Hur uppnår vi ett mål?

Hur uppnår vi ett mål?

Senaste uppdateringen: 07 april, 2022

För att gå framåt använder vi mål som vi sätter upp för oss själva eller som andra föreslår. De fungerar som stationer där vi kan stanna och undersöka huruvida våra värderingar blir till verklighet. Denna process gör det väldigt svårt att uppnå ett mål som inte går hand i hand med våra personliga värderingar. Det hjälper oss i sin tur att skapa och nå mål som är i perfekt harmoni med de värderingar som motiverar oss. En person som vill nå framgång måste även ha ett uppdrag.

Vi talar om ett uppdrag som en uppsättning värderingar, idéer, intressen och önskningar hos en person. Det är därför viktigt att vi anstränger oss för att finna vårt uppdrag. Det är nämligen inte en förpliktelse, utan något som ger mening till livet.

Frågor vi bör ställa oss när vi försöker uppnå ett mål

När vi ha identifierat värderingarna och uppdraget kan vi sätta målen. Det kan till exempel vara att svara på några nyckelproblem:

  • Vad är målet? Definiera det utan att göra jämförelser. Mål bör vara tidsbegränsade och vara kopplade till förmågorna eller färdigheterna hos personen.
  • Vad karaktäriserar den önskade, slutgiltiga situationen? Att identifiera aktiviteterna och känslorna som mest troligt kommer försäkra att vi når målet.
  • Vilka förändringar kan ske i livet efter att vi nått målet? Att känna till fördelarna kommer uppmuntra och motivera oss att utföra handlingar i syfte att nå det.
  • Vad hindrar dig från att börja gå mot ditt mål nu? Förutse huruvida målet kan medföra negativa konsekvenser.
  • Vad behöver du för att nå det? Uppskatta resurserna och verktygen du behöver för att nå målet.

Framsteg görs dag för dag. Förändra därför vad som inte fungerar för dig. Beslut du tar är viktiga, men framförallt är det handling som fastslår vikten hos dessa beslut. Som Goethe sade: Det räcker inte att ta steg som en dag kan leda till målet; varje steg bör istället vara ett mål, utan att upphöra att vara ett steg.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.