Att leva med humor eller ilska

Att leva med humor eller ilska
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det finns personer som alltid verkar ha förmågan att lätta upp svåra situationer och få dig att skratta. De gör det för att det är vad de gillar. De gör det eftersom livet, för dem, har musik och rytm. Det är inte tillnärmelsevis så komplicerat som vissa intalar sig. Humor eller ilska – för dem är valet enkelt.

Det finns å andra sidan personer som gör det motsatta valet och är blinda för allt. De ser bara murar där andra ser broar. De skapar en storm när det bara finns lugn och orsakar avgrunder med sin ilska. När det kommer till att leva är valet alltid ditt: humor eller ilska…

Varför är mänskliga relationer så komplicerade? Man brukar säga att det är bättre att undvika dem som gillar att störa vår psykologiska stabilitet och endast spendera tid med dem som ger oss glädje. Men även om det är det bästa alternativet för ett friskt sinne, är det inte alltid möjligt.

När vi lever med andra måste vi lära känna deras perspektiv. Framförallt måste vi lära oss hur man överlever i varje situation oavsett om vi lever med personer som anammar humor eller ilska.

Humor eller ilska

“Livet måste levas med kärlek och humor. Kärlek för att förstå det och humor för att härda ut.”

Det är ofta så att individer som grälar om allt genomgår en depression. I andra fall är det de som skrattar åt allt som döljer en aggressiv eller till och med självdestruktiv natur. Varje typ av beteende har sina extremer och det finns en mening bakom allt.

Därför måste vi förstå dem. Vi måste lära oss hur man läser och tolkar dessa personer från andra “världar”, som påverkar och influerar när de kretsar kring oss.

Taggarna utåt

Är personerna som får oss att skratta åt allt alltid lyckliga?

Peter McGraw är en psykolog vid University of Colorado, berömd för att ha skapat “Humorlaboratoriet”. De studerar humorns inflytande som en form av terapi och bruket av skratt som ett “läkemedel” för att förbättra livskvaliteten hos kroniskt sjuka eller cancerpatienter.

Forskningen stödjer dessa initiativ, även om det har visat sig att det snarare än skratt är attityden, optimismen och den inre styrkan som förbättrar det dagliga livet för dessa patienter.

I sin teori har McGraw identifierat fyra typer av humor. Det är viktigt att inse att många av de personer som får oss att skratta åt allt inte alltid är lyckliga själva. De reflekterar inte alltid ett positivt sinnestillstånd. Det är värt att fördjupa sig i dessa kategorier för att bättre förstå denna typ av dynamik, som vi ser i våra dagliga liv.

Fyra typer av humor

  • Aggressiv humor: denna typ av humor är väldigt vanlig hos personer som får oss att skratta med ironi och cynisk sarkasm, där den designats för att håna tredje parter.
  • Humor som självförbättring: denna typ av humor är en av de hälsosammaste eftersom den hjälper oss att hantera stress. Det är uppenbart när någon kan skratta åt sig själv när denne tittar tillbaka på en dålig dag eller ett misstag denne begått. Här kan vi även inkludera bruket av ironisk humor. I det fallet skrattar vi åt att vi aldrig tycks bli bättre på en specifik uppgift. Den är även väldigt hjälpsam för att bli av med spänningar.
  • Självskadande humor: detta är en annan sida av humorn ovan. Det är en typ av självskadebeteende eftersom vi använder humor mot oss själva på ett destruktivt sätt. Denna typ av humor används ofta i fall av mycket låg självkänsla, på grund av starten av en depression eller när en person vill göra sig själv till offer och attrahera andras uppmärksamhet.
  • Inkluderande humor: här har vi den mest användbara och fantastiska typen av humor. Det är humor som kommer från någon som får oss att skratta för att föra oss närmre, för att bygga förståelse och för att sprida lycka såväl som välmående.
Att leva med humor

Om man tar allt detta i åtanke står det klart att när vi säger att någon har ett “bra sinne för humor”, måste vi veta vilken typ av humor personen använder och hur denna humor influerar människorna omkring.

Alla har vi till exempel upplevt känslan när någon får oss att skratta. Men efteråt känner vi oss obekväma eftersom vi inser att humorn hade ont uppsåt.

De som grälar om allt… njuter de av att göra våra liv svårare?

Tal Ben-Shahar – professor i positiv psykologi vid Harvard – är känd som “lyckogurun”. Hans många publiceringar om känslor och humör är alltid en intressant referens när det kommer till att förstå vissa beteendemönster bättre, såsom vad som ligger bakom de individer som grälar om allt och som verkar njuta av att orsaka svårigheter för sig själva och andra.

“Dålig humor gör oss väldigt små.”

-Domenico Cieri Estrada-

Svaret är enkelt: olycka. Detta är något som ingen förtjänar att uppleva, men bakom allt finns det ett helt spektrum av dåligt hanterade och illa lösta situationer. Till exempel oförmågan att hantera frustration, dåliga strategier för att lösa problem, orealistiska förväntningar, tunnelseende, brist på reflektivt tänkande, låg självkänsla, låg emotionell intelligens

Glad eller ledsen

Väljer du humor eller ilska?

Alla kan vi genomgå sådana tider – svåra perioder där olika saker kan utlösa en svag punkt inom oss som gör att vi ser problem vart vi än går. Som ett resultat påverkas vår positivitet, och alla normala konversationer kan bli till gräl. Alla kan vi falla ned i avgrunden av modfälldhet och olustighet.

Men det som är absolut nödvändigt är att komma ut ur dessa giftiga vatten och finna oss själva igen. För att uppnå det måste vi ha viljestyrka och självkontroll. Sluta se på dig själv som ett offer! Det handlar om att plocka upp bitarna och reparera dem med klistret som är självkänsla och lacken som är motivation.

På så sätt kommer vi även förstå att inte alla som skrattar är lyckliga, och att inte alla som grälar är förlorade. Alla kan vi läka oss själva, alla kan vi finna balans och lycka, vare sig vi lutar mot humor eller ilska för tillfället.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.