5 typer av vänner: varför vi behöver dem alla

5 typer av vänner: varför vi behöver dem alla
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 15 april, 2022

Vad vore livet utan vänner? Utan det där stödet när vi är ledsna… utan det där skrattet som kan få en ordinär dag att bli ett oförglömligt minne. Vänner är underbara och det finns olika typer av vänner som spelar olika roller i våra liv.

Det är i skolan vi träffar våra första vänner. Och i tonåren blir våra vänner allt och vi idealiserar dem. Senare, med tid och mognad, lär vi oss att inga relationer är perfekta. Vänner sviker oss, och vi sviker dem också.

“Hur kan livet bli ‘ett liv värt att leva’ om det inte vilar på en ömsesidig god vilja med en vän?”

-Cicero-

Liksom alla andra mänskliga relationer är vänskap ett ambivalent band. Vi älskar våra vänner och de älskar oss. Men vi konkurrerar även med dem. Vi kan vara avundsjuka och själviska. Men det hindrar inte att vänskapen är av oerhört stort värde; det påminner oss bara om att vi alla är människor.

När vi når vuxen ålder vet vi att det finns olika typer av vänner. Det är inte många som är beredda att dö för vår skull, men det finns många som står oss mycket nära, medan andra är mer tillfälliga vänner. Vi lär oss uppskatta vänskap och olika typer av vänner, med alla deras kvalitéer och begränsningar. De har alla något att ge oss, var och en på sitt sätt. Det gäller bara att förstå de olika typerna.

1. Historiska vänner

Historiska vänner är de som av olika anledningar har funnits i våra liv sedan vår uppväxt. De är inte nödvändigtvis våra närmaste vänner, men de har stått emot tidens prövningar. Detta är vänner vi vanligen träffar i skolan. Vi knyter an till dem och denna anknytning kan tyna, men den försvinner aldrig helt.

Kanske ser vi dessa vänner bara då och då, men vid dessa tillfällen faller vi snabbt tillbaka i förhållandets dynamik. Och efteråt går vi alla åt skilda håll tills våra vägar möts igen. Men historiska vänner utgör en del av vår identitet.

Pojkar som håller varandra i händerna

2. Typer av vänner som finns där i svåra stunder

Ditt förhållande till dessa vänner involverar normalt en viss grad av moderliga eller faderliga känslor. Den ene beskyddar och den andre behöver skydd. Den ene agerar som rådgivare eller vägledare åt den andra. På något vis vet han eller hon precis vad denne ska göra eller säga.

I denna kategori finner man även vänner som är vapenbröder – lagkamrater. Vänner som håller samman i vått och torrt. De är våra kumpaner. Av alla olika typer av vänner som finns, är dessa kanske inte alltid på plats. Men när det kniper finns de där.

3. Nyttoinriktade vänner

Detta är en utilitaristisk relation. Men relationen går djupare än så. Det föreligger äkta tillgivenhet, men med mycket klara gränser. Det här är den typen av vänskap som uppkommer runt ett gemensamt intresse eller en ömsesidig hjälp.

Nyttoinriktad vänskap kan vara vad du har med din läkare eller din jurist. Du vänder dig till dem när du behöver deras expertis. Det finns en underförstådd solidaritetspakt. Kort sagt är det en vänskapsrelation som gagnar er båda. 

Vänner som arbetar tillsammans

4. Generationsöverskridande vänskap

Detta kan vara en av de typer av vänner som har mest betydelse. Det är vänskap som av någon anledning uppstår mellan personer i vitt skilda åldrar. Därför gör de kanske helt olika saker i sina dagliga liv, men de delar någon viktig aspekt av sina liv. I allmänhet är de inte ständiga vänner, men vänskapen är mycket djup. 

Generationsöverskridande vänskap är vanlig mellan lärare och elever. Eller mellan människor i olika åldrar som har samma hobby eller intresse. De har mycket att tillföra i varandras liv, eftersom det kan vara mycket berikande att utbyta perspektiv. I denna vänskap hyser man ett sant intresse för varandra.

5. Hjärtevänner är kanske den bästa av alla typer av vänner

Hjärtevänner är de personer du kan ringa klockan två på natten när du har ett problem. De lyssnar, ger dig sin odelade uppmärksamhet och står på din sida i alla lägen. De vet allt, eller nästan allt, om ditt liv. Med dem känner du dig trygg och du behöver du inte dölja ditt sanna jag, för er vänskap grundar sig på acceptans.

Vänner vid strandkanten

Livet förunnar dig mycket få hjärtevänner. Och även om de inte är perfekta – det kan även förekomma lite groll eller avund – så älskar ni varandra och är alltid där för varandra.

Alla typer av vänner är värdefulla. Vänskap gör oss till bättre människor och hjälper oss att växa. Faktiskt skulle vi kunna säga att ingen form av relation kommer att hålla eller vara särskilt meningsfull om den inte bygger på vänskap.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.