7 fördelar med vänskap, enligt vetenskapen

7 fördelar med vänskap, enligt vetenskapen

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Vänner är ett av de bästa stöden man kan ha i livet. Alla som har haft turen att ha dem vet om detta. Att kunna räkna med någon som älskar en och att den personen kan räkna med en själv kan lindra några av livets problem. Det livar även upp själva livet. Men det är inte allt. Vetenskapen har visat att det även finns andra fördelar med vänskap.

Bra vänner måste inte vara perfekta, och de måste inte alltid vara redo att hjälpa till. Det är tillräckligt att de accepterar dig, är intresserade av vad som händer i ditt liv och att de är villiga att lyssna på dig. Vänskap är både en enkel och djup gåva.

“Vänskap är svårare och konstigare än kärlek. Det är därför du måste skydda
och bevara den till varje pris.”

Alberto Moravia

Olika studier har visat att det finns fördelar med vänskap som exempelvis att dina vänner förbättrar din generella hälsa, både i den fysiska sfären och mentalt. Så du bör lära dig att förstå dessa fördelar med vänskap bättre, vilket vi kommer hjälpa dig med genom att berätta om dessa 7 fördelar med vänskap.

Vänner kan hjälpa dig med att reducera dina stressnivåer

Stress har många olika orsaker. En av de vanligaste är dock kampen med att bemöta livets dagliga göromål och spänningar. Stressen visar sig där det finns spänningar mellan verkligheten, precis som den är, och de resurser vi har tillgängliga för att anpassa oss till den.

Blommor i munnen

Vänner kan hjälpa oss att reducera spänningar. Faktumet att vi har utrymme för osjälvisk kommunikation reducerar vår stress. Den stödkänsla som vänner ger oss får vår ångest att minska och det är därför de hjälper oss att kontrollera våra stressnivåer och därmed många av dess negativa konsekvenser.

Fördelar med vänskap inkluderar att det bidrar till en bättre generell hälsa

Enligt en studie som publicerades i Journal Proceedings of the National Academy of Sciences har personer med bra vänner bättre generell hälsa. Detta är inte så förvånande om vi tar i beaktande att vänskap förbättrar ens livskvalitet.

När du har någon som verkligen bryr sig om dig kommer du även ta bättre hand om dig själv. Om du å andra sidan är ensam så kommer effekten vara den motsatta. Om du känner att du inte betyder något för någon så kommer det bli svårare för dig att ta hand om dig själv, vilket kommer ha en påverkan på din hälsa.

Folk med vänner känner mindre smärta

Tidningen Psychosomatic Medicine visade en studie som hade gjorts rörande relationen mellan smärta och omtanke. Den bevisade att individer som hade personer som brydde sig om dem upplevde smärta på ett mindre intensivt sätt.

Det motsatta stämde också. Personer som var mer isolerade tenderade att uppleva mer intensiv smärta. Du bör komma ihåg att all fysisk smärta för med sig ett emotionellt lidande. De personer som hade vänner hade dock lättare för att uthärda detta.

Andra fördelar med vänskap inkluderar ett starkare hjärta

En studie som utfördes vid Duke University, USA, visade att folk med starka vänskapsband hade bättre kardiovaskulär hälsa. Denna utredning jämförde vänskap med fysisk träning. Båda faktorerna hade positiva effekter på hjärtat.

Hund som dricker från fontän

I denna studie baserade de sig på en grupp med tusen personer. Alla dessa individer hade kardiovaskulära sjukdomar. Inom 5 år hade hälften av de personer som inte hade några vänner dött, och 85% av personerna med vänner uppvisade ett förbättrat tillstånd.

De bidrar till att förlänga livet

År 2010 sammanställde en grupp med forskare från Storbritannien 148 studier rörande relationen mellan vänskapsband och mortalitet. De ville utröna hur konsekventa de olika studierna var rörande detta. Totalt inkluderade deras analys 300 000 personer.

Resultaten var häpnadsväckande. Under alla de studier som hade utförts så fanns det en klar länk mellan ensamhet och döden. Det var uppenbart att personer med vänner levde längre liv. Vänskapen hade klara effekter.

Den kanske intressantaste av dessa fördelar med vänskap är att det bidrar till att motverka fetma

Det kan vara svårt att tro det, men vetenskapen har ännu inte lyckats förklara allt rörande fetma. Vi vet redan att genetiska, metaboliska och psykologiska faktorer är involverade, men den definitiva anledningen har ännu inte uppdagats i vissa fall. Faktum är att vissa teorier bekräftar att viktökning är en form av självförsvar. Den ökar när en individ känner sig sårbar.

En utredning som publicerades i tidningen Annals of Behavioral Medicine försöker reda ut detta. Den indikerar att vänskap är en faktor av emotionell kompensation. Faktum är att dess effekt är lika stark som den hos mat. Individer med vänner tenderar inte att hetsäta.

De hjälper oss att förbättra vår mentala skärpa

Mänsklig interaktion är en faktor som stimulerar hjärnan. Om man har en lång konversation eller tänker på en verklighet som skiljer sig från ens egen så stimulerar man hjärnans aktivitet. Å andra sidan så lider isolerade personer av en nedbrytning av sina kognitiva förmågor.

Vänner på gräsmatta

När det gäller personer med någon form av psykisk sjukdom blir denna aspekt ännu mer kritisk. Faktum är att en av orsakerna till detta är precis isolering. En av de faktorer som bidrar mest till återhämtning i detta fall är just vänskap.

Att ha vänner är som en skatt, tveka inte på det. Istället för att “skaffa nya vänner” bör uppgiften följaktligen vara att lära oss att bli bra vänner åt andra. Resten kommer av sig själv. Fördelarna du kommer få är oändliga, som du precis har läst. Men utöver detta erbjuder dina vänner dig en extra dos mot bitterhet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.