Det är enkelt att undvika stress om du vet hur

Det är enkelt att undvika stress om du vet hur

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vi kan se stress som den process som påbörjas när någon upplever en situation eller händelse som hotande eller som går utöver vad personen upplever att denne klarar av. Nyckelordet här är “upplever”. Det handlar inte om ifall hotet verkligen finns eller inte, utan huruvida personen upplever att det är ett hot eller inte för att undvika stress.

De händelser som orsakar stress är många gånger relaterade till förändringar. Förändringar som tvingar individen till att anstränga sig mer än normalt, vilket därmed riskerar personens välmående. Med andra ord är stress inte direkt relaterat till att sluta med vissa aktiviteter eller att ha lite tid till att uppnå mål. Stress handlar om individens uppfattning mer än själva situationen. Tänk på att en situation kan vara stressig för en person, men inte för en annan.

Det anses generellt att en person utsätts för en stressig situation när denne måste konfrontera krav som går utöver vad personen klarar av. Det uppstår då en känsla att personen inte kan svara mot dessa krav på en sådan kort tid.

“En person som lider av stress kan inte bemöta krav som går utöver dennes resurser.”

-María Crespo-

Kvinna med hand på panna

Vilka typer av situationer orsakar stress?

Stressiga livshändelser eller situationer

Detta kan innebära speciella eller extremt traumatiska situationer. Det kan även inkludera sådana som är ganska så vanliga, som giftermål, skilsmässa, få sparken etc.

De som har studerats mest med målet att undvika stress, i enlighet med den påverkan de har på en persons hälsa är följande: situationer som involverar krig, terrorism, övergrepp, våldtäkt, dödliga sjukdomar, migration, naturkatastrofer. Även vitala händelser som kan vara väldigt traumatiska som skilsmässa, förlust av närstående etc.

Dagliga händelser

Vi refererar till “mindre” händelser som händer dagligen. Händelser som familjedispyter, ekonomiska problem, trafikstockningar, minnesförlust… Ackumuleringen av denna typ av händelser har visat sig påverka individens psykologiska och somatiska funktioner.

Situationer med konstant kronisk spänning

Detta implicerar de viktigaste källorna av stress, eftersom de inte bara handlar om situationen i sig själv, utan att den pågår dagligen.

Vi hade kunnat ta upp exemplet med en jobbig arbetsplats där man konstant måste jobba över eller med en osäker framtid, konstanta familjedispyter, situationer med social marginalisering, att man måste ta hand om patienter med kroniska sjukdomar, äldre eller med demens etc.

Situationer med kronisk spänning som pågår under en lång tid utgör en av de viktigaste orsakerna till stress.”

-Francisco J. Labrador-

Stressboll formad som hjärna

Vad kan jag göra för att undvika stress eller reducera den?

Fysisk träning

Måttlig fysisk träning (exempelvis 30-minuters promenader) förbättrar din hälsa, ditt utseende och hjälper dig att undvika stress. Du har inte längre några ursäkter för att inte träna. Detta gäller för alla, oavsett om du lider av stress eller inte.

Med fysisk träning utsöndrar vi endorfiner, som är substanser som våra kropp producerar naturligt för att minska smärta och producera en känsla av välmående. Det är därför som endorfiner är kända som lyckohormoner.

Ta hand om din hälsa för att undvika stress

Det kan verka uppenbart men de flesta av oss tar inte hand om vår hälsa tillräckligt. Följ en balanserad kost, sov det rekommenderade antalet timmar och undvik skadliga vanor som tobak, alkohol och andra droger. Folk som har en tendens att lida av ångest löper större risk för att utveckla ohälsosamma beteenden.

Tänk på detta, när du känner dig stressad är du mer benägen att fuska med maten. Denna obalans är relaterad till att äta mat som har en hög nivå av kalorier och en låg nivå av näringsämnen. Med andra ord mat med “tomma kalorier”.

Organisera din tid för att undvika stress

Det är bättre att du har tid över än att du kör slut på dig tills den sista sekunden. Förbered möten i tid och gå upp lite tidigare om nödvändigt för att du inte ska behöva rusa igenom dagen. Tänk på att din kropp behöver lite tid för att “värma upp”.

En agenda kan verkligen hjälpa dig att organisera din tid. I denna agenda kommer du skriva ner allt som du måste göra under dagen. Du kommer även kategorisera uppgifter som är akuta, mindre akuta och uppgifter som kan skjutas upp. Du kan använda en färgkod för att dela upp dessa uppgifter i kategorier på ett sätt så att du lätt ska kunna identifiera dem.

Skrivbord med kalender

Etablera scheman och rutiner

Rutiner är speciellt bra för personer som känner att de är överväldigade. Att ha en rutin skapar en känsla av ordning och kontroll. Det motverkar även tendensen att göra tusentals saker på en gång utan att egentligen fokusera på någon av dem. Det är en egenskap hos personer som kämpar med stress.

Om du etablerar scheman och rutiner kommer du kunna fokusera dig på de viktiga sakerna du har att göra varje dag. Det är viktigt för dig att inte ta på dig fler uppgifter än du klarar av. Du måste även ha lite utrymme för misslyckanden. Detta kommer utan tvekan skapa en större känsla av kontroll för att du ska känna av mindre stress.

Försök att vara optimistisk för att undvika stress

Optimistiska personer lider mindre av fysiska tecken på stress än pessimistiska. Benägenheten att vara optimistisk eller pessimistisk avgör hur intensiv stressen hos varje person kommer vara under personens upplevelser genom livet.

Tro det eller ej, men du kan faktiskt lära dig att vara mer optimistisk och reducera din stress. För att göra detta är det viktigt att du lär dig att prata till dig själv på ett annorlunda sätt än du vanligtvis gör. Leta efter bevis mot de saker du är rädd för på ett katastrofalt sätt.

Skratta, kultivera ett sinne för humor

Skratt hjälper dig att slappna av, för när du skrattar ser du den absurda sidan av varje situation. Du får även dina svårigheter att verka mindre allvarliga.

Detta innebär inte att du måste lura dig själv när du bemöter vissa situationer, men du kan försöka se den komiska sidan av dåliga situationer. Du kan även försöka hitta lite humor i vardagssituationer med andra personer. Alla kommer tacka dig för detta, inkluderat du själv.

Interagera, dela med dig av och kultivera din tillgivenhet

Det är väldigt få stressiga situationer som inte kan reduceras med stöd och förståelse från en person som står en nära. Jag rekommenderar därför att du förbättrar dina kommunikationsförmågor så bra du kan, så att dina relationer kan förbättras, till den grad att du kan visa uppskattning för andra, och därmed lösa konflikter på ett smidigare sätt.

Tänk på detta: att ha ett bra socialt stödnätverk hjälper dig att undvika stress. Det förbättrar även humöret. Oavsett om andra är närvarande eller inte så är det viktiga att den stressade eller ledsna personen upplever deras förmåga och närhet.

“Ingen hade valt att leva utan vänner, även om denne hade allt annat.”

Aristoteles

Kvinna i skog

Det finns något som jag ännu inte har tagit upp för att undvika stress och det är att bibehålla kontakten med naturen. Att tänka på naturens ordning är inte bara vackert, utan även avslappnande. Det hjälper dig att koncentrera dig på något annat än dig själv, något externt.

Om detta råd inte hjälper dig att reducera dina stressnivåer så kom ihåg att du alltid kan söka professionell hjälp. Detta kommer hjälpa dig att leva på ett lugnare sätt och njuta av varje minut av din existens. Den kommer lära dig förmågor som kommer få dig att slappna av och konfrontera allt som stressar dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.