Hur man finner motivation

Hur man finner motivation

Senaste uppdateringen: 13 september, 2022

När allt du känner är modfälldhet och motivationen lyser med sin frånvaro, kan allt verka mörkt. Ljuset som en gång vägledde dig har nu slocknat, utan påtagligt hopp om att tändas igen. Men det finns en sak att komma ihåg om du känner dig modfälld, och det är att det alltid kommer ett lugn efter stormen. Det är så du finner motivation igen.

Motivation är vad som pushar oss att ta beslut, göra framsteg och fortsätta röra oss. Om du saknar motivation är du förmodligen mycket lockad att skjuta upp saker. Över tid kommer du ge upp projekt och skada din självkänsla om du inte tar tag i saker och ting; detta eftersom skuldkänslorna inte kommer vara sena att dyka upp därefter.

Brist på motivation kan komma från modfälldhet som orsakas av diverse omständigheter i livet, såsom när du inte kan hitta ett jobb och beslutar att det bästa är att kasta in handduken. Under dessa kristider, när det verkar som att allt är mörkt och grått, finns det vägar ut. Men det är nödvändigt att du fortsätter framåt och finner motivation när motivationen inte kommer naturligt till dig.

“Idealet finns i dig själv; hindret finns också i dig själv.”

-Thomas Carlyle-

Kom ihåg varför du började om du inte finner motivation

Om du inte finner motivation för en syssla är det första du ska göra att tänka på varför du ville göra den. Anledningarna till varför du ville göra något kommer vara din drivande styrka och kommer hjälpa dig att uppnå ditt mål. En stark anledning kommer vara tillräckligt för att samla allt ditt känslomässiga mod och göra vad du behöver göra.

Men om du inte finner motivation eller tror att du inte har styrkan att uppnå målet, är det för att anledningen för att nå det inte är tillräckligt bra. Med andra ord intresserar det dig inte egentligen.

Omotiverad kvinna

Ett exempel för att illustrera detta är personer som vill sluta röka. Om de lyckas sluta är det oftast för att de haft en bra anledning att göra det; om de fortsätter röka kommer de till exempel utveckla allvarliga hälsoproblem. Men om de inte slutar röka är det för att de egentligen inte är övertygade om att de måste.

När du tänker på dina mål bör du överväga huruvida de är tillräckligt starka för att klara av all känslomässig investering de kräver. Om du inte finner motivation ska du tänka på varför du ville göra det, och fortsätta ha detta i åtanke när du försöker uppnå ditt mål. Denna känsla av syfte kommer höja din inre motivation.

Börja med små steg även om drömmen är stor

Du bör alltid drömma stort för att känna din inspirerad att uppnå det. Men när du går ut på vägen för att uppnå det, ska du göra lite i taget för att stärka dig själv varje gång du slutför ytterligare ett steg.

Om du till exempel har ett företag och måste ringa dina kunder, men inte vill eftersom du inte tror att de kommer svara positivt, ska du börja genom att anamma en mer realistisk attityd och bara ringa ett fåtal. Det är viktigt att bygga en stark katapult som kan skjuta dig framåt när svårigheter uppstår. Lite i taget kommer din motivation bli starkare och starkare utan att du ens märker det.

“Vi är alla misslyckanden – åtminstone de bästa av oss.”

-J.M. Barrie-

Barfota kvinna

Glöm inte att ta hand om dig själv

När du känner som om du inte har viljan att fortsätta eller att saker inte går som du vill att de ska, måste du finna ihärdighet, mod och stolthet någonstans inom dig. Det finns ingen anledning att spela offer eller tro att allt kommer gå fel för dig. Det finns ingen plats för denna typ av tänkande om du vill må bättre och motivera dig själv att uppnå dina mål. Glöm inte följande viktiga punkter:

  • Visualisera framgång: visualisering är ett mäktigt verktyg, för om du kan tänka dig det, kommer du vara ett steg närmre att uppnå det. Sinnet skiljer inte på vad som är verkligt och vad som inte är det. Ditt sinne kan se ditt mål och tänka sig hur det kan uppnå det.
  • Utveckla ett bra stödsystem: undvik negativa personer och omge dig själv med människor som hjälper dig att bli motiverad. Var dock inte helt beroende av andra för motivation; ägna några minuter om dagen åt att tänka positivt.
  • Kom ihåg att det inte handlar om målet, utan om resan: om du njuter av det du gör så kommer du alltid finna motivation.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.