5 briljanta citat från Aristoteles som stämmer än idag

5 briljanta citat från Aristoteles som stämmer än idag
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Idag ska vi ta en titt på några briljanta citat från Aristoteles. Otvivelaktigt var och är han en av de viktigaste filosoferna i människan historia. Det är säkerligen värt att spendera lite tid idag på att njuta av hans guldklimpar av vishet och hans sätt att se på världen.

Hur kunde en civilisation från 2,000 år sedan ge upphov till några av de mest briljanta sinnena i världshistorien? Vi talar givetvis om Aristoteles, men även hans lärare och föregångare Platon och Sokrates, som också lämnade sin prägel på världen och är aktuella än idag.

Det är fascinerande att se evolutionen och involutionen hos den mänskliga tanken i de många civilisationer som befolkat denna planet.

Briljanta citat från Aristoteles

Aristoteles var som sagt en utomordentlig elev till storheter såsom Platon och Eudoxos. I sin tur var hand ock lärare till andra berömda figurer, inklusive Alexander den Store. Hans filosofi gav upphov till citat som efter över 2000 år inte har förlorat en uns av sitt värde för samhället.

En reflektion över vishet

“Den enfaldige mannen uttalar, den vise mannen ifrågasätter och reflekterar.”

Än idag hör vi många enfaldiga individer som tror att den som skriker högst eller den som uppvisar mest självsäkerhet när denne talar är den visaste. Men medan vissa njuter av och solar sig i glansen från deras påstådda vishet, finns det andra som ifrågasätter, reflekterar och utreder.

Den smarte reflekterar

Man kan nästan se på detta citat som en typ av förutsägelse om de vetenskapliga metoder som skulle utvecklas senare. Hävda inte något förrän du är säker på att det du säger är sant. Det är därför vissa säger att de enfaldiga talar med munnarna hos dem som verkligen vet.

Ett citat från Aristoteles om att känna dig själv

“Jag ser på den som erövrar sina önskningar som modigare än den som erövrar sina fiender eftersom den svåraste segern är den över en själv.”

Det är konstigt att vi som relativt spirituella varelser vet så lite om oss själva. Ibland verkar det som om vi vägrar fördjupa oss i oss själva på grund av rädsla för vad vi kan finna. Vi ser på vår spegelbild men spenderar knappt någon tid med att titta på vad som ligger bakom den.

Alla har vi saker i livet som är svåra att acceptera. Genom att göra det tar vi ett steg mot vad Aristoteles kallar segern över en själv. Det är en lång och komplex uppgift, men nödvändigt om vi vill njuta av känslan av välmående som ger balans mellan vårt inre väsen och den bild vi projicerar till andra.

Vad är intelligens?

“Intelligens består inte bara av kunskap, utan även av förmågan att utöva kunskap i praktiken.”

Återigen har vi ett citat från Aristoteles som liknar vad vi idag skulle kalla för vetenskapliga procedurer. Vi kan ha gott om kunskap, men om något inte kan demonstreras tydligt och appliceras i praktiken, har det då något värde?

Kunskap i praktiken

Detta citat från Aristoteles förstärker därmed många av klagomålen från elever i dagens skolor. De ställer sig frågan vad för nytta pluggandet har, och man finner sällan en lärare som kan förklara hur de kan ta sig ur den abstrakta världen av siffror och bokstäver till den verkliga världen.

Glöm inte att en praktisk förklaring kan vara en av de största motivationerna för någon att lära sig.

Den sanna vänskapen

“Vissa tror att det räcker med att vilja vara vänner, som om en önskan om välmående kan göra någon frisk.”

Är detta en av Aristoteles mest komplexa fraser? Räcker det att vilja ha en vänskap för att faktiskt ha den? Otvivelaktigt är vänskap en väg i två riktningar. Att vilja ha en vänskap är trots det alltid det första steget för att smida den.

Kanske refererar den vise greken till behovet av att vänskap ska komma från djupet av vårt väsen. Vänskap är något spirituellt. Trots att Aristoteles var en av de mest pragmatiska filosoferna i världen, trodde man nämligen på existensen av en själ under hans tid.

Ett citat från Aristoteles om värdet av ansträngning

“Det finns bara lycka där det finns dygd och seriös ansträngning, för livet är inte en lek.”

Otvivelaktigt är detta ett citat från Aristoteles som innehåller en högre mening. Lite åstadkoms utan ansträngning. För grekerna var dygd en allvarlig och nödvändig fråga. De ansåg faktiskt att endast de mest dygdiga och rättfärdiga borde styra över andra.

Detta citat stämmer än idag. Kanske kan du med lite ansträngning uppnå vad du hoppas på, men utan det kommer du säkerligen inte få det. Därför kommer en dygdig, utbildad, förståelig och empatisk attityd ta dig längsmed en mycket mer behaglig väg genom livet.

Dessa fantastiska citat från Aristoteles bör verkligen få oss att reflektera. Låt oss dra nytta av denna stora möjlighet att lära oss från ett geni och tänka på hans ord. Vi kan även försöka bättra oss som människor, som samhälle och som art.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.