Socialt stöd: Den bästa grunden för vårt välmående

Socialt stöd: Den bästa grunden för vårt välmående

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vi har alla varit med om komplicerade situationer där vi har behövt våra älskade för att kunna röra oss framåt. Ett socialt stöd spelar ofta rollen som en “krycka” eftersom det hjälper oss att stå, och motverkar att vi ramlar igen när vi tar våra nästa steg.

Det verkar självklart att ett bra socialt nätverk hjälper oss i det dagliga livet, eller hur? Att veta att vi kan lita på de personer som är viktiga för oss får oss att känna oss bekväma. Faktum är att man från tidig ålder försöker att interagera och bygga relationer med andra. Utan att veta anledningarna som ledde oss till detta, söker vi aktivt efter andra personer som älskar och förstår oss. Varför är det så?

“Det finns inte några problem som vi inte kan lösa tillsammans, och det finns väldigt få som vi kan lösa själva.”

-Lyndon Baines Johnson-

Vad är socialt stöd?

Vi kan intuitivt tänka att socialt stöd är antalet sociala relationer som en person har. Men att tänka på antalet sociala länkar kan verka som en överförenkling, eller hur? Låt oss lägga till vilka vi har denna typ av relation med. Om de är medlemmar av vår familj, om de är arbetskolleger etc. Vi har redan mer information, men detta ger oss fortfarande känslan att det finns något som fattas.

Kaffe

Men om vi väger in fördelarna med vårt sociala nätverk? Då förändrar sig konceptet, eller hur? Faktum är att socialt stöd är allt detta. Det inkluderar antalet, kvaliteten och egenskaperna hos sociala relationer, och även hur individen upplever dem. Följande aspekter har en påverkan:

  • Känslan av emotionell närhet och intimitet
  • Stödets ursprung: om det är vänner, professionella, familjemedlemmar, sociala eller religiösa organisationer etc.
  • Typ av stöd
  • Omfattningen av stödet
  • Individens uppfattning av stödet: den grad som man upplever existensen av tillräcklighet och lämpliga relationer som ger stöd

“I slutändan kommer vi inte att komma ihåg våra fienders ord, utan våra vänners tystnad.”

-Martin Luther King Jr.-

Hur påverkar det oss psykologiskt?

Att ha ett bra socialt nätverk, och ett som vi kan uppleva så, kommer att hjälpa oss att bibehålla vår psykologiska hälsa. Och det har visat sig fungera som en skyddande faktor när det kommer till stressiga situationer. Det reducerar den påverkan som negativa effekter från stress har på vår hälsa, både mentalt och fysiskt. Men på vilket sätt kommer socialt stöd påverka vårt psykologiska välmående?

Kram

De råd som vi får från personer som är viktiga för oss kan ha en påverkan på utvärderingen vi gör gällande de situationer som vi går igenom. Å andra sidan kan vår självkänsla och vår upplevelse av kontroll öka genom emotionellt stöd från våra älskade. På detta sätt kommer vi att se oss själva som starkare för att kunna konfrontera det som kommer vår väg.

Om våra sociala nätverk hjälper oss att reglera våra emotionella svar och förstärker oss när vi försöker reagera på konflikter, hjälper det oss att bemöta dem på ett bättre sätt. Det kommer även att främja vår personliga utveckling.

Men det finns även vissa situationer där våra sociala nätverk också är en källa av ångest och stress. Detta händer när de personer som vi har i våra nätverk beter sig på ett överbeskyddande sätt. Dessa personer kan motverka att vi aktiverar våra konfrontationsmekanismer i de olika situationerna som livet visar oss.

Socialt stöd och utvecklande av kroniska sjukdomar

Kroniska sjukdomar är stressande i sig själva, både för personerna som lider av dem och deras familj och vänner. Man har studerat påverkan på patientens familjemedlemmar. De försöker att förändra sin livsstil och sina vanor. Och inte bara det, patienten måste även följa en utmattande medicinsk behandling.

Deras sociala stöd kommer att ha en noterbar påverkan på detta. Det har visat sig att en reducerad nivå av denna typ av stöd kan leda till att folk anammar en mindre hälsosam livsstil. Denna förändring i beteende är relaterad till vår hälsa och väldigt viktig.

Om patienterna upplever sitt sociala nätverk som något positivt, kommer de att bli bättre på att följa sina behandlingar. Detta kommer att förbättra deras hälsa. De kommer även att uppleva ett bättre välmående. Detta sociala nätverk av stöd är så viktigt att ingripande hålls med patientens familjemedlemmar. Denna typ av ingripande kan även gälla för patienter som diagnostiserats med långvariga och allvarliga mentala sjukdomar.

“Det finns inte någon bättre övning för hjärtat än att sträcka sig ner och lyfta upp människor.”

-John Holmes-

Socialt stöd kan ges av professionella

Men vi pratar inte bara om det stöd som ges av nära och kära. Med stöd inkluderar vi även det stöd som ges av professionella som är i kontakt med patienten. Läkar-patient-relationen blir till en nyckelfaktor i förbättringen av dennes objektiva hälsa.

Skylt

Med andra ord, då den professionelle kan ge information om sjukdomen och dess behandling till patienten, kommer patienten att visa sig mer tillgiven. På detta sätt kan sjukdomens symptom lindras och patientens sinne ha en större chans att förbättras.

Socialt stöd är definitivt en skyddande faktor för vår fysiska och mentala hälsa. Men detta stämmer inte alltid. Det är nödvändigt att det stöd som vårt sociala nätverk ger oss förstärker vår självkänsla och att vi upplever detta som värdefullt. Om det å andra sidan är negativt kommer det att ha en motsatt effekt. Det viktigaste är att vi inser de fördelar som ett socialt stöd kan ge oss och att vi tar emot det när vi behöver det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.