Känslighet är ett tecken på styrka, inte på svaghet

30 september, 2016

Känslighet är vårt sätt att bete oss; att förstå och kommunicera, och det är inte ett tecken på svaghet, utan det är ett tecken på styrka. Detta går emot mycket av den vanliga tron att känslighet är för de svaga.

Känslor har under en stor del av våra liv blivit bestraffade för att samhället tror att vi med dem blir mindre effektiva samt oförmögna att visa styrka och ta nödvändiga beslut i livet.

Detta har lyckligtvis börjat förändras, och man har alltmer börjat se betydelsen av det emotionella och förmågan att visa känslighet och relatera till vår omvärld.

Väg

Intimitet, autenticitet och känslighet när det kommer till kommunikation

Känslig kommunikation kräver klarhet. Om vi är klara kan vi dock såra andra personer, och därför bör vi utöver att vara ärliga samtidigt uttrycka oss på ett sätt som gör så lite skada som möjligt.

Vad är nyckeln till känslig kommunikation? Att uttrycka en känsla och inte att döma. Att döma andra innebär att man förstör all typ av känslighet och klarhet inom kommunikationen. Med andra ord; istället för att säga att någon är en lögnare så bör vi först fråga oss själva vad detta innebär innan vi kommunicerar det.

Istället för att döma så bör man prata om de känslor som denna persons beteende orsakar. Exempelvis: ”Mitt tålamod tar slut när personen gör detta”, ”Att personen gör detta irriterar mig jättemycket”. Man bör alltid vara väldigt konkret och tänka på VAD som gör att man känner på detta sätt.

De uttryck som dömer saknar känslighet och deras enda funktion
är att skydda ”jaget”.

Blomma

Det finns ingen sårbarhet inom våra känslor

Många personer kommunicerar genom att döma eftersom de är rädda för att visa sig känsliga, då de anser att man då visar svaghet. Som vi nu dock har tagit upp så är inget längre från verkligheten.

Genom att visa känsligheten i våra relationer kommer vi att ”visa” sårbarhet. Vi förutsäger att ingen kommer att utnyttja detta och vi använder våra känslor för att upprätthålla en effektiv kommunikation.

När det kommer till relationer som inte är så värst nära så har vi dock en tendens att visa oss lite kyligare. I dessa fall anser vi att detta är bättre eftersom okänsligheten får oss att vara mer objektiva.

Som en konsekvens kommunicerar vi inte med klarhet, utan vi faller för det enkla och snabba eftersom vi är rädda att den andra personen ska upptäcka en del av oss som vi tror är underlägsen.

Fjärilar

Att visa oss som känsliga och visa för andra att vi inte är som stenar gör oss
säkra, öppna, avslappnade och mogna.

Det är svårt att prata om känslighet, men det är värt besväret att försöka. Det är väldigt fördelaktigt att mogna inom ett kyligt samhälle och ”avprogrammera” den dogma som säger att man är svag om man är känslig.

Som vi nu vet så kommer kritik, förlöjligande och ignorans att ge oss spänningar och konflikter i livet som är svåra att lösa. Den ”lektion” som samhället ger oss när det kommer till att inte visa oss känsliga kan vara användbar i vissa fall, men inte i de flesta.

Att attackera istället för att visa känslor är ett misstag som kan stå oss dyrt, och då vi vet om detta blir det lättare att leva ”från hjärtat”.

Måne