Varför påverkas vi mer av känslorna än förnuftet?

Varför påverkas vi mer av känslorna än förnuftet?

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

Människor är blandningar av perceptioner, känslor och tankar. Alla dessa element formar en enhet, och denna enhet bidrar till vårt sätt att vara och bete oss i världen. Vårt sinne är väldigt kraftfullt och skickligt när det kommer till att guida vårt beteende, för bra och dåliga saker. Tack vare sinnet kan vi utföra olika rationella processer och även känna krafter som känslor. Så vi kan säga att vi är uppbyggda av förnuftet och känslorna.

Krafter som ibland pekar mot samma plats. Andra gånger konfronterar de varandra och tvingar oss till att ta ett beslut. Vi har valet att följa vårt “hjärta” eller lyssna på för- och nackdelar.

“Ju mer öppna vi är för känslorna vi har själva, desto bättre kommer vi att kunna läsa andras.”

-Daniel Goleman-

De flesta studier som har analyserat denna process med beslutsfattande slår fast att känslorna oftast vinner. Anledningen till detta är att förnuftet är högre upp på skalan av subjektiva erfarenheter. Du behöver därför mer erfarenhet, tid och skicklighet för att bygga förnuftet jämfört med att låta känslorna florera.

Blomma som symboliserar förnuftet

Känslor: lika eteriska som luft och lika farliga som svavel

“Känsla” betyder etymologiskt “rörelse eller impuls” eller “det som förflyttar mig mot något”. Känslor är subjektiva erfarenheter som får oss att handla. De kommer från vår perception av världen, och inte från resonemang. Det som vi uppfattar som fördelaktigt skapar känslor av njutning eller lycka. Det som uppfattas som missgynnande ger motsatt effekt.

Många mänskliga beteenden beror på känslor. Känslor har en stark effekt på de beslut vi tar. Faktum är att de ofta är väldigt viktiga.

Kyss

Rädsla är exempelvis en väldigt kraftfull känsla enligt den specialiserade psykologen Rob Yeung. Därför används den ofta för att influera kommunikation som en politisk strategi. Skam och stolthet gör människor mycket känsliga för manipulation.

Att utforska känslornas ursprung…

I teorin är inte känslorna avgörande, men i verkligheten är de väldigt avgörande. De är inneboende i människor och påverkar alla våra beslut i livet. Det handlar inte om att förneka dem, utan om att identifiera dem och lära sig att kanalisera dem för sitt eget bästa.

Det finns många vardagsexempel som visar hur känslorna påverkar mycket av det mänskliga beteendet. Exempelvis är det många som anser att de bör ha mer tålamod men sedan glömmer detta vid köer eller förseningar.

Känslorna lyder ofta okända anledningar. Vi vet inte exakt varför vi känner intensiv ilska när vi får en kall kopp kaffe. Speciellt om vårt sinne säger till oss att det verkligen inte är så viktigt.

Lejon

Känslorna har ett obeskrivligt ursprung. De är en del av oss som ibland inte kan förstås. Men i slutändan är varje känsla en överlevnadsinstinkt, för att skydda oss mot attacker etc.

Finns det en klyfta mellan förnuftet och känslorna?

Sanningen är den att det inte finns någon klar gräns mellan känslorna och förnuftet. Det handlar om dimensioner av det mänskliga sinnet som alltid arbetar tillsammans. Känslor skapar en väg för vissa tankar som sedan skapar känslorna.

När förnuftet har större spelrum får du en djupare och mer balanserad erfarenhet av verkligheten. Känslor som nästan inte har blivit uttänkta leder till en förvirrad perception av verkligheten.

Huvud som symboliserar förnuftet

Människor som kallar sig “väldigt rationella” kan inte undgå denna logik. Om du tänker efter tillräckligt noga så är en vägran att låta känslorna komma in i livet ett resultat av en rädsla för att “tappa kontrollen”.

Det är likadant med helt emotionella handlingar, utan en gnutta av förnuft, som är mer eller mindre absurda.

Att uppnå en balans mellan förnuftet och hjärtat

Känslorna är något som gör oss mänskliga. De ger oss mening i världen. De behöver inte tas bort eller nekas.

Tvärtom! Att kunna känna innebär att man är mänsklig. Det är bara med känslorna som man kan bygga kärlek och stora drömmar. Men detta betyder inte att vi bör lämna dem i ett “rått” tillstånd. Vi bör aldrig nöja oss med att uppleva dem utan att reflektera över dem.

Gunga

Vi uppnår balans när vi är medvetna om vad vi känner och kanaliserar dessa känslor så att de blir användbara. Detta betyder att om du är rädd så är ditt bästa val att inse detta.

Du bör utforska denna känsla och omvandla den till en kraft som kommer att hjälpa dig. Varför inte? Om du till exempel är rädd för att prata inför en grupp så kan du designa ett fantastiskt teknologiskt hjälpmedel som hjälper dig att konfrontera detta.

Känslorna påverkar oss mer än förnuftet eftersom de finns i en mer primitiv del av vår hjärna. De är grunden för allt som vi är.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.