärleken. Det är en tonårstid då man börjar bli romantiskt intresserad av folk. Även våra vanliga relationer och vänskaper kommer nu att ha förändrats. Detta öppnar dörren till berikande erfarenheter, men samtidigt potentiella övergrepp.

P.g.a. dessa förändringar och hur relationerna utvecklas så kan det uppstå spänningar. Det kan tyvärr också uppstå fysiska och verbala aggressioner. Det är viktigt att man känner till de faktorer som kan leda till övergrepp i hemmet hos unga par. Man kan då försöka lösa situationen så att det inte blir värre.

“For en värld där vi är socialt lika, mänskligt annorlunda och helt fria”
-Rosa Luxembourg-

Sociokulturella faktorer: övergrepp i hemmet hos unga par

Det finns många faktorer som kan öka risken för övergrepp i hemmet hos unga. Sociala och kulturella faktorer ligger högt på listan och det är något man måste ta i beaktande. Den trista verkligheten är att många i vårt samhälle fortfarande ser våld som ett giltigt sätt för att få det som de vill. Majoriteten är dock som tur är lite mer förnuftig.

Vad händer vid övergrepp i hemmet hos unga?

Traditionella kulturella uppfattningar rörande könsroller spelar en roll här. Det innebär ofta att män tenderar att ha våldsamma tendenser och att andra män accepterar dem. Det förekommer därför uppmaningar att könsvåld ska tolereras.

Om man analyserar relationsmönstren hos unga människor och tonåringar så finner vi dock även ett våldsamt beteende hos tjejer. Detta tenderar samtidigt att minska då de blir äldre. De använder ofta denna typ av beteende för att hantera sin osäkerhet och ilska, medan killar gör det för att bekräfta sin maskulinitet och utöva kontroll.

“Jag uppmuntrar alla män och barn överallt att gå med oss. Könsvåld kommer inte försvinna tills vi alla vägrar att acceptera det.”
-Ban Ki-Moon-

Vänner som pratar.

Relationers egenskaper

När det gäller relationernas egenskaper så har vi familjen och vännerna. Man brukar traditionellt sett anta att då det har förekommit övergrepp inom familjen (antingen mellan föräldrarna eller mot barnen) så är det mer troligt att detta kommer fortsätta då barnen blir tonåringar och unga vuxna. Forskningen säger dock att “endast” en tredjedel av alla som begår övergrepp har denna typ av bakgrund.

Det som händer är att unga personer ser våld inom sina vänners relationer. Då detta händer så förstärks den kulturella uppfattningen att våld kan vara berättigat och även nödvändigt. Folk befinner sig inom sociala grupper som är viktiga för dem, och dessa grupper håller med om (eller undviker att fördöma) det våldsamma beteendet.

Personliga faktorer

Vi måste också tänka på de personliga faktorer som ger upphov till övergrepp i hemmet hos unga. Om det redan har förekommit aggressioner i tidigare relationer så är det mer troligt att det kommer hända igen.

Det finns också fler riskfaktorer. Osäkerhet, avundsjuka, beroende, impulsivitet eller brist på sociala förmågor för konfliktlösning är några av dem. Alkohol- och droganvändning kan också spela en roll i det här problemet.

Faktum är att övergrepp i hemmet hos unga är ett komplext fenomen. Det orsakas för det mesta inte utav endast ett av dessa problem, utan en kombination. Det är där den riktiga faran finns.

Det är därför som det är så viktigt att man utvecklar program som hanterar alla dessa områden. Det kommer då finnas hopp för att man ska kunna förhindra dessa övergrepp innan de uppstår och innan våldet normaliseras.

“Våldet är den sista utvägen för den inkompetente”
-Isaac Asimov-

Kvinna som tar foto.

Bilder: Adrian Sava, Alexis Brown Tr N Toan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.