Osynliga familjekontrakt

Osynliga familjekontrakt

Senaste uppdateringen: 26 mars, 2024

Du har säkert sett hur lojalitet och närhet mellan vissa familjemedlemmar har hindrat dem från att fullfölja sina drömmar. Det finns en term för detta inom psykologin: osynliga familjekontrakt eller lojaliteter.

Detta definieras som ett set av uppfattningar som vi lär oss från våra familjer, och som formar hur vi ser på oss själva och hur vi agerar i relation till våra känslor (både de vi upplever och de “vi låter oss själva vilja ha”). Med andra ord ärver vi våra familjers problem.

Vi accepterar vissa villkor eftersom vi är rädda för att förlora kärlek och uppmärksamhet från våra familjemedlemmar (föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon etc.). Detta resulterar i en stor rädsla eftersom ingen vill bli bortstött.

Vi kan även använda denna emotionella kraft till vår fördel, vilket motiveras av onda intentioner. Faktum är att vi ofta inte ens är medvetna om hur vi spelar med familjekontraktet. Låt oss titta vidare på detta:

Kaktus på napp

Tysta familjekontrakt: en cocktail med förväntningar

Emotionella kontrakt som etableras mellan familjemedlemmar blir till en cocktail av höga förväntningar som ofta är giftiga för vår personliga utveckling.

När vi pratar med personer utanför vår familj förstår vi ofta hur vi strukturerar våra tankar och attityder angående vissa ämnen. Vi blir plötsligt överraskade när vi märker att vi har accepterat vissa idéer från våra familjer som vi trodde var universella, men som inte nödvändigtvis är det i verkligheten.

Det är väldigt viktigt att bli av med alla våra negativa uppfattningar.

Flicka i bur som lider av osynliga familjekontrakt

Titta på artisten som blev bortstött av sin familj för att de ville att han skulle bli läkare. Titta på kvinnan som tror att hennes enda framtid är att gifta sig med en man som kommer att ta hand om henne.

Se på människorna som inte vågar flytta till en annan stad för att det hade sårat sina familjer. Titta på människorna som inte kan älska fritt eftersom de är rädda för hämnd. Titta på sonen som tror att han borde tycka om fotboll.

Se på människorna som vill studera ett ämne där de “inte har någon framtid”. Titta på människorna som tror att livet inte har någon mening utan en kärlekspartner.

Se på etiketterna “dålig”, “smart”, “konstig”, “attraktiv”, “hjälpsam”, “ful”, “apatisk”, “utstött”, “beroende” etc. Se på dem alla.

När människor söker hjälp är det ofta så att roten till deras lidande är att de lärt sig dysfunktionella scheman från sina familjer sedan barndomen.

Med andra ord, vi lider på grund av våra familjers brister, uppfattningar och förväntningar som överförs till oss. Detta är normalt som vi redan har sett. Men detta innebär inte att vi vid en viss tidpunkt bör ifrågasätta allt i världen.

Går på räls

“Vem är jag?” Att ha en konversation med sig själv

Vi är som svampar som suger åt sig av uppfattningar och förväntningar. Detta är ett problem när våra osynliga familjekontrakt och lojaliteter hindrar vår personliga utveckling. Den direkta konsekvensen av detta är att vi är vad vi ser. Så vi tittar oftast inte bortom de saker som vi har sett hemma och det som våra föräldrar har sagt till oss om livet.

Vi tror exempelvis ofta att man måste vara tillsammans med sin partner för evigt eftersom våra föräldrar har gått igenom allt det och offrat sina liv för sina barns lycka. Så om vi går in i dysfunktionella relationer i framtiden är det antagligen svårt att se att vi inte behöver utsätta oss för detta.

Man på tak

Oavsett om du är medveten om osynliga familjekontrakt eller inte, är det viktigt att utforska vem du är. Du måste ta reda på varför du tenderar att bete dig på ett visst sätt. Om du förstår att du helt enkelt har fått dessa attityder och uppfattningar från din familj och det gör dig olycklig, är det bäst att frigöra sig från dem.

Du kan göra detta genom att skriva ett brev till dig själv eller ha en konversation med dig själv. Detta kommer att hjälpa dig att frigöra dig själv från de osynliga lojaliteter inom familjen som plågar dig. Men om detta inte är tillräckligt, eller om du inte tror att du kan göra det, bör du anlita en specialist som kan hjälpa dig att förstå dina känslor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.