Blanda inte ihop känslor med verkligheten

12 november, 2016

När vi pratar om verkligheten menar vi det som vi objektivt kan uppfatta genom våra sinnen. Det är inte en subjektiv tolkning. Skillnaden kan avgöra hur man känner sig och detta är väldigt viktigt att tänka på.

Det du tänker eller känner angående en situation är inte detsamma som vad som verkligen händer. Vi måste tänka på detta om vi vill bibehålla ett visst välmående inför de olika verkligheter som vi kan stöta på…

Tankar och känslor

Tankar och känslor är relaterade på ett visst sätt. Hur vi känner oss beror på vad vi tänker. Sättet som vi tolkar fakta beror på de psykologiska förändringar och kroppsliga reaktioner som sker inom oss. Vi kallar dessa reaktioner för känslor och vi kan evaluera eller tolka dem som behagliga, obehagliga eller neutrala.

Man vet ofta inte hur man ska skilja på en känsla och en tanke. Även om de är nära relaterade så är de två olika saker. Det är värt att tänka på hur man kan skilja på dem om man vill ha större kontroll över sitt eget humör. Skillnaden går bortom definitioner, och detta kommer att påverka hur man behandlar dem.

Balans

Inom psykologin är det vanligt med kognitiva felsteg. Detta är dock inte något som vi tänker på när vi hanterar dåliga situationer. Ett fel där när det gäller tankar kan definieras som en jävig tolkning av vad som verkligen händer. Med andra ord lever vi i en konstruktion av en verklighet, som står mer eller mindre nära vad som händer, som en funktion av våra uppfattningar och inte i enlighet med våra fem sinnen.

Dessa misstag ger oss ofta dysfunktionella känslor. Den som ser på världen på ett mer realistiskt sätt och bibehåller en rationell dialog med sig själv kommer att ha mer hälsosamma känslor än en person som berättar orealistiska och ologiska saker för sig själv, samt sagor.

Snön är inte röd

Inom terapin säger folk ofta ”Jag förstår vad du säger mig, men det är såhär det är och det är såhär jag känner, jag tror att det är verkligt”. Detta är ett väldigt typiskt tankefel: att blanda ihop känslor med verkligheten. Detta argument och dessa tankar kan ge upp till dysfunktionella beteenden.

Sanningen är den att verkligheten är vad den är, inte mindre, inget mer. Vi kan dock skapa en subjektiv verklighet av bekvämlighetsskäl, även om det kan ha ett högt pris. Man har ofta sagt till mig saker som ”Om jag känner det, så är det på detta viset”. Jag har gett dem exemplet med röd snö, men alla exempel som har att göra med färger är lika bra. Det är få personer som kan argumentera om färg!

Jag säger till dem att det är som om jag skulle säga att ”Snön är röd och inte vit, för jag känner att den är röd, och eftersom jag känner detta så är det så”. Alla som hade hört detta hade förstås sagt att jag var galen. Så även om jag ”känner” att snön är röd så är sanningen den att den är vit.

Vi gör likadant vid många tillfällen i våra liv. Ibland har vi en naiv syn medan andra har en väldigt hård syn, men det är svårt för oss att observera verkligheten som den är.

Vi kan se detta klart när det kommer till anorexi. De drabbade känner sig tjocka trots att deras kroppar visar oss att detta inte är fallet. De håller dock fast vid denna känsla och beter sig därefter.

Njut av verkligheten

Att leva innebär att man går genom bra och dåliga tider. Det är bra om vi noterar vad som händer i våra liv och ”tvingar oss själva” att se bortom detta, och att vi rengör våra glasögon ofta. Annars kommer vi att se saker på ett jävigt sätt och inte längre uppfatta skillnaden mellan vad som existerar och vad vi tror existerar.

Glasögon

För att göra detta så måste du se de fel i ditt tänkande som uppkommer ibland. Vi har idag pratat om att förväxla känslor med verkligheten, men det finns många andra: att personifiera en situation, att tro att man är spåkvinna, att generalisera konkreta fakta etc. När du har sett felen kommer du att sträva efter att inte längre se verkligheten från en vriden tolkning.

Sakta men säkert blir du mer realistisk och anpassar dig till världen som vatten anpassar sig till en behållare. Resultatet blir ett lugnare och gladare liv, där verkligheten du ser är mer verklig än innan, och inte ett liv präglat av patologiska känslor som blockerar dig och håller dig tillbaka.